หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 56 45 80.36% 9 16.07% 1 1.79% 1 1.79% 56
2 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 53 32 60.38% 12 22.64% 6 11.32% 3 5.66% 53
3 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 35 22 62.86% 5 14.29% 2 5.71% 6 17.14% 35
4 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 26 18 72% 5 20% 0 0% 2 8% 25
5 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 24 15 62.5% 7 29.17% 1 4.17% 1 4.17% 24
6 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 21 13 61.9% 7 33.33% 1 4.76% 0 0% 21
7 โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 22 12 57.14% 4 19.05% 4 19.05% 1 4.76% 21
8 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 23 12 54.55% 3 13.64% 3 13.64% 4 18.18% 22
9 โรงเรียนวัดทุ่งเหียง 14 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
10 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 14 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
11 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 12 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
12 โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 15 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
13 โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 13 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
14 โรงเรียนเทศบาล4 10 8 80% 0 0% 0 0% 2 20% 10
15 โรงเรียนบ้านหนองข่า 16 7 43.75% 7 43.75% 2 12.5% 0 0% 16
16 โรงเรียนวัดโป่งตามุข 12 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
17 โรงเรียนวัดหนองสังข์ 15 6 46.15% 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 13
18 โรงเรียนวัดนากระรอก 20 6 30% 5 25% 5 25% 4 20% 20
19 โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
20 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 11 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
21 โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
22 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
23 โรงเรียนบ้านบึงตะกู 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
24 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
25 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
26 โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
27 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 9 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
28 โรงเรียนบุญญวิทยาคาร 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
29 โรงเรียนวัดบ้านกลาง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
30 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
31 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
32 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 11 3 27.27% 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 11
33 โรงเรียนวัดป่าแก้ว 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
34 โรงเรียนนันทนวิทย์ 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
35 โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
36 โรงเรียนวัดแปลงเกต 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
37 โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
38 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
39 โรงเรียนบ้านทับร้าง 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
40 โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
41 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
42 โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
43 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ 8 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
44 โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
45 โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
46 โรงเรียนบ้านคลองยาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
47 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
48 โรงเรียนวัดพานทอง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
49 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
50 โรงเรียนเทศบาล1 6 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 3 50% 6
51 โรงเรียนวัดท่าบุญมี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
52 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
53 โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
54 โรงเรียนวัดแหลมแค 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
55 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
56 โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
57 โรงเรียนเทศบาล3 10 1 10% 5 50% 2 20% 2 20% 10
58 โรงเรียนวัดโป่งปากดง 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
59 โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
60 โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
61 โรงเรียนวัดหัวถนน 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนวัดห้วยยาง 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านทรายมูล 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนวัดทรงธรรม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนวัดเกาะลอย 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
67 โรงเรียนบ้านคลองโค 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านสระนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านโค้งประดู่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนวัดบางนาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
73 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 6 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 3 50% 6
74 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
75 โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
76 โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
77 โรงเรียนวัดเนินตามาก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
79 โรงเรียนบ้านคลองปริง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนวัดหนองกะขะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนวัดเซิดสำราญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนวัดโคกเพลาะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนอนุบาลอุดมธรรมรส 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
89 โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
90 โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 12 0 0% 1 9.09% 2 18.18% 8 72.73% 11
92 โรงเรียนเทศบาล2 5 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
93 โรงเรียนศรีมณีวิทยา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
94 โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านน้ำซับ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านหนองขยาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านแปลง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนวัดนาวังหิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนวัดหนองปรือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านสามแยก 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
107 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
108 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
109 โรงเรียนวัดบ้านศาลา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]