หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 โรงพลศึกษา ชั้น 3 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 โรงพลศึกษา ชั้น 3 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 โรงพลศึกษา ชั้น 3 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 โรงพลศึกษา ชั้น 3 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.


ติดต่อสอบถาม นางสาวนโลบล พาชีรัตน์ 0860190028
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]