สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเกาะจันทน์ 45 9 1 1 55
2 อนุบาลพนัสศึกษาลัย 32 12 6 3 50
3 บ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 22 5 2 6 29
4 วัดสุวรรณารัญญิกาวาส 18 5 0 2 23
5 บ้านหนองเกตุ 15 7 1 1 23
6 วัดศรีประชาราม 13 7 1 0 21
7 วัดแก้วศิลาราม 12 4 4 1 20
8 อนุบาลบ่อทอง 12 3 3 4 18
9 วัดทุ่งเหียง 12 1 1 0 14
10 บ้านหนองใหญ่ 10 2 1 1 13
11 บ้านห้วยหวาย 9 1 1 1 11
12 บ้านบ่อกวางทอง 8 4 2 1 14
13 บ้านอ่างกระพงศ์ 8 3 2 0 13
14 เทศบาล4 8 0 0 2 8
15 บ้านหนองข่า 7 7 2 0 16
16 วัดโป่งตามุข 7 2 1 2 10
17 วัดหนองสังข์ 6 6 1 0 13
18 วัดนากระรอก 6 5 5 4 16
19 อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 6 3 1 0 10
20 วัฒนานุศาสน์ 6 2 3 0 11
21 บ้านเขาดินวังตาสี 6 2 0 0 8
22 บ้านตลาดเนินหิน 5 2 1 1 8
23 บ้านบึงตะกู 5 1 0 1 6
24 บ้านคลองมือไทร 4 3 1 1 8
25 บ้านหนองชุมเห็ด 4 3 1 0 8
26 อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 4 2 0 0 6
27 บ้านสระสี่เหลี่ยม 4 1 2 2 7
28 บุญญวิทยาคาร 4 1 2 1 7
29 วัดบ้านกลาง 4 1 0 0 5
30 บ้านโปร่งเกตุ 4 0 1 0 5
31 สวนป่าเขาชะอางค์ 4 0 1 0 5
32 ชุมชนวัดหนองตำลึง 3 6 2 0 11
33 วัดป่าแก้ว 3 5 0 0 8
34 นันทนวิทย์ 3 3 3 0 9
35 วัดโคกขี้หนอน 3 2 2 1 7
36 วัดแปลงเกต 3 1 0 2 4
37 วัดบ้านไร่ 3 1 0 0 4
38 บ้านเขาอำนวยสุข 3 1 0 0 4
39 บ้านทับร้าง 2 4 2 0 8
40 วัดยุคลราษฎร์สามัคคี 2 3 2 0 7
41 บ้านเขาใหญ่ 2 3 1 2 6
42 บ้านวังมะเดื่อ 2 2 0 0 4
43 ไทยรัฐวิทยา ๔๒ 2 1 2 2 5
44 สวนป่าคลองตาเพชรบน 2 1 1 0 4
45 วัดพานทอง 2 1 0 0 3
46 บ้านหนองสองห้อง 2 1 0 0 3
47 บ้านคลองตาเพชร 2 1 0 0 3
48 บ้านคลองยาง 2 1 0 0 3
49 บ้านธรรมรัตน์ 2 0 2 0 4
50 เทศบาล1 2 0 1 3 3
51 วัดท่าบุญมี 2 0 1 0 3
52 วัดอัมพวนาราม 2 0 1 0 3
53 วัดแหลมแค 2 0 0 1 2
54 วัดหลวงพรหมาวาส 2 0 0 1 2
55 วัดชุมแสงศรีวนาราม 2 0 0 0 2
56 บ้านคลองกุ่ม 2 0 0 0 2
57 เทศบาล3 1 5 2 2 8
58 วัดโป่งปากดง 1 5 0 0 6
59 วัดโคกพระศิลาราม 1 3 2 1 6
60 ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง 1 3 1 1 5
61 วัดหัวถนน 1 3 0 0 4
62 วัดห้วยยาง 1 2 2 0 5
63 บ้านห้วยตากด้าย 1 2 1 0 4
64 บ้านทรายมูล 1 2 0 0 3
65 วัดทรงธรรม 1 2 0 0 3
66 วัดเกาะลอย 1 1 1 2 3
67 บ้านโค้งประดู่ 1 1 0 0 2
68 บ้านสระนา 1 1 0 0 2
69 บ้านคลองโค 1 1 0 0 2
70 บ้านเนินถาวร 1 1 0 0 2
71 วัดบางนาง 1 1 0 0 2
72 บ้านชุมนุมปรกฟ้า 1 0 3 0 4
73 วัดบ้านเก่า 1 0 2 3 3
74 บ้านย่านซื่อ 1 0 1 1 2
75 บ้านไร่เสธ์ 1 0 1 0 2
76 วัดเขาคีรีรมย์ 1 0 1 0 2
77 วัดเนินตามาก 1 0 1 0 2
78 บ้านหนองยายหมาด 1 0 0 1 1
79 บ้านเจ็ดเนิน 1 0 0 0 1
80 วัดเซิดสำราญ 1 0 0 0 1
81 วัดหนองกะขะ 1 0 0 0 1
82 บ้านคลองปริง 1 0 0 0 1
83 บ้านคลองใหญ่ 1 0 0 0 1
84 บ้านเขาวังแก้ว 1 0 0 0 1
85 วัดโคกเพลาะ 1 0 0 0 1
86 อนุบาลอุดมธรรมรส 1 0 0 0 1
87 วัดหนองแช่แว่น 0 4 0 0 4
88 วัดบ้านงิ้ว 0 2 1 0 3
89 บ้านหนองเสม็ด 0 2 1 0 3
90 วัดหนองม่วงใหม่ 0 2 0 0 2
91 ท่าข้ามพิทยาคม 0 1 2 8 3
92 เทศบาล2 0 1 1 3 2
93 ศรีมณีวิทยา 0 1 0 1 1
94 ชุมชนวัดโบสถ์ 0 1 0 0 1
95 วัดนาวังหิน 0 1 0 0 1
96 บ้านคลองโอ่ง 0 1 0 0 1
97 บ้านน้ำซับ 0 1 0 0 1
98 บ้านหนองขยาด 0 1 0 0 1
99 บ้านแปลง 0 1 0 0 1
100 บ้านแปลงกระถิน 0 1 0 0 1
101 วัดหนองปรือ 0 1 0 0 1
102 บ้านขุนชำนาญ 0 0 1 0 1
103 บ้านหนองยาง 0 0 1 0 1
104 บ้านหนองหัวหมู 0 0 1 0 1
105 บ้านหนองไผ่แก้ว 0 0 1 0 1
106 บ้านสามแยก 0 0 0 1 0
107 บ้านทุ่งน้อย 0 0 0 1 0
108 ประชาสงเคราะห์ 0 0 0 1 0
109 วัดบ้านศาลา 0 0 0 1 0
รวม 397 195 94 74 686