หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน อาคาร อบจ.ชลบุรี ชั้น 1 ห้อง ลานเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2558 9.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ให้โรงเรียนที่แข่งเตรียมสนามมาด้วย
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน อาคาร อบจ.ชลบุรี ชั้น 1 ห้อง ลานเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2558 9.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ให้โรงเรียนที่แข่งเตรียมสนามมาด้วย
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน อาคาร อบจ.ชลบุรี ชั้น 1 ห้อง ลานเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2558 9.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ให้โรงเรียนที่แข่งเตรียมสนามมาด้วย
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน อาคาร อบจ.ชลบุรี ชั้น 1 ห้อง ลานเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2558 9.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ให้โรงเรียนที่แข่งเตรียมสนามมาด้วย


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 Tel. 095-3922-764 (ผู้ดูแลระบบ)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]