สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเกาะจันทน์ 18 13 12 43 45 9 1 1 55
2 บ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 14 0 2 16 22 5 2 6 29
3 อนุบาลพนัสศึกษาลัย 9 16 6 31 32 12 6 3 50
4 วัดทุ่งเหียง 8 1 0 9 12 1 1 0 14
5 วัดสุวรรณารัญญิกาวาส 7 4 2 13 18 5 0 2 23
6 วัดศรีประชาราม 7 3 4 14 13 7 1 0 21
7 บ้านหนองเกตุ 5 3 4 12 15 7 1 1 23
8 บ้านห้วยหวาย 4 0 2 6 9 1 1 1 11
9 วัดแก้วศิลาราม 3 4 2 9 12 4 4 1 20
10 บ้านหนองใหญ่ 3 3 3 9 10 2 1 1 13
11 บ้านบ่อกวางทอง 3 2 2 7 8 4 2 1 14
12 วัดโป่งตามุข 3 1 2 6 7 2 1 2 10
13 บ้านเขาดินวังตาสี 3 1 1 5 6 2 0 0 8
14 วัดป่าแก้ว 3 1 1 5 3 5 0 0 8
15 บ้านโปร่งเกตุ 3 0 0 3 4 0 1 0 5
16 อนุบาลบ่อทอง 2 6 1 9 12 3 3 4 18
17 บ้านหนองข่า 2 3 2 7 7 7 2 0 16
18 วัฒนานุศาสน์ 2 2 2 6 6 2 3 0 11
19 บ้านตลาดเนินหิน 2 2 1 5 5 2 1 1 8
20 ชุมชนวัดหนองตำลึง 2 1 1 4 3 6 2 0 11
21 วัดหนองสังข์ 2 1 0 3 6 6 1 0 13
22 วัดบ้านไร่ 2 1 0 3 3 1 0 0 4
23 สวนป่าเขาชะอางค์ 2 0 0 2 4 0 1 0 5
24 วัดยุคลราษฎร์สามัคคี 2 0 0 2 2 3 2 0 7
25 วัดพานทอง 2 0 0 2 2 1 0 0 3
26 บ้านธรรมรัตน์ 2 0 0 2 2 0 2 0 4
27 เทศบาล4 1 4 0 5 8 0 0 2 8
28 วัดนากระรอก 1 3 3 7 6 5 5 4 16
29 อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 1 3 0 4 4 2 0 0 6
30 บ้านสระสี่เหลี่ยม 1 1 2 4 4 1 2 2 7
31 บุญญวิทยาคาร 1 1 1 3 4 1 2 1 7
32 นันทนวิทย์ 1 1 1 3 3 3 3 0 9
33 วัดแหลมแค 1 1 0 2 2 0 0 1 2
34 บ้านบึงตะกู 1 0 3 4 5 1 0 1 6
35 บ้านหนองสองห้อง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
36 วัดชุมแสงศรีวนาราม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
37 วัดโป่งปากดง 1 0 0 1 1 5 0 0 6
38 บ้านเจ็ดเนิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 วัดเซิดสำราญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
40 บ้านคลองมือไทร 0 4 2 6 4 3 1 1 8
41 บ้านอ่างกระพงศ์ 0 4 0 4 8 3 2 0 13
42 วัดแปลงเกต 0 2 2 4 3 1 0 2 4
43 อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 0 2 1 3 6 3 1 0 10
44 วัดบ้านกลาง 0 2 1 3 4 1 0 0 5
45 ไทยรัฐวิทยา ๔๒ 0 2 1 3 2 1 2 2 5
46 ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง 0 2 0 2 1 3 1 1 5
47 บ้านโค้งประดู่ 0 1 1 2 1 1 0 0 2
48 บ้านชุมนุมปรกฟ้า 0 1 1 2 1 0 3 0 4
49 วัดโคกขี้หนอน 0 1 0 1 3 2 2 1 7
50 บ้านเขาอำนวยสุข 0 1 0 1 3 1 0 0 4
51 บ้านเขาใหญ่ 0 1 0 1 2 3 1 2 6
52 สวนป่าคลองตาเพชรบน 0 1 0 1 2 1 1 0 4
53 บ้านคลองตาเพชร 0 1 0 1 2 1 0 0 3
54 เทศบาล1 0 1 0 1 2 0 1 3 3
55 วัดหลวงพรหมาวาส 0 1 0 1 2 0 0 1 2
56 บ้านห้วยตากด้าย 0 1 0 1 1 2 1 0 4
57 บ้านสระนา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
58 วัดบ้านงิ้ว 0 1 0 1 0 2 1 0 3
59 วัดหนองแช่แว่น 0 0 3 3 0 4 0 0 4
60 วัดเกาะลอย 0 0 2 2 1 1 1 2 3
61 บ้านคลองโค 0 0 2 2 1 1 0 0 2
62 บ้านทับร้าง 0 0 1 1 2 4 2 0 8
63 บ้านคลองยาง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
64 วัดหัวถนน 0 0 1 1 1 3 0 0 4
65 บ้านเนินถาวร 0 0 1 1 1 1 0 0 2
66 วัดหนองกะขะ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
67 ชุมชนวัดโบสถ์ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
68 วัดนาวังหิน 0 0 1 1 0 1 0 0 1
69 บ้านหนองชุมเห็ด 0 0 0 0 4 3 1 0 8
70 บ้านวังมะเดื่อ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
71 วัดท่าบุญมี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
72 วัดอัมพวนาราม 0 0 0 0 2 0 1 0 3
73 บ้านคลองกุ่ม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
74 เทศบาล3 0 0 0 0 1 5 2 2 8
75 วัดโคกพระศิลาราม 0 0 0 0 1 3 2 1 6
76 วัดห้วยยาง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
77 บ้านทรายมูล 0 0 0 0 1 2 0 0 3
78 วัดทรงธรรม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
79 วัดบางนาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
80 วัดบ้านเก่า 0 0 0 0 1 0 2 3 3
81 บ้านย่านซื่อ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
82 บ้านไร่เสธ์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
83 วัดเขาคีรีรมย์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
84 วัดเนินตามาก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
85 บ้านหนองยายหมาด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
86 บ้านคลองปริง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
87 บ้านคลองใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 บ้านเขาวังแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 วัดโคกเพลาะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
90 อนุบาลอุดมธรรมรส 0 0 0 0 1 0 0 0 1
91 บ้านหนองเสม็ด 0 0 0 0 0 2 1 0 3
92 วัดหนองม่วงใหม่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
93 ท่าข้ามพิทยาคม 0 0 0 0 0 1 2 8 3
94 เทศบาล2 0 0 0 0 0 1 1 3 2
95 ศรีมณีวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
96 บ้านคลองโอ่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97 บ้านน้ำซับ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 บ้านหนองขยาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 บ้านแปลง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 บ้านแปลงกระถิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 วัดหนองปรือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 บ้านขุนชำนาญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
103 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
104 บ้านหนองหัวหมู 0 0 0 0 0 0 1 0 1
105 บ้านหนองไผ่แก้ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
106 บ้านสามแยก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
107 บ้านทุ่งน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
108 ประชาสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
109 วัดบ้านศาลา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 128 112 83 323 397 195 94 74 686