หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 43 36 83.72% 5 11.63% 2 4.65% 0 0% 43
2 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 25 23 92% 1 4% 1 4% 0 0% 25
3 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 25 22 88% 3 12% 0 0% 0 0% 25
4 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 32 19 65.52% 10 34.48% 0 0% 0 0% 29
5 โรงเรียนวัดดอนทอง 20 17 85% 2 10% 1 5% 0 0% 20
6 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 18 15 83.33% 2 11.11% 1 5.56% 0 0% 18
7 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 16 13 81.25% 3 18.75% 0 0% 0 0% 16
8 โรงเรียนวัดบางแสม 15 13 92.86% 0 0% 0 0% 1 7.14% 14
9 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 17 11 64.71% 6 35.29% 0 0% 0 0% 17
10 โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 18 10 62.5% 6 37.5% 0 0% 0 0% 16
11 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
12 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 11 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
13 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 18 9 60% 6 40% 0 0% 0 0% 15
14 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 15 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
15 โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
16 โรงเรียนปากคลองบางขนาก 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
17 โรงเรียนวัดพนมพนาวาส 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
18 โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 10 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
19 โรงเรียนวัดประชาบำรุง 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
20 โรงเรียนวัดบางสมัคร 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
21 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
22 โรงเรียนมารดานฤมล 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
23 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
24 โรงเรียนวัดล่าง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
25 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 12 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
26 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
27 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
28 โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
29 โรงเรียนศรีวิทยา 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
30 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
31 โรงเรียนวัดสุขาราม 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
32 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
33 โรงเรียนวัดบางเกลือ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
34 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
35 โรงเรียนคลองพานทอง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
36 โรงเรียนวัดกระทุ่ม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
37 โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
38 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 12 4 33.33% 8 66.67% 0 0% 0 0% 12
39 โรงเรียนวัดบางปลานัก 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
40 โรงเรียนวัดคลองสวน 11 4 40% 2 20% 4 40% 0 0% 10
41 โรงเรียนตลาดคลอง 16 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
42 โรงเรียนบึงสิงโต 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
43 โรงเรียนวัดญาณรังษาราม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนวัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์) 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
45 โรงเรียนวัดบน (ประจงอนุสรณ์) 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
46 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 12 3 25% 8 66.67% 1 8.33% 0 0% 12
47 โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 10 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 10
48 โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
49 โรงเรียนสันติภาพ 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
50 โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
51 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 8 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
52 โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
53 โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
54 โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนวัดดอนทราย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนคลองขวาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนวัดหนามแดง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนวัดชนะสงสาร 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
62 โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
63 โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
64 โรงเรียนวัดทด 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนวัดพิมพาวาส 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนวัดโพธาราม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนศรีวรการ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
68 โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนวัดเขาดิน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนวัดไชยธารา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนวัดเทพราช 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
74 โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
75 โรงเรียนวัดนิโครธาราม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
76 โรงเรียนวัดบางสาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนวัดสามกอ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนวัดหล่อฯ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนวัดแคราย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนสกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนสุเหร่าแคราย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนวัดศรีมงคล 9 1 11.11% 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 9
84 โรงเรียนบ้านคลอง 21 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
85 โรงเรียนวัดเกาะ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
86 โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
89 โรงเรียนวัดสองคลอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
90 โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
91 โรงเรียนวัดคลองเจ้า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนวัดบางปรง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนวัดบางผึ้ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนจันทร์เจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนตลาดเปร็ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านเกาะดอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนพระพิมลเสนี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนวัฒนาลัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนวัดจรเข้น้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนวัดผาณิตาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนสกัด ๘๐ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนสุเหร่าคู้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านสีล้ง 6 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
118 โรงเรียนเทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
119 โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
122 โรงเรียนคลองตาเอี่ยม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนดาราสมุทร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนวัดบางไทร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบึงเทพยา 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
130 โรงเรียนปากบึงสิงโต 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
131 โรงเรียนวัดบางพระ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
132 โรงเรียนวัดรามัญ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
133 โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
134 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
135 โรงเรียนวัดคลอง 18 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อสอบถาม นางสาวนโลบล พาชีรัตน์ 0860190028
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]