สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเกาะจันทน์ 37 8 1 1 46
2 อนุบาลพนัสศึกษาลัย 32 12 6 3 50
3 บ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 22 5 2 6 29
4 วัดสุวรรณารัญญิกาวาส 18 5 0 2 23
5 บ้านหนองเกตุ 15 7 1 1 23
6 วัดศรีประชาราม 13 7 1 0 21
7 วัดทุ่งเหียง 12 1 1 0 14
8 วัดแก้วศิลาราม 10 3 4 1 17
9 อนุบาลบ่อทอง 10 2 2 1 14
10 บ้านหนองใหญ่ 10 2 1 1 13
11 บ้านห้วยหวาย 9 1 1 1 11
12 บ้านอ่างกระพงศ์ 8 3 2 0 13
13 เทศบาล4 8 0 0 2 8
14 บ้านบ่อกวางทอง 7 3 1 1 11
15 อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 6 3 1 0 10
16 วัฒนานุศาสน์ 6 2 3 0 11
17 บ้านเขาดินวังตาสี 6 2 0 0 8
18 วัดโป่งตามุข 6 0 1 2 7
19 บ้านหนองข่า 5 7 2 0 14
20 วัดหนองสังข์ 5 5 1 0 11
21 วัดนากระรอก 5 4 5 4 14
22 บ้านตลาดเนินหิน 5 2 1 1 8
23 บ้านบึงตะกู 5 1 0 1 6
24 บ้านคลองมือไทร 4 3 1 1 8
25 บ้านหนองชุมเห็ด 4 3 1 0 8
26 อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 4 2 0 0 6
27 บุญญวิทยาคาร 4 1 2 1 7
28 วัดบ้านกลาง 4 1 0 0 5
29 บ้านโปร่งเกตุ 4 0 1 0 5
30 สวนป่าเขาชะอางค์ 4 0 1 0 5
31 นันทนวิทย์ 3 3 3 0 9
32 วัดโคกขี้หนอน 3 2 2 1 7
33 วัดบ้านไร่ 3 1 0 0 4
34 บ้านเขาอำนวยสุข 3 1 0 0 4
35 บ้านทับร้าง 2 4 2 0 8
36 วัดยุคลราษฎร์สามัคคี 2 3 2 0 7
37 บ้านเขาใหญ่ 2 3 1 2 6
38 บ้านวังมะเดื่อ 2 2 0 0 4
39 บ้านสระสี่เหลี่ยม 2 1 2 2 5
40 สวนป่าคลองตาเพชรบน 2 1 1 0 4
41 วัดพานทอง 2 1 0 0 3
42 บ้านหนองสองห้อง 2 1 0 0 3
43 บ้านคลองตาเพชร 2 1 0 0 3
44 บ้านคลองยาง 2 1 0 0 3
45 บ้านธรรมรัตน์ 2 0 2 0 4
46 เทศบาล1 2 0 1 3 3
47 วัดท่าบุญมี 2 0 1 0 3
48 วัดอัมพวนาราม 2 0 1 0 3
49 วัดชุมแสงศรีวนาราม 2 0 0 0 2
50 บ้านคลองกุ่ม 2 0 0 0 2
51 วัดหลวงพรหมาวาส 2 0 0 0 2
52 เทศบาล3 1 5 2 2 8
53 วัดโป่งปากดง 1 5 0 0 6
54 วัดโคกพระศิลาราม 1 3 2 1 6
55 ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง 1 3 1 1 5
56 วัดหัวถนน 1 3 0 0 4
57 วัดห้วยยาง 1 2 2 0 5
58 บ้านห้วยตากด้าย 1 2 1 0 4
59 วัดป่าแก้ว 1 2 0 0 3
60 บ้านทรายมูล 1 2 0 0 3
61 วัดทรงธรรม 1 2 0 0 3
62 ไทยรัฐวิทยา ๔๒ 1 1 2 2 4
63 วัดเกาะลอย 1 1 1 2 3
64 บ้านโค้งประดู่ 1 1 0 0 2
65 บ้านสระนา 1 1 0 0 2
66 บ้านคลองโค 1 1 0 0 2
67 บ้านเนินถาวร 1 1 0 0 2
68 วัดบางนาง 1 1 0 0 2
69 บ้านชุมนุมปรกฟ้า 1 0 3 0 4
70 วัดบ้านเก่า 1 0 2 3 3
71 บ้านย่านซื่อ 1 0 1 1 2
72 บ้านไร่เสธ์ 1 0 1 0 2
73 วัดเขาคีรีรมย์ 1 0 1 0 2
74 วัดเนินตามาก 1 0 1 0 2
75 วัดแปลงเกต 1 0 0 2 1
76 บ้านหนองยายหมาด 1 0 0 1 1
77 บ้านเจ็ดเนิน 1 0 0 0 1
78 วัดหนองกะขะ 1 0 0 0 1
79 บ้านคลองปริง 1 0 0 0 1
80 บ้านคลองใหญ่ 1 0 0 0 1
81 บ้านเขาวังแก้ว 1 0 0 0 1
82 วัดโคกเพลาะ 1 0 0 0 1
83 อนุบาลอุดมธรรมรส 1 0 0 0 1
84 ชุมชนวัดหนองตำลึง 0 5 2 0 7
85 วัดหนองแช่แว่น 0 4 0 0 4
86 วัดบ้านงิ้ว 0 2 1 0 3
87 บ้านหนองเสม็ด 0 2 1 0 3
88 วัดหนองม่วงใหม่ 0 2 0 0 2
89 ท่าข้ามพิทยาคม 0 1 2 8 3
90 เทศบาล2 0 1 1 3 2
91 ศรีมณีวิทยา 0 1 0 1 1
92 ชุมชนวัดโบสถ์ 0 1 0 0 1
93 วัดนาวังหิน 0 1 0 0 1
94 บ้านคลองโอ่ง 0 1 0 0 1
95 บ้านน้ำซับ 0 1 0 0 1
96 บ้านหนองขยาด 0 1 0 0 1
97 บ้านแปลง 0 1 0 0 1
98 บ้านแปลงกระถิน 0 1 0 0 1
99 วัดหนองปรือ 0 1 0 0 1
100 บ้านขุนชำนาญ 0 0 1 0 1
101 บ้านหนองยาง 0 0 1 0 1
102 บ้านหนองหัวหมู 0 0 1 0 1
103 บ้านหนองไผ่แก้ว 0 0 1 0 1
104 บ้านสามแยก 0 0 0 1 0
105 บ้านทุ่งน้อย 0 0 0 1 0
106 ประชาสงเคราะห์ 0 0 0 1 0
107 วัดบ้านศาลา 0 0 0 1 0
รวม 366 182 92 69 709