หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วัดสุวรรณาราม (วัดดอนทอง)  
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
3 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)  
4 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ  
5 โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข  
6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  
7 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2  

ติดต่อสอบถาม นางสาวนโลบล พาชีรัตน์ 0860190028
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]