สรุปเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 36 5 2 0 43
2 วัดประตูน้ำท่าไข่ 23 1 1 0 25
3 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 22 3 0 0 25
4 วัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 19 10 0 0 29
5 วัดดอนทอง 17 2 1 0 20
6 วัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 15 2 1 0 18
7 สุเหร่าสมอเซ 13 3 0 0 16
8 วัดบางแสม 13 0 0 1 13
9 สุเหร่าดารุลนาอีม 11 6 0 0 17
10 บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 10 6 0 0 16
11 วัดนครเนื่องเขต 10 1 0 0 11
12 เทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 10 0 0 0 10
13 บ้านปลายคลอง 20 9 6 0 0 15
14 วัดสนามจันทร์ 9 4 2 0 15
15 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 9 2 0 0 11
16 ปากคลองบางขนาก 8 3 0 0 11
17 วัดพนมพนาวาส 8 2 0 0 10
18 วัดเกตุสโมสร 8 0 1 0 9
19 วัดประชาบำรุง 8 0 1 0 9
20 วัดบางสมัคร 7 4 0 0 11
21 ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 7 3 0 0 10
22 มารดานฤมล 7 2 0 0 9
23 วัดล่าง 7 1 0 0 8
24 สุเหร่าลำชะล่า 7 1 0 0 8
25 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 6 3 1 1 10
26 วัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 6 3 1 0 10
27 วัดพรหมสุวรรณ 6 3 0 0 9
28 วัดพิพิธประสาทสุนทร 6 2 1 0 9
29 ศรีวิทยา 6 2 0 0 8
30 สะแกโดดประชาสรรค์ 6 0 0 0 6
31 วัดสุขาราม 5 3 1 0 9
32 สามัคคีราษฎร์บำรุง 5 2 0 0 7
33 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 5 1 0 1 6
34 วัดบางเกลือ 5 1 0 1 6
35 คลองพานทอง 5 1 0 0 6
36 วัดประชาบำรุงกิจ 5 0 0 0 5
37 วัดกระทุ่ม 5 0 0 0 5
38 เฉลิมช่วงวิทยาทาน 4 8 0 0 12
39 วัดบางปลานัก 4 3 0 0 7
40 วัดคลองสวน 4 2 4 0 10
41 บึงสิงโต 4 2 0 0 6
42 ตลาดคลอง 16 4 2 0 0 6
43 วัดญาณรังษาราม 4 2 0 0 6
44 วัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์) 4 1 1 0 6
45 วัดบน (ประจงอนุสรณ์) 4 0 1 0 5
46 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 3 8 1 0 12
47 พรหมานุเคราะห์ 3 6 1 0 10
48 วัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) 3 4 2 0 9
49 สันติภาพ 3 3 0 2 6
50 สกุลดีประชาสรรค์ 3 2 1 0 6
51 วัดหลวงแพ่ง 3 2 0 0 5
52 แสมขาววิทยาคาร 3 2 0 0 5
53 วัดคลองต้นหมัน 3 2 0 0 5
54 สุเหร่าดอนกลาง 3 2 0 0 5
55 วัดดอนทราย 3 1 0 0 4
56 สุเหร่าคลอง 14 3 1 0 0 4
57 วัดหนามแดง 3 0 0 0 3
58 วัดบึงทองหลาง 3 0 0 0 3
59 คลองขวาง 3 0 0 0 3
60 ประกอบราษฎร์บำรุง 2 3 0 0 5
61 วัดชนะสงสาร 2 2 1 0 5
62 สุเหร่าปากคลอง 20 2 2 1 0 5
63 วัดหนองกระสังสามัคคี 2 2 0 2 4
64 วัดทด 2 2 0 0 4
65 วัดพิมพาวาส 2 2 0 0 4
66 วัดโพธาราม 2 2 0 0 4
67 ศรีวรการ 2 1 0 1 3
68 วัดเขาดิน 2 1 0 0 3
69 บ้านวนท่าแครง 2 1 0 0 3
70 วัดไชยธารา 2 1 0 0 3
71 สุเหร่าคลอง 20 2 1 0 0 3
72 เซนต์แอนโทนี 2 1 0 0 3
73 วัดเทพราช 2 0 1 0 3
74 สุเหร่าดอนเกาะกา 2 0 1 0 3
75 วัดนิโครธาราม 2 0 0 1 2
76 สุเหร่าแคราย 2 0 0 0 2
77 วัดสามกอ 2 0 0 0 2
78 วัดหล่อฯ 2 0 0 0 2
79 วัดเที่ยงพิมลมุข 2 0 0 0 2
80 สกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล) 2 0 0 0 2
81 วัดบางสาย 2 0 0 0 2
82 วัดแคราย 2 0 0 0 2
83 วัดศรีมงคล 1 7 1 0 9
84 บ้านคลอง 21 1 4 0 0 5
85 วัดเกาะ 1 2 1 1 4
86 บ้านดอนเกาะกา 1 2 0 0 3
87 วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 1 2 0 0 3
88 สุเหร่าคลอง 19 1 1 1 1 3
89 วัดสองคลอง 1 1 1 0 3
90 สิทธิสุนทรอุทิศ 1 1 1 0 3
91 วัดบางปรง 1 1 0 0 2
92 สุเหร่าคลองใหญ่ 1 1 0 0 2
93 สุเหร่าเกาะไร่ 1 1 0 0 2
94 วัดคลองเจ้า 1 1 0 0 2
95 วัดบางผึ้ง 1 1 0 0 2
96 วัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 1 1 0 0 2
97 วัดแสนภูดาษ 1 1 0 0 2
98 ตลาดเปร็ง 1 0 0 0 1
99 บ้านเกาะดอน 1 0 0 0 1
100 พระพิมลเสนี 1 0 0 0 1
101 สุเหร่าคู้ 1 0 0 0 1
102 สกัด ๘๐ 1 0 0 0 1
103 สุเหร่าสมอเอก 1 0 0 0 1
104 เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 1 0 0 0 1
105 วัดเกาะจันทาราม 1 0 0 0 1
106 สุเหร่าคลอง 15 1 0 0 0 1
107 อนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ 1 0 0 0 1
108 จันทร์เจริญ 1 0 0 0 1
109 วัฒนาลัย 1 0 0 0 1
110 วัดคู้เกษมสโมสร 1 0 0 0 1
111 วัดจรเข้น้อย 1 0 0 0 1
112 วัดผาณิตาราม 1 0 0 0 1
113 วัดเทพนิมิตร 1 0 0 0 1
114 สุเหร่าคลอง 18 1 0 0 0 1
115 สุเหร่าลาดน้ำขาว 1 0 0 0 1
116 สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 1 0 0 0 1
117 บ้านสีล้ง 0 4 1 1 5
118 เทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 0 2 2 0 4
119 วัดสุคันธศีลาราม 0 2 0 0 2
120 เทพประสิทธิ์วิทยา 0 2 0 0 2
121 วัดใหม่ประเวศ 0 1 0 1 1
122 คลองตาเอี่ยม 0 1 0 0 1
123 ดาราสมุทร 0 1 0 0 1
124 บ้านบางแก้ว 0 1 0 0 1
125 บ้านบึงพระอาจารย์ 0 1 0 0 1
126 บ้านแขวงกลั่น 0 1 0 0 1
127 วัดบางไทร 0 1 0 0 1
128 วัดพุทธอุดมวิหาร 0 1 0 0 1
129 บึงเทพยา 0 0 1 2 1
130 ปากบึงสิงโต 0 0 1 0 1
131 วัดบางพระ 0 0 1 0 1
132 วัดรามัญ 0 0 1 0 1
133 สุเหร่าหลวงแพ่ง 0 0 1 0 1
134 สุเหร่าจรเข้น้อย 0 0 0 1 0
135 วัดคลอง 18 0 0 0 0 0
รวม 518 207 41 17 766