หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2558 1300-16.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 11.00-12.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2558 1300-16.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 11.00-12.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2558 1300-16.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 11.00-12.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2558 1300-16.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 11.00-12.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน ม.1/1 9 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 -08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน ม.1/2 9 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 -08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง หน้าอาคารมัธยม และ ห้องเรียน ม.3/2 9 พ.ย. 2558 09.00 จนกว่าจะแล้วเสร็จ รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 -08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารประถม ชั้น 1 ห้อง หน้าอาคารประถม 9 พ.ย. 2558 09.00-11.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 -08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน ม.3/1 9 พ.ย. 2558 09.00 จนกว่าจะแล้วเสร็จ รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 -08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารห้องประชุมการะเวก ชั้น 1 ห้อง หน้าห้องประชุมการะเวก 9 พ.ย. 2558 09.00-11.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 -08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารห้องประชุมการะเวก ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ป.4-ป.6 9 พ.ย. 2558 09.00 จนกว่าจะแล้วเสร็จ รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 -08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารห้องประชุมการะเวก ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ป.4-ป.6 9 พ.ย. 2558 09.00 จนกว่าจะแล้วเสร็จ รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 -08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 -08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 -08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 -08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน และให้เตรียมข้าวที่หุงเสร็จแล้วมาจากโรงเรียนเพื่อประกอบอาหารได้
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 -08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน และให้เตรียมข้าวที่หุงเสร็จแล้วมาจากโรงเรียนเพื่อประกอบอาหารได้
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ม.2/1 9 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 -08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ม.2/2 9 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 -08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 Tel. 095-3922-764 (ผู้ดูแลระบบ)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]