หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง 6 22 13
2 003 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 11 20 18
3 002 โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 2 1
4 010 โรงเรียนนันทนวิทย์ 9 25 17
5 011 โรงเรียนนันทนวิทย์ 0 0 0
6 073 โรงเรียนบุญญวิทยาคาร 8 12 8
7 013 โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ 2 4 4
8 019 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 2 3 2
9 021 โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 3 6 5
10 022 โรงเรียนบ้านคลองปริง 1 3 1
11 024 โรงเรียนบ้านคลองยาง 3 6 3
12 020 โรงเรียนบ้านคลองโค 2 6 4
13 026 โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง 1 1 1
14 025 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1 2 1
15 029 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า 4 7 5
16 030 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 9 30 18
17 031 โรงเรียนบ้านทรายมูล 3 9 3
18 032 โรงเรียนบ้านทับร้าง 8 11 8
19 033 โรงเรียนบ้านทับสูง 0 0 0
20 034 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1 3 2
21 035 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 4 9 8
22 036 โรงเรียนบ้านน้ำซับ 1 3 2
23 045 โรงเรียนบ้านบางหัก 0 0 0
24 044 โรงเรียนบ้านบางแสม 0 0 0
25 046 โรงเรียนบ้านบึงตะกู 7 19 10
26 042 โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 15 26 23
27 050 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 3 5 4
28 052 โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 4 4 4
29 053 โรงเรียนบ้านสระนา 2 5 3
30 054 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 9 10 9
31 055 โรงเรียนบ้านสามแยก 3 8 4
32 057 โรงเรียนบ้านหนองขยาด 1 1 1
33 058 โรงเรียนบ้านหนองข่า 16 30 17
34 059 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 8 18 13
35 062 โรงเรียนบ้านหนองพรหม 0 0 0
36 063 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1 1 1
37 064 โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด 2 4 4
38 065 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 3 4 3
39 067 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 6 3
40 056 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 24 53 39
41 066 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 3 3 3
42 061 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 0 0
43 060 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 1 3 1
44 070 โรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย 4 15 8
45 071 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 12 14 12
46 072 โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 13 27 22
47 012 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 35 137 56
48 014 โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี 8 25 15
49 015 โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว 1 1 1
50 016 โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม 0 0 0
51 018 โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข 5 11 8
52 017 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 8 48 14
53 028 โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน 1 36 7
54 041 โรงเรียนบ้านเนิน 0 0 0
55 037 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 0 0 0
56 038 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 2 3 2
57 039 โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง 0 0 0
58 040 โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า 0 0 0
59 048 โรงเรียนบ้านแปลง 1 6 3
60 047 โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน 1 3 2
61 027 โรงเรียนบ้านโค้งประดู่ 2 3 2
62 049 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 5 8 5
63 051 โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ 2 3 2
64 074 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 1 0 0
65 076 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 11 24 17
66 077 โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 0 0 0
67 086 โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม 2 6 4
68 088 โรงเรียนวัดทรงธรรม 3 10 5
69 090 โรงเรียนวัดทุ่งเหียง 14 49 26
70 089 โรงเรียนวัดท่าบุญมี 3 6 4
71 091 โรงเรียนวัดนากระรอก 20 40 25
72 092 โรงเรียนวัดนาวังหิน 1 3 1
73 095 โรงเรียนวัดบางนาง 2 5 3
74 096 โรงเรียนวัดบ้านกลาง 5 10 9
75 098 โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 3 5 3
76 100 โรงเรียนวัดบ้านศาลา 1 3 2
77 101 โรงเรียนวัดบ้านศาลา 0 0 0
78 097 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 6 10 6
79 099 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 4 6 5
80 102 โรงเรียนวัดป่าแก้ว 8 18 15
81 106 โรงเรียนวัดพานทอง 3 5 4
82 108 โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส 0 0 0
83 109 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 21 35 23
84 110 โรงเรียนวัดสำเภาทอง 0 0 0
85 111 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 26 80 45
86 112 โรงเรียนวัดหนองกะขะ 1 2 2
87 113 โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ 0 0 0
88 115 โรงเรียนวัดหนองปรือ 1 3 2
89 116 โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ 2 6 4
90 117 โรงเรียนวัดหนองสังข์ 15 30 27
91 114 โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น 4 18 8
92 118 โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ 0 0 0
93 119 โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส 3 4 3
94 121 โรงเรียนวัดหัวถนน 4 6 4
95 120 โรงเรียนวัดห้วยยาง 5 9 7
96 124 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 3 6 6
97 078 โรงเรียนวัดเกาะลอย 5 8 5
98 081 โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์ 2 3 2
99 082 โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม 0 0 0
100 087 โรงเรียนวัดเซิดสำราญ 1 2 2
101 093 โรงเรียนวัดเนินตามาก 2 3 2
102 094 โรงเรียนวัดเนินสัก 0 0 0
103 079 โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 22 37 30
104 103 โรงเรียนวัดแปลงเกต 6 12 9
105 122 โรงเรียนวัดแหลมแค 3 5 4
106 083 โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน 8 20 14
107 084 โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม 7 10 7
108 085 โรงเรียนวัดโคกเพลาะ 1 2 1
109 104 โรงเรียนวัดโป่งตามุข 12 48 27
110 105 โรงเรียนวัดโป่งปากดง 6 9 7
111 123 โรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์ 0 0 0
112 125 โรงเรียนศรีมณีวิทยา 2 4 3
113 127 โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน 4 13 9
114 129 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 23 50 32
115 130 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 53 133 76
116 131 โรงเรียนอนุบาลพรประสงค์ 0 0 0
117 132 โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 6 10 6
118 133 โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 10 22 18
119 134 โรงเรียนอนุบาลศรีมณี 0 0 0
120 135 โรงเรียนอนุบาลอุดมธรรมรส 1 3 2
121 128 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 56 115 87
122 075 โรงเรียนเพลินจิตวิทยา 0 0 0
123 009 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ 8 17 11
124 004 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 12 23 12
125 023 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร 9 29 9
126 068 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 14 55 22
127 107 โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี 7 18 7
128 126 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 5 21 10
129 005 โรงเรียนเทศบาล1 6 18 10
130 006 โรงเรียนเทศบาล2 5 12 9
131 007 โรงเรียนเทศบาล3 10 17 10
132 008 โรงเรียนเทศบาล4 10 27 17
รวม 771 1869 1145
3014


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]