หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด บริเวณสนามฟุตซอล 4 พ.ย. 2558 รายงานตัวที่ โรงอาหาร เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด บริเวณกลางสนาม 4 พ.ย. 2558 รายงานตัวที่ โรงอาหาร เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด บริเวณสนามฟุตบอล ด้านทิศเหนือ 4 พ.ย. 2558 รายงานตัวที่ โรงอาหาร เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อาคารไม้ ชั้น ๑ ห้อง ห้องอนุบาล ๑ /อนุบาล ๒ / ป.๑/๑ , ป.๑/๒ 4 พ.ย. 2558 รายงานตัวที่ ลานข้างโรงอาหาร เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อาคารไม้ ชั้น ๑ ห้อง ชั้น ป. ๓ 4 พ.ย. 2558 รายงานตัวที่ ลานข้างโรงอาหาร เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 Tel. 095-3922-764 (ผู้ดูแลระบบ)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]