หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 07.00-8.30 น. เข้าห้องแข่งขันรายงานตัว/รับฟังกติกา/รับกระดาษ 08.30-09.00น.แข่งขัน09.00-12.00น.ผู้เข้าแข่งขันนำอาหารมารับประทานเองทางโรงเรียนมีบริการน้ำดื่มให้
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 5 พ.ย. 2558 09.00-16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.00-8.30 น. เข้าห้องแข่งขันรายงานตัว/รับฟังกติกา/รับกระดาษ 08.30-09.00น.แข่งขัน09.00-12.00น.ผู้เข้าแข่งขันนำอาหารมารับประทานเองทางโรงเรียนมีบริการน้ำดื่มให้วัสดุที่นำมาใช้สร้างเครื่องร่อนต้องไม่ขึ้นรูปใดๆทั้งสิ้น นำวัสดุมาสร้างพร้อมกันทุกท
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 5 พ.ย. 2558 09.00-16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.00-8.30 น. เข้าห้องแข่งขันรายงานตัว/รับฟังกติกา/รับกระดาษ 08.30-09.00น.แข่งขัน09.00-16.30น.ผู้เข้าแข่งขันนำอาหารมารับประทานเองทางโรงเรียนมีน้ำดื่มบริการ วัสดุที่นำมาสร้างเครื่องร่อนต้องไม่ขึ้นรูปใดๆทั้งสิ้น นำวัสดุมาสร้างพร้อมกันทุกทีมในส
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 6 พ.ย. 2558 09.00-16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.00-8.30 น. เข้าห้องแข่งขันรายงานตัว/รับฟังกติกา/รับกระดาษ 08.30-09.00น.แข่งขัน09.00-16.30น.วัสดุที่นำมาสร้างเครื่องร่อนต้องไม่ขึ้นรูปใดๆทั้งสิ้น นำวัสดุมาสร้างพร้อมกันทุกทีมในสนามแข่งขัน
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 6 พ.ย. 2558 09.00-16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.00-8.30 น. เข้าห้องแข่งขันรายงานตัว/รับฟังกติกา/รับกระดาษ 08.30-09.00น.แข่งขัน09.00-16.30น.ผู้เข้าแข่งขันนำอาหารมารับประทานเองทางโรงเรียนมีน้ำดื่มบริการ วัสดุที่นำมาสร้างเครื่องร่อนต้องไม่ขึ้นรูปใดๆทั้งสิ้น นำวัสดุมาสร้างพร้อมกันทุกทีมในส


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 Tel. 095-3922-764 (ผู้ดูแลระบบ)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]