สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินพลับหวาน 17 9 3 29 37 9 3 4 49
2 วัดสุทธาวาส 11 5 4 20 23 12 7 5 42
3 วัดบ้านนา 9 9 1 19 26 6 4 2 36
4 บริษัทไทยกสิกรฯ 8 2 2 12 15 5 5 2 25
5 บ้านทุ่งคา 5 7 7 19 24 13 12 3 49
6 วัดนาพร้าว 5 5 3 13 16 3 2 2 21
7 เมืองพัทยา 3 5 4 0 9 10 3 3 0 16
8 ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 4 4 0 8 8 2 4 4 14
9 บ้านสัตหีบ 4 4 0 8 7 1 1 0 9
10 วัดบุญสัมพันธ์ 4 3 3 10 18 11 3 5 32
11 ชุมชนบ้านหนองปรือ 4 1 3 8 8 13 6 4 27
12 บ้านบ่อวิน 3 6 8 17 22 20 11 7 53
13 บ้านหุบบอน 3 4 1 8 11 2 3 0 16
14 อนุบาลบ้านบางพระ 3 2 6 11 13 16 4 9 33
15 อนุบาลบางละมุง 3 2 4 9 12 13 9 3 34
16 วัดหนองขาม 3 2 2 7 15 7 5 1 27
17 อักษรพัทยา 3 2 0 5 8 5 7 2 20
18 วัดรังษีสุทธาวาส 3 1 3 7 10 14 8 0 32
19 วัดสุกรีย์บุญญาราม 3 0 0 3 4 0 2 0 6
20 วัดมโนรม 2 5 2 9 11 17 4 0 32
21 วัดหนองเกตุน้อย 2 3 2 7 9 3 3 1 15
22 เกล็ดแก้ว 2 2 4 8 9 9 3 1 21
23 บ้านมาบฟักทอง 2 2 1 5 9 7 5 2 21
24 ศรีสุวิช 2 2 0 4 8 6 4 5 18
25 อัสสัมชัญศรีราชา 2 1 1 4 6 7 4 1 17
26 บ้านทางตรง 2 1 0 3 6 4 5 0 15
27 ราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 2 1 0 3 5 4 2 0 11
28 ห้วยใหญ่ 2 0 2 4 5 5 4 2 14
29 ตันตรารักษ์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
30 บ้านเขาหิน 1 4 1 6 2 14 8 4 24
31 บ้านหนองปรือ 1 2 2 5 9 6 7 6 22
32 บ้านสันติคาม 1 2 1 4 7 12 6 2 25
33 เทศบาลแหลมฉบัง 2 1 1 2 4 5 2 0 0 7
34 บ้านโป่งสะเก็ต 1 1 1 3 7 0 4 4 11
35 บ้านชากยายจีน 1 1 1 3 4 9 8 1 21
36 ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 1 1 1 3 4 5 7 1 16
37 บ้านชากนอก 1 1 0 2 4 6 8 2 18
38 ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1 0 1 2 4 4 2 2 10
39 วัดตโปทาราม 1 0 1 2 4 2 1 3 7
40 ดวงมณี 1 0 1 2 2 4 4 1 10
41 วัดอัมพวัน 1 0 0 1 4 6 5 1 15
42 จุกเสม็ด 1 0 0 1 4 3 2 1 9
43 บ้านบึง(ศรีราชา) 1 0 0 1 4 2 8 1 14
44 ประเสริฐสุข 1 0 0 1 2 3 2 3 7
45 วัดหนองจับเต่า 1 0 0 1 2 2 1 0 5
46 บ้าน กม.5 1 0 0 1 1 3 4 1 8
47 บ้านเขาตะแบก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 วัดนาจอมเทียน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 วัดหนองเกตุใหญ่ 0 4 5 9 8 10 8 3 26
50 บ้านห้วยกุ่ม 0 2 2 4 6 9 3 2 18
51 บ้านเขาดิน 0 2 1 3 8 7 2 3 17
52 วัดแหลมฉบัง 0 2 1 3 3 0 0 0 3
53 บำรุงศิษย์ศึกษา 0 2 0 2 4 1 5 3 10
54 วัดเขาคันธมาทน์ 0 1 1 2 2 6 4 1 12
55 อักษรศึกษา 0 1 0 1 4 8 6 2 18
56 เทศบาลแหลมฉบัง 1 0 1 0 1 3 7 3 1 13
57 บ้านพันเสด็จนอก 0 1 0 1 3 5 5 3 13
58 บ้านบึง(บางละมุง) 0 1 0 1 1 6 6 2 13
59 บ้านขลอด 0 1 0 1 1 3 8 1 12
60 ณัฏฐเวศม์ 0 1 0 1 1 3 4 0 8
61 บ้านบางละมุง 0 1 0 1 0 8 2 2 10
62 อนุบาลบ้านเตาถ่าน 0 1 0 1 0 4 5 1 9
63 อักษรเทพประสิทธิ์ 0 0 2 2 3 6 2 2 11
64 บ้านหินวง 0 0 2 2 3 2 4 0 9
65 บ้านเขาคันทรง 0 0 1 1 3 6 2 4 11
66 เซนต์ปอลคอนแวนต์ 0 0 1 1 3 3 7 0 13
67 บ้านโค้งดารา 0 0 1 1 1 2 3 2 6
68 นาวิกโยธินบูรณะ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
69 บ้านโรงหีบ 0 0 0 0 6 6 7 5 19
70 บ้านอำเภอ 0 0 0 0 5 3 7 2 15
71 วัดเขาฉลาก 0 0 0 0 4 1 0 1 5
72 บ้านรถไฟ 0 0 0 0 3 4 8 4 15
73 บ้านสุรศักดิ์ 0 0 0 0 3 2 4 0 9
74 บ้านตะเคียนเตี้ย 0 0 0 0 2 11 6 2 19
75 วัดเขาโพธิ์ทอง 0 0 0 0 2 7 1 2 10
76 ชุมชนบ้านบางเสร่ 0 0 0 0 2 5 0 1 7
77 วัดหนองคล้า 0 0 0 0 2 4 2 0 8
78 วัดพิบูลสัณหธรรม 0 0 0 0 2 2 3 1 7
79 วัดพระประทานพร 0 0 0 0 2 1 3 3 6
80 บ้านมาบประชัน 0 0 0 0 2 0 2 0 4
81 วัดโป่ง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
82 ดาราสมุทร 0 0 0 0 1 7 5 3 13
83 บ้านนาวัง 0 0 0 0 1 4 5 5 10
84 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 1 4 2 3 7
85 บ้านวังค้อ 0 0 0 0 1 2 4 1 7
86 วัดใหม่เนินพยอม 0 0 0 0 1 2 2 0 5
87 บ้านห้วยกรุ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
88 ชุมชนวัดหนองค้อ 0 0 0 0 0 4 2 1 6
89 บ้านทุ่งกลม 0 0 0 0 0 4 2 0 6
90 บ้านระเวิง 0 0 0 0 0 4 1 1 5
91 วัดจุกกะเฌอ 0 0 0 0 0 3 2 1 5
92 บ้านเขาบายศรี 0 0 0 0 0 3 1 0 4
93 เมืองพัทยา 8 0 0 0 0 0 2 1 0 3
94 วัดวังหิน 0 0 0 0 0 1 2 2 3
95 บ้านทุ่งกราด 0 0 0 0 0 1 2 0 3
96 บุญจิตวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
97 บ้านภูไทร 0 0 0 0 0 1 0 1 1
98 บ้านทุ่งละหาน 0 0 0 0 0 0 5 0 5
99 สว่างบริบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
100 บ้านห้วยไข่เน่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
101 มารีวิทย์สัตหีบ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 139 123 92 354 529 488 376 170 1,393