สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินพลับหวาน 37 9 3 4 49
2 วัดบ้านนา 26 6 4 2 36
3 บ้านทุ่งคา 24 13 12 3 49
4 วัดสุทธาวาส 23 12 7 5 42
5 บ้านบ่อวิน 22 20 11 7 53
6 วัดบุญสัมพันธ์ 18 11 3 5 32
7 วัดนาพร้าว 16 3 2 2 21
8 วัดหนองขาม 15 7 5 1 27
9 บริษัทไทยกสิกรฯ 15 5 5 2 25
10 อนุบาลบ้านบางพระ 13 16 4 9 33
11 อนุบาลบางละมุง 12 13 9 3 34
12 วัดมโนรม 11 17 4 0 32
13 บ้านหุบบอน 11 2 3 0 16
14 วัดรังษีสุทธาวาส 10 14 8 0 32
15 เมืองพัทยา 3 10 3 3 0 16
16 เกล็ดแก้ว 9 9 3 1 21
17 บ้านมาบฟักทอง 9 7 5 2 21
18 บ้านหนองปรือ 9 6 7 6 22
19 วัดหนองเกตุน้อย 9 3 3 1 15
20 ชุมชนบ้านหนองปรือ 8 13 6 4 27
21 วัดหนองเกตุใหญ่ 8 10 8 3 26
22 บ้านเขาดิน 8 7 2 3 17
23 ศรีสุวิช 8 6 4 5 18
24 อักษรพัทยา 8 5 7 2 20
25 ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 8 2 4 4 14
26 บ้านสันติคาม 7 12 6 2 25
27 บ้านสัตหีบ 7 1 1 0 9
28 บ้านโป่งสะเก็ต 7 0 4 4 11
29 บ้านห้วยกุ่ม 6 9 3 2 18
30 อัสสัมชัญศรีราชา 6 7 4 1 17
31 บ้านโรงหีบ 6 6 7 5 19
32 บ้านทางตรง 6 4 5 0 15
33 ห้วยใหญ่ 5 5 4 2 14
34 ราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 5 4 2 0 11
35 บ้านอำเภอ 5 3 7 2 15
36 เทศบาลแหลมฉบัง 2 5 2 0 0 7
37 บ้านชากยายจีน 4 9 8 1 21
38 อักษรศึกษา 4 8 6 2 18
39 บ้านชากนอก 4 6 8 2 18
40 วัดอัมพวัน 4 6 5 1 15
41 ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 4 5 7 1 16
42 ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 4 4 2 2 10
43 จุกเสม็ด 4 3 2 1 9
44 บ้านบึง(ศรีราชา) 4 2 8 1 14
45 วัดตโปทาราม 4 2 1 3 7
46 บำรุงศิษย์ศึกษา 4 1 5 3 10
47 วัดเขาฉลาก 4 1 0 1 5
48 วัดสุกรีย์บุญญาราม 4 0 2 0 6
49 เทศบาลแหลมฉบัง 1 3 7 3 1 13
50 บ้านเขาคันทรง 3 6 2 4 11
51 อักษรเทพประสิทธิ์ 3 6 2 2 11
52 บ้านพันเสด็จนอก 3 5 5 3 13
53 บ้านรถไฟ 3 4 8 4 15
54 เซนต์ปอลคอนแวนต์ 3 3 7 0 13
55 บ้านหินวง 3 2 4 0 9
56 บ้านสุรศักดิ์ 3 2 4 0 9
57 วัดแหลมฉบัง 3 0 0 0 3
58 บ้านเขาหิน 2 14 8 4 24
59 บ้านตะเคียนเตี้ย 2 11 6 2 19
60 วัดเขาโพธิ์ทอง 2 7 1 2 10
61 วัดเขาคันธมาทน์ 2 6 4 1 12
62 ชุมชนบ้านบางเสร่ 2 5 0 1 7
63 ดวงมณี 2 4 4 1 10
64 วัดหนองคล้า 2 4 2 0 8
65 ประเสริฐสุข 2 3 2 3 7
66 วัดพิบูลสัณหธรรม 2 2 3 1 7
67 วัดหนองจับเต่า 2 2 1 0 5
68 วัดพระประทานพร 2 1 3 3 6
69 บ้านมาบประชัน 2 0 2 0 4
70 วัดโป่ง 2 0 1 0 3
71 ตันตรารักษ์ 2 0 0 0 2
72 ดาราสมุทร 1 7 5 3 13
73 บ้านบึง(บางละมุง) 1 6 6 2 13
74 บ้านนาวัง 1 4 5 5 10
75 วัดสว่างอารมณ์ 1 4 2 3 7
76 บ้านขลอด 1 3 8 1 12
77 บ้าน กม.5 1 3 4 1 8
78 ณัฏฐเวศม์ 1 3 4 0 8
79 บ้านวังค้อ 1 2 4 1 7
80 บ้านโค้งดารา 1 2 3 2 6
81 วัดใหม่เนินพยอม 1 2 2 0 5
82 นาวิกโยธินบูรณะ 1 2 1 0 4
83 บ้านห้วยกรุ 1 1 2 0 4
84 บ้านเขาตะแบก 1 0 0 0 1
85 วัดนาจอมเทียน 1 0 0 0 1
86 บ้านบางละมุง 0 8 2 2 10
87 อนุบาลบ้านเตาถ่าน 0 4 5 1 9
88 ชุมชนวัดหนองค้อ 0 4 2 1 6
89 บ้านทุ่งกลม 0 4 2 0 6
90 บ้านระเวิง 0 4 1 1 5
91 วัดจุกกะเฌอ 0 3 2 1 5
92 บ้านเขาบายศรี 0 3 1 0 4
93 เมืองพัทยา 8 0 2 1 0 3
94 วัดวังหิน 0 1 2 2 3
95 บ้านทุ่งกราด 0 1 2 0 3
96 บุญจิตวิทยา 0 1 1 0 2
97 บ้านภูไทร 0 1 0 1 1
98 บ้านทุ่งละหาน 0 0 5 0 5
99 สว่างบริบูรณ์วิทยา 0 0 2 0 2
100 บ้านห้วยไข่เน่า 0 0 1 0 1
101 มารีวิทย์สัตหีบ 0 0 0 1 0
รวม 529 488 376 170 1,393