หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 2 ห้อง ป.2/1 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 2 ห้อง ป.2/2 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 2 ห้อง ป.2/3 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 3 ห้อง ป.6/1 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 3 ห้อง ป.6/2-ป.6/3 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 3 ห้อง ป.4/3 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 2 ห้อง ป.1/3 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 2 ห้อง ป.1/2 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 4 ห้อง ม.2/1-ม.2/2 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 4 ห้อง ม.2/3-ม.2/4 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 4 ห้อง ม.3/1 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 2 ห้อง ป.1/1 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 4 ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00 สถานที่แข่งขันเป็นลานโล่ง ผู้เข้าแข่งขันควรเตรียมผ้าปูรองนั่งหรือเสื่อมาด้วย
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 4 ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00 สถานที่แข่งขันเป็นลานโล่ง ผู้เข้าแข่งขันควรเตรียมผ้าปูรองนั่งหรือเสื่อมาด้วย
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 4 ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00 สถานที่แข่งขันเป็นลานโล่ง ผู้เข้าแข่งขันควรเตรียมผ้าปูรองนั่งหรือเสื่อมาด้วย


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 Tel. 095-3922-764 (ผู้ดูแลระบบ)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]