สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 24 5 4 33 35 5 2 0 42
2 วัดประตูน้ำท่าไข่ 10 10 0 20 23 1 1 0 25
3 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 7 8 2 17 21 3 0 0 24
4 วัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 6 1 4 11 15 9 0 0 24
5 วัดสนามจันทร์ 6 1 3 10 9 4 2 0 15
6 วัดดอนทอง 5 2 3 10 13 2 1 0 16
7 เทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 4 2 2 8 10 0 0 0 10
8 วัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 4 1 4 9 10 2 1 0 13
9 วัดบางแสม 4 0 1 5 8 0 0 1 8
10 วัดประชาบำรุง 3 5 0 8 8 0 1 0 9
11 สุเหร่าสมอเซ 3 3 4 10 12 3 0 0 15
12 วัดประชาบำรุงกิจ 3 2 0 5 5 0 0 0 5
13 บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 3 1 3 7 10 6 0 0 16
14 วัดเกตุสโมสร 3 1 1 5 5 0 1 0 6
15 วัดกระทุ่ม 2 3 0 5 5 0 0 0 5
16 วัดคลองสวน 2 2 1 5 3 2 4 0 9
17 วัดดอนทราย 2 1 0 3 3 1 0 0 4
18 สามัคคีราษฎร์บำรุง 2 0 1 3 4 2 0 0 6
19 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 2 0 1 3 3 1 0 1 4
20 วัดนครเนื่องเขต 1 3 4 8 10 1 0 0 11
21 ศรีวิทยา 1 3 1 5 6 2 0 0 8
22 วัดบางสมัคร 1 3 1 5 5 3 0 0 8
23 วัดล่าง 1 2 2 5 7 1 0 0 8
24 วัดหนามแดง 1 2 0 3 3 0 0 0 3
25 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1 1 2 4 6 3 1 1 10
26 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 1 1 1 3 9 2 0 0 11
27 มารดานฤมล 1 1 1 3 7 2 0 0 9
28 วัดหลวงแพ่ง 1 1 1 3 3 2 0 0 5
29 วัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 1 1 0 2 6 3 1 0 10
30 วัดพรหมสุวรรณ 1 1 0 2 6 3 0 0 9
31 วัดบางเกลือ 1 1 0 2 5 1 0 1 6
32 พรหมานุเคราะห์ 1 1 0 2 3 6 1 0 10
33 วัดชนะสงสาร 1 1 0 2 2 2 1 0 5
34 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1 0 1 2 3 8 1 0 12
35 บึงสิงโต 1 0 0 1 4 2 0 0 6
36 ปากคลองบางขนาก 1 0 0 1 2 2 0 0 4
37 บ้านวนท่าแครง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
38 วัดเทพราช 1 0 0 1 2 0 1 0 3
39 สุเหร่าแคราย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
40 ตลาดเปร็ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
41 บ้านเกาะดอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 สุเหร่าคู้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 แสมขาววิทยาคาร 0 5 0 5 3 2 0 0 5
44 สะแกโดดประชาสรรค์ 0 3 1 4 6 0 0 0 6
45 สุเหร่าดารุลนาอีม 0 2 7 9 11 6 0 0 17
46 คลองพานทอง 0 2 3 5 5 1 0 0 6
47 เฉลิมช่วงวิทยาทาน 0 1 5 6 4 8 0 0 12
48 วัดพนมพนาวาส 0 1 3 4 5 2 0 0 7
49 สกุลดีประชาสรรค์ 0 1 3 4 3 2 1 0 6
50 บ้านปลายคลอง 20 0 1 1 2 9 6 0 0 15
51 วัดคลองต้นหมัน 0 1 1 2 3 2 0 0 5
52 วัดทด 0 1 1 2 2 2 0 0 4
53 วัดสามกอ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
54 วัดเกาะ 0 1 1 2 1 2 1 1 4
55 สุเหร่าคลอง 19 0 1 1 2 1 1 1 1 3
56 วัดสุขาราม 0 1 0 1 5 3 1 0 9
57 วัดพิพิธประสาทสุนทร 0 1 0 1 5 2 1 0 8
58 วัดหนองกระสังสามัคคี 0 1 0 1 2 2 0 2 4
59 วัดพิมพาวาส 0 1 0 1 2 2 0 0 4
60 วัดไชยธารา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
61 สุเหร่าคลอง 20 0 1 0 1 2 1 0 0 3
62 เซนต์แอนโทนี 0 1 0 1 2 1 0 0 3
63 สุเหร่าดอนเกาะกา 0 1 0 1 2 0 1 0 3
64 วัดหล่อฯ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
65 บ้านคลอง 21 0 1 0 1 1 4 0 0 5
66 บ้านดอนเกาะกา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
67 วัดบางปรง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
68 สุเหร่าคลองใหญ่ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
69 สุเหร่าเกาะไร่ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
70 สกัด ๘๐ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
71 สุเหร่าสมอเอก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
72 เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
73 วัดเขาดิน 0 1 0 1 0 1 0 0 1
74 สุเหร่าลำชะล่า 0 0 3 3 7 1 0 0 8
75 วัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) 0 0 3 3 3 4 2 0 9
76 สันติภาพ 0 0 2 2 3 3 0 2 6
77 ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 0 0 1 1 4 3 0 0 7
78 สุเหร่าดอนกลาง 0 0 1 1 3 2 0 0 5
79 วัดบึงทองหลาง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
80 วัดนิโครธาราม 0 0 1 1 2 0 0 1 2
81 วัดเที่ยงพิมลมุข 0 0 1 1 2 0 0 0 2
82 วัดศรีมงคล 0 0 1 1 1 7 1 0 9
83 สุเหร่าปากคลอง 20 0 0 1 1 1 2 1 0 4
84 วัดคลองเจ้า 0 0 1 1 1 1 0 0 2
85 วัดเกาะจันทาราม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
86 สุเหร่าคลอง 15 0 0 1 1 1 0 0 0 1
87 อนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
88 วัดใหม่ประเวศ 0 0 1 1 0 1 0 1 1
89 วัดบางปลานัก 0 0 0 0 4 2 0 0 6
90 วัดญาณรังษาราม 0 0 0 0 3 2 0 0 5
91 วัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์) 0 0 0 0 3 1 1 0 5
92 สุเหร่าคลอง 14 0 0 0 0 3 1 0 0 4
93 คลองขวาง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
94 ประกอบราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 3 0 0 5
95 วัดโพธาราม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
96 ศรีวรการ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
97 วัดบน (ประจงอนุสรณ์) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
98 วัดบางสาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
99 วัดแคราย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
100 วัดสองคลอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
101 สิทธิสุนทรอุทิศ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
102 วัดบางผึ้ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
103 วัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
104 วัดแสนภูดาษ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
105 จันทร์เจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 วัฒนาลัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 วัดคู้เกษมสโมสร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 วัดจรเข้น้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 วัดผาณิตาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 วัดเทพนิมิตร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 สกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 สุเหร่าคลอง 18 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 บ้านสีล้ง 0 0 0 0 0 4 1 1 5
115 เทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 0 0 0 0 0 2 2 0 4
116 ตลาดคลอง 16 0 0 0 0 0 2 0 0 2
117 วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
118 วัดสุคันธศีลาราม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
119 เทพประสิทธิ์วิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
120 คลองตาเอี่ยม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 ดาราสมุทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
122 บ้านบางแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 บ้านบึงพระอาจารย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 บ้านแขวงกลั่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 วัดบางไทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 วัดพุทธอุดมวิหาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บึงเทพยา 0 0 0 0 0 0 1 2 1
128 ปากบึงสิงโต 0 0 0 0 0 0 1 0 1
129 วัดบางพระ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
130 วัดรามัญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
131 สุเหร่าหลวงแพ่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
132 สุเหร่าจรเข้น้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
133 วัดคลอง 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 118 109 96 323 460 203 41 17 704