สรุปเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 35 5 2 0 42
2 วัดประตูน้ำท่าไข่ 23 1 1 0 25
3 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 21 3 0 0 24
4 วัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 15 9 0 0 24
5 วัดดอนทอง 13 2 1 0 16
6 สุเหร่าสมอเซ 12 3 0 0 15
7 สุเหร่าดารุลนาอีม 11 6 0 0 17
8 บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 10 6 0 0 16
9 วัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 10 2 1 0 13
10 วัดนครเนื่องเขต 10 1 0 0 11
11 เทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 10 0 0 0 10
12 บ้านปลายคลอง 20 9 6 0 0 15
13 วัดสนามจันทร์ 9 4 2 0 15
14 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 9 2 0 0 11
15 วัดประชาบำรุง 8 0 1 0 9
16 วัดบางแสม 8 0 0 1 8
17 มารดานฤมล 7 2 0 0 9
18 วัดล่าง 7 1 0 0 8
19 สุเหร่าลำชะล่า 7 1 0 0 8
20 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 6 3 1 1 10
21 วัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 6 3 1 0 10
22 วัดพรหมสุวรรณ 6 3 0 0 9
23 ศรีวิทยา 6 2 0 0 8
24 สะแกโดดประชาสรรค์ 6 0 0 0 6
25 วัดสุขาราม 5 3 1 0 9
26 วัดบางสมัคร 5 3 0 0 8
27 วัดพิพิธประสาทสุนทร 5 2 1 0 8
28 วัดพนมพนาวาส 5 2 0 0 7
29 วัดบางเกลือ 5 1 0 1 6
30 คลองพานทอง 5 1 0 0 6
31 วัดเกตุสโมสร 5 0 1 0 6
32 วัดประชาบำรุงกิจ 5 0 0 0 5
33 วัดกระทุ่ม 5 0 0 0 5
34 เฉลิมช่วงวิทยาทาน 4 8 0 0 12
35 ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 4 3 0 0 7
36 สามัคคีราษฎร์บำรุง 4 2 0 0 6
37 บึงสิงโต 4 2 0 0 6
38 วัดบางปลานัก 4 2 0 0 6
39 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 3 8 1 0 12
40 พรหมานุเคราะห์ 3 6 1 0 10
41 วัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) 3 4 2 0 9
42 สันติภาพ 3 3 0 2 6
43 วัดคลองสวน 3 2 4 0 9
44 สกุลดีประชาสรรค์ 3 2 1 0 6
45 วัดหลวงแพ่ง 3 2 0 0 5
46 แสมขาววิทยาคาร 3 2 0 0 5
47 วัดคลองต้นหมัน 3 2 0 0 5
48 สุเหร่าดอนกลาง 3 2 0 0 5
49 วัดญาณรังษาราม 3 2 0 0 5
50 วัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์) 3 1 1 0 5
51 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 3 1 0 1 4
52 วัดดอนทราย 3 1 0 0 4
53 สุเหร่าคลอง 14 3 1 0 0 4
54 วัดหนามแดง 3 0 0 0 3
55 วัดบึงทองหลาง 3 0 0 0 3
56 คลองขวาง 3 0 0 0 3
57 ประกอบราษฎร์บำรุง 2 3 0 0 5
58 วัดชนะสงสาร 2 2 1 0 5
59 วัดหนองกระสังสามัคคี 2 2 0 2 4
60 ปากคลองบางขนาก 2 2 0 0 4
61 วัดทด 2 2 0 0 4
62 วัดพิมพาวาส 2 2 0 0 4
63 วัดโพธาราม 2 2 0 0 4
64 ศรีวรการ 2 1 0 1 3
65 บ้านวนท่าแครง 2 1 0 0 3
66 วัดไชยธารา 2 1 0 0 3
67 สุเหร่าคลอง 20 2 1 0 0 3
68 เซนต์แอนโทนี 2 1 0 0 3
69 วัดเทพราช 2 0 1 0 3
70 สุเหร่าดอนเกาะกา 2 0 1 0 3
71 วัดบน (ประจงอนุสรณ์) 2 0 1 0 3
72 วัดนิโครธาราม 2 0 0 1 2
73 สุเหร่าแคราย 2 0 0 0 2
74 วัดสามกอ 2 0 0 0 2
75 วัดหล่อฯ 2 0 0 0 2
76 วัดเที่ยงพิมลมุข 2 0 0 0 2
77 วัดบางสาย 2 0 0 0 2
78 วัดแคราย 2 0 0 0 2
79 วัดศรีมงคล 1 7 1 0 9
80 บ้านคลอง 21 1 4 0 0 5
81 วัดเกาะ 1 2 1 1 4
82 สุเหร่าปากคลอง 20 1 2 1 0 4
83 บ้านดอนเกาะกา 1 2 0 0 3
84 สุเหร่าคลอง 19 1 1 1 1 3
85 วัดสองคลอง 1 1 1 0 3
86 สิทธิสุนทรอุทิศ 1 1 1 0 3
87 วัดบางปรง 1 1 0 0 2
88 สุเหร่าคลองใหญ่ 1 1 0 0 2
89 สุเหร่าเกาะไร่ 1 1 0 0 2
90 วัดคลองเจ้า 1 1 0 0 2
91 วัดบางผึ้ง 1 1 0 0 2
92 วัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 1 1 0 0 2
93 วัดแสนภูดาษ 1 1 0 0 2
94 ตลาดเปร็ง 1 0 0 0 1
95 บ้านเกาะดอน 1 0 0 0 1
96 สุเหร่าคู้ 1 0 0 0 1
97 สกัด ๘๐ 1 0 0 0 1
98 สุเหร่าสมอเอก 1 0 0 0 1
99 เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 1 0 0 0 1
100 วัดเกาะจันทาราม 1 0 0 0 1
101 สุเหร่าคลอง 15 1 0 0 0 1
102 อนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ 1 0 0 0 1
103 จันทร์เจริญ 1 0 0 0 1
104 วัฒนาลัย 1 0 0 0 1
105 วัดคู้เกษมสโมสร 1 0 0 0 1
106 วัดจรเข้น้อย 1 0 0 0 1
107 วัดผาณิตาราม 1 0 0 0 1
108 วัดเทพนิมิตร 1 0 0 0 1
109 สกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล) 1 0 0 0 1
110 สุเหร่าคลอง 18 1 0 0 0 1
111 สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 1 0 0 0 1
112 บ้านสีล้ง 0 4 1 1 5
113 เทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 0 2 2 0 4
114 ตลาดคลอง 16 0 2 0 0 2
115 วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 0 2 0 0 2
116 วัดสุคันธศีลาราม 0 2 0 0 2
117 เทพประสิทธิ์วิทยา 0 2 0 0 2
118 วัดใหม่ประเวศ 0 1 0 1 1
119 วัดเขาดิน 0 1 0 0 1
120 คลองตาเอี่ยม 0 1 0 0 1
121 ดาราสมุทร 0 1 0 0 1
122 บ้านบางแก้ว 0 1 0 0 1
123 บ้านบึงพระอาจารย์ 0 1 0 0 1
124 บ้านแขวงกลั่น 0 1 0 0 1
125 วัดบางไทร 0 1 0 0 1
126 วัดพุทธอุดมวิหาร 0 1 0 0 1
127 บึงเทพยา 0 0 1 2 1
128 ปากบึงสิงโต 0 0 1 0 1
129 วัดบางพระ 0 0 1 0 1
130 วัดรามัญ 0 0 1 0 1
131 สุเหร่าหลวงแพ่ง 0 0 1 0 1
132 สุเหร่าจรเข้น้อย 0 0 0 1 0
133 วัดคลอง 18 0 0 0 0 0
รวม 460 203 41 17 721