หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนจุกเสม็ด 10 24 11
2 007 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร 17 40 31
3 008 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 9 18 15
4 009 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 33 70 49
5 010 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 18 34 27
6 025 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 27 42 31
7 027 โรงเรียนบ้าน กม.5 9 18 14
8 028 โรงเรียนบ้านขลอด 21 41 30
9 036 โรงเรียนบ้านชากนอก 22 50 37
10 037 โรงเรียนบ้านชากยายจีน 25 46 35
11 038 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย 21 51 36
12 039 โรงเรียนบ้านทางตรง 15 37 25
13 040 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 15 21 14
14 041 โรงเรียนบ้านทุ่งกลม 10 15 13
15 042 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 54 168 92
16 043 โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน 6 12 9
17 044 โรงเรียนบ้านนอก 0 0 0
18 045 โรงเรียนบ้านนาวัง 17 39 27
19 049 โรงเรียนบ้านบางละมุง 12 27 16
20 050 โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) 15 39 29
21 051 โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) 16 43 23
22 048 โรงเรียนบ้านบ่อวิน 60 148 102
23 053 โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก 21 45 34
24 054 โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน 0 0 0
25 055 โรงเรียนบ้านภูไทร 3 8 5
26 056 โรงเรียนบ้านมาบประชัน 4 12 6
27 057 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง 23 50 40
28 059 โรงเรียนบ้านระเวิง 6 9 6
29 061 โรงเรียนบ้านวังค้อ 8 15 12
30 062 โรงเรียนบ้านสัตหีบ 9 19 15
31 063 โรงเรียนบ้านสันติคาม 27 52 41
32 064 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 9 16 14
33 066 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 30 47 40
34 070 โรงเรียนบ้านหินวง 9 23 10
35 071 โรงเรียนบ้านหุบบอน 21 52 36
36 067 โรงเรียนบ้านห้วยกรุ 6 14 6
37 068 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 20 37 26
38 069 โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า 2 5 2
39 072 โรงเรียนบ้านอำเภอ 17 27 24
40 029 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง 22 63 30
41 030 โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ 0 0 0
42 031 โรงเรียนบ้านเขาดิน 21 48 33
43 032 โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 4 9 4
44 033 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 6 15 10
45 034 โรงเรียนบ้านเขาหิน 31 67 34
46 046 โรงเรียนบ้านเนินตอง 0 0 0
47 047 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 55 120 88
48 035 โรงเรียนบ้านโค้งดารา 10 22 14
49 052 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 17 43 26
50 060 โรงเรียนบ้านโรงหีบ 24 59 42
51 101 โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 6 12 11
52 102 โรงเรียนวัดตโปทาราม 14 31 21
53 103 โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 2 6 4
54 104 โรงเรียนวัดนาพร้าว 23 56 32
55 106 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 41 82 59
56 105 โรงเรียนวัดบ้านนา 38 113 68
57 108 โรงเรียนวัดพระประทานพร 12 25 18
58 109 โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม 9 18 15
59 110 โรงเรียนวัดมโนรม 40 111 66
60 111 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 36 76 52
61 113 โรงเรียนวัดวังหิน 5 9 9
62 115 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 11 24 18
63 116 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 8 12 12
64 117 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 50 158 84
65 120 โรงเรียนวัดหนองขาม 29 81 56
66 121 โรงเรียนวัดหนองคล้า 10 18 16
67 122 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า 9 57 25
68 118 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 17 36 26
69 119 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 36 79 61
70 125 โรงเรียนวัดอัมพวัน 18 46 31
71 098 โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 14 30 23
72 099 โรงเรียนวัดเขาฉลาก 6 19 13
73 100 โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง 12 30 21
74 114 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 0 0 0
75 123 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง 4 4 4
76 107 โรงเรียนวัดโป่ง 3 8 6
77 124 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม 5 13 8
78 131 โรงเรียนห้วยใหญ่ 18 42 32
79 132 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 38 83 62
80 134 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 44 100 71
81 133 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 10 26 15
82 001 โรงเรียนเกล็ดแก้ว 26 56 43
83 002 โรงเรียนเกาะสีชัง 0 0 0
84 004 โรงเรียนจุฬเทพ 0 0 0
85 005 โรงเรียนจุฬเทพบางเสร่ 0 0 0
86 013 โรงเรียนณัฏฐเวศม์ 8 64 15
87 014 โรงเรียนดวงมณี 11 34 21
88 015 โรงเรียนดาราสมุทร 17 39 30
89 016 โรงเรียนตันตรารักษ์ 2 2 2
90 017 โรงเรียนทนาพรวิทยา 0 0 0
91 022 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 13 26 13
92 023 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ 5 9 5
93 024 โรงเรียนบรรณพันธ์ศึกษา 0 0 0
94 026 โรงเรียนบางพระวิทยา 0 0 0
95 073 โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา 14 29 22
96 074 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 8 16 11
97 075 โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์ 0 0 0
98 058 โรงเรียนบ้านรถไฟ 19 41 23
99 076 โรงเรียนประเสริฐสุข 11 28 11
100 077 โรงเรียนปัญญานฤมิต 0 0 0
101 078 โรงเรียนผู้รู้ ญ ส.ส.80 0 0 0
102 079 โรงเรียนพัทยาอรุโณทัย 0 0 0
103 080 โรงเรียนฟินิกซ์วิทยา 0 0 0
104 081 โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน 0 0 0
105 082 โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา 0 0 0
106 083 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ 6 11 6
107 095 โรงเรียนรัตนชัยศึกษา 0 0 0
108 096 โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 11 22 17
109 126 โรงเรียนวุฒิโชติ 0 0 0
110 127 โรงเรียนศรีสุวิช 25 59 41
111 128 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 5 12 7
112 140 โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ 0 0 0
113 129 โรงเรียนสัตหีบ 0 0 0
114 130 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา 0 0 0
115 136 โรงเรียนอักษรพัทยา 23 60 41
116 137 โรงเรียนอักษรศึกษา 21 42 36
117 135 โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 16 39 21
118 138 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 21 36 25
119 006 โรงเรียนเฉลิมชัยศึกษา 0 0 0
120 012 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 14 28 15
121 097 โรงเรียนเลิศปัญญา 0 0 0
122 011 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ 7 14 12
123 065 โรงเรียนบ้านหนองชากแง้ว 0 0 0
124 112 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 0 0 0
125 018 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา 0 0 0
126 019 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 14 27 22
127 020 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 11 38 22
128 021 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 0 0 0
129 084 โรงเรียนเมืองพัทยา 1 0 0 0
130 085 โรงเรียนเมืองพัทยา 10 0 0 0
131 086 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 0 0 0
132 087 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 0 0 0
133 088 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 16 37 18
134 089 โรงเรียนเมืองพัทยา 4 0 0 0
135 090 โรงเรียนเมืองพัทยา 5 0 0 0
136 091 โรงเรียนเมืองพัทยา 6 0 0 0
137 092 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 0 0 0
138 093 โรงเรียนเมืองพัทยา 8 3 7 4
139 094 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 0 0 0
รวม 1732 4041 2686
6727

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 Tel. 095-3922-764 (ผู้ดูแลระบบ)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]