สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 14 0 2 16 22 5 2 6 29
2 อนุบาลเกาะจันทน์ 12 11 11 34 37 8 1 1 46
3 อนุบาลพนัสศึกษาลัย 9 16 6 31 32 12 6 3 50
4 วัดทุ่งเหียง 8 1 0 9 12 1 1 0 14
5 วัดสุวรรณารัญญิกาวาส 7 4 2 13 18 5 0 2 23
6 วัดศรีประชาราม 7 3 4 14 13 7 1 0 21
7 บ้านหนองเกตุ 5 3 4 12 15 7 1 1 23
8 บ้านห้วยหวาย 4 0 2 6 9 1 1 1 11
9 บ้านหนองใหญ่ 3 3 3 9 10 2 1 1 13
10 บ้านเขาดินวังตาสี 3 1 1 5 6 2 0 0 8
11 วัดโป่งตามุข 3 1 1 5 6 0 1 2 7
12 บ้านโปร่งเกตุ 3 0 0 3 4 0 1 0 5
13 อนุบาลบ่อทอง 2 4 0 6 10 2 2 1 14
14 วัดแก้วศิลาราม 2 3 2 7 10 3 4 1 17
15 บ้านบ่อกวางทอง 2 2 2 6 7 3 1 1 11
16 วัฒนานุศาสน์ 2 2 2 6 6 2 3 0 11
17 บ้านตลาดเนินหิน 2 2 1 5 5 2 1 1 8
18 วัดบ้านไร่ 2 1 0 3 3 1 0 0 4
19 วัดหนองสังข์ 2 0 0 2 5 5 1 0 11
20 สวนป่าเขาชะอางค์ 2 0 0 2 4 0 1 0 5
21 วัดยุคลราษฎร์สามัคคี 2 0 0 2 2 3 2 0 7
22 วัดพานทอง 2 0 0 2 2 1 0 0 3
23 บ้านธรรมรัตน์ 2 0 0 2 2 0 2 0 4
24 เทศบาล4 1 4 0 5 8 0 0 2 8
25 อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 1 3 0 4 4 2 0 0 6
26 บ้านหนองข่า 1 2 2 5 5 7 2 0 14
27 บุญญวิทยาคาร 1 1 1 3 4 1 2 1 7
28 นันทนวิทย์ 1 1 1 3 3 3 3 0 9
29 บ้านบึงตะกู 1 0 3 4 5 1 0 1 6
30 บ้านหนองสองห้อง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
31 วัดชุมแสงศรีวนาราม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
32 วัดโป่งปากดง 1 0 0 1 1 5 0 0 6
33 วัดป่าแก้ว 1 0 0 1 1 2 0 0 3
34 บ้านเจ็ดเนิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
35 บ้านคลองมือไทร 0 4 2 6 4 3 1 1 8
36 บ้านอ่างกระพงศ์ 0 4 0 4 8 3 2 0 13
37 วัดนากระรอก 0 3 3 6 5 4 5 4 14
38 อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 0 2 1 3 6 3 1 0 10
39 วัดบ้านกลาง 0 2 1 3 4 1 0 0 5
40 ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง 0 2 0 2 1 3 1 1 5
41 ไทยรัฐวิทยา ๔๒ 0 1 1 2 1 1 2 2 4
42 บ้านโค้งประดู่ 0 1 1 2 1 1 0 0 2
43 บ้านชุมนุมปรกฟ้า 0 1 1 2 1 0 3 0 4
44 วัดโคกขี้หนอน 0 1 0 1 3 2 2 1 7
45 บ้านเขาอำนวยสุข 0 1 0 1 3 1 0 0 4
46 บ้านเขาใหญ่ 0 1 0 1 2 3 1 2 6
47 สวนป่าคลองตาเพชรบน 0 1 0 1 2 1 1 0 4
48 บ้านคลองตาเพชร 0 1 0 1 2 1 0 0 3
49 เทศบาล1 0 1 0 1 2 0 1 3 3
50 บ้านห้วยตากด้าย 0 1 0 1 1 2 1 0 4
51 บ้านสระนา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
52 วัดแปลงเกต 0 1 0 1 1 0 0 2 1
53 วัดบ้านงิ้ว 0 1 0 1 0 2 1 0 3
54 วัดหนองแช่แว่น 0 0 3 3 0 4 0 0 4
55 บ้านสระสี่เหลี่ยม 0 0 2 2 2 1 2 2 5
56 วัดเกาะลอย 0 0 2 2 1 1 1 2 3
57 บ้านคลองโค 0 0 2 2 1 1 0 0 2
58 บ้านทับร้าง 0 0 1 1 2 4 2 0 8
59 บ้านคลองยาง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
60 วัดหัวถนน 0 0 1 1 1 3 0 0 4
61 บ้านเนินถาวร 0 0 1 1 1 1 0 0 2
62 วัดหนองกะขะ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
63 ชุมชนวัดโบสถ์ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
64 วัดนาวังหิน 0 0 1 1 0 1 0 0 1
65 บ้านหนองชุมเห็ด 0 0 0 0 4 3 1 0 8
66 บ้านวังมะเดื่อ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
67 วัดท่าบุญมี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
68 วัดอัมพวนาราม 0 0 0 0 2 0 1 0 3
69 บ้านคลองกุ่ม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
70 วัดหลวงพรหมาวาส 0 0 0 0 2 0 0 0 2
71 เทศบาล3 0 0 0 0 1 5 2 2 8
72 วัดโคกพระศิลาราม 0 0 0 0 1 3 2 1 6
73 วัดห้วยยาง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
74 บ้านทรายมูล 0 0 0 0 1 2 0 0 3
75 วัดทรงธรรม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
76 วัดบางนาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
77 วัดบ้านเก่า 0 0 0 0 1 0 2 3 3
78 บ้านย่านซื่อ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
79 บ้านไร่เสธ์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
80 วัดเขาคีรีรมย์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
81 วัดเนินตามาก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
82 บ้านหนองยายหมาด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
83 บ้านคลองปริง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
84 บ้านคลองใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
85 บ้านเขาวังแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
86 วัดโคกเพลาะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
87 อนุบาลอุดมธรรมรส 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 ชุมชนวัดหนองตำลึง 0 0 0 0 0 5 2 0 7
89 บ้านหนองเสม็ด 0 0 0 0 0 2 1 0 3
90 วัดหนองม่วงใหม่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
91 ท่าข้ามพิทยาคม 0 0 0 0 0 1 2 8 3
92 เทศบาล2 0 0 0 0 0 1 1 3 2
93 ศรีมณีวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
94 บ้านคลองโอ่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
95 บ้านน้ำซับ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
96 บ้านหนองขยาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97 บ้านแปลง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 บ้านแปลงกระถิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 วัดหนองปรือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 บ้านขุนชำนาญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
101 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
102 บ้านหนองหัวหมู 0 0 0 0 0 0 1 0 1
103 บ้านหนองไผ่แก้ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
104 บ้านสามแยก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
105 บ้านทุ่งน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
106 ประชาสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
107 วัดบ้านศาลา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 111 98 76 285 366 182 92 69 640