สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 25 5 4 34 36 5 2 0 43
2 วัดประตูน้ำท่าไข่ 10 10 0 20 23 1 1 0 25
3 วัดดอนทอง 8 2 3 13 17 2 1 0 20
4 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 7 9 2 18 22 3 0 0 25
5 วัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 7 3 5 15 19 10 0 0 29
6 วัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 6 4 4 14 15 2 1 0 18
7 วัดบางแสม 6 3 1 10 13 0 0 1 13
8 วัดสนามจันทร์ 6 1 3 10 9 4 2 0 15
9 วัดเกตุสโมสร 6 1 1 8 8 0 1 0 9
10 สุเหร่าสมอเซ 4 3 4 11 13 3 0 0 16
11 เทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 4 2 2 8 10 0 0 0 10
12 ปากคลองบางขนาก 4 1 1 6 8 3 0 0 11
13 วัดประชาบำรุง 3 5 0 8 8 0 1 0 9
14 วัดบางสมัคร 3 3 1 7 7 4 0 0 11
15 วัดคลองสวน 3 2 1 6 4 2 4 0 10
16 วัดประชาบำรุงกิจ 3 2 0 5 5 0 0 0 5
17 บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 3 1 3 7 10 6 0 0 16
18 สามัคคีราษฎร์บำรุง 3 0 1 4 5 2 0 0 7
19 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 3 0 1 4 5 1 0 1 6
20 วัดกระทุ่ม 2 3 0 5 5 0 0 0 5
21 วัดพนมพนาวาส 2 1 4 7 8 2 0 0 10
22 วัดดอนทราย 2 1 0 3 3 1 0 0 4
23 วัดนครเนื่องเขต 1 3 4 8 10 1 0 0 11
24 ศรีวิทยา 1 3 1 5 6 2 0 0 8
25 วัดล่าง 1 2 2 5 7 1 0 0 8
26 วัดหนามแดง 1 2 0 3 3 0 0 0 3
27 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1 1 2 4 6 3 1 1 10
28 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 1 1 1 3 9 2 0 0 11
29 มารดานฤมล 1 1 1 3 7 2 0 0 9
30 วัดหลวงแพ่ง 1 1 1 3 3 2 0 0 5
31 วัดเขาดิน 1 1 1 3 2 1 0 0 3
32 วัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 1 1 0 2 6 3 1 0 10
33 วัดพรหมสุวรรณ 1 1 0 2 6 3 0 0 9
34 วัดบางเกลือ 1 1 0 2 5 1 0 1 6
35 วัดบน (ประจงอนุสรณ์) 1 1 0 2 4 0 1 0 5
36 พรหมานุเคราะห์ 1 1 0 2 3 6 1 0 10
37 วัดชนะสงสาร 1 1 0 2 2 2 1 0 5
38 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1 0 1 2 3 8 1 0 12
39 บึงสิงโต 1 0 0 1 4 2 0 0 6
40 บ้านวนท่าแครง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
41 วัดเทพราช 1 0 0 1 2 0 1 0 3
42 สุเหร่าแคราย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
43 ตลาดเปร็ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 บ้านเกาะดอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
45 พระพิมลเสนี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 สุเหร่าคู้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 แสมขาววิทยาคาร 0 5 0 5 3 2 0 0 5
48 สะแกโดดประชาสรรค์ 0 3 1 4 6 0 0 0 6
49 สุเหร่าดารุลนาอีม 0 2 7 9 11 6 0 0 17
50 คลองพานทอง 0 2 3 5 5 1 0 0 6
51 ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 0 2 2 4 7 3 0 0 10
52 ตลาดคลอง 16 0 2 1 3 4 2 0 0 6
53 เฉลิมช่วงวิทยาทาน 0 1 5 6 4 8 0 0 12
54 สกุลดีประชาสรรค์ 0 1 3 4 3 2 1 0 6
55 บ้านปลายคลอง 20 0 1 1 2 9 6 0 0 15
56 วัดคลองต้นหมัน 0 1 1 2 3 2 0 0 5
57 วัดทด 0 1 1 2 2 2 0 0 4
58 วัดสามกอ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
59 วัดเกาะ 0 1 1 2 1 2 1 1 4
60 สุเหร่าคลอง 19 0 1 1 2 1 1 1 1 3
61 วัดพิพิธประสาทสุนทร 0 1 0 1 6 2 1 0 9
62 วัดสุขาราม 0 1 0 1 5 3 1 0 9
63 วัดหนองกระสังสามัคคี 0 1 0 1 2 2 0 2 4
64 วัดพิมพาวาส 0 1 0 1 2 2 0 0 4
65 วัดไชยธารา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
66 สุเหร่าคลอง 20 0 1 0 1 2 1 0 0 3
67 เซนต์แอนโทนี 0 1 0 1 2 1 0 0 3
68 สุเหร่าดอนเกาะกา 0 1 0 1 2 0 1 0 3
69 วัดหล่อฯ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
70 บ้านคลอง 21 0 1 0 1 1 4 0 0 5
71 บ้านดอนเกาะกา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
72 วัดบางปรง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
73 สุเหร่าคลองใหญ่ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
74 สุเหร่าเกาะไร่ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
75 สกัด ๘๐ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
76 สุเหร่าสมอเอก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
78 สุเหร่าลำชะล่า 0 0 3 3 7 1 0 0 8
79 วัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) 0 0 3 3 3 4 2 0 9
80 สันติภาพ 0 0 2 2 3 3 0 2 6
81 วัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์) 0 0 1 1 4 1 1 0 6
82 สุเหร่าดอนกลาง 0 0 1 1 3 2 0 0 5
83 วัดบึงทองหลาง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
84 สุเหร่าปากคลอง 20 0 0 1 1 2 2 1 0 5
85 วัดนิโครธาราม 0 0 1 1 2 0 0 1 2
86 วัดเที่ยงพิมลมุข 0 0 1 1 2 0 0 0 2
87 สกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
88 วัดศรีมงคล 0 0 1 1 1 7 1 0 9
89 วัดคลองเจ้า 0 0 1 1 1 1 0 0 2
90 วัดเกาะจันทาราม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
91 สุเหร่าคลอง 15 0 0 1 1 1 0 0 0 1
92 อนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
93 วัดใหม่ประเวศ 0 0 1 1 0 1 0 1 1
94 วัดบางปลานัก 0 0 0 0 4 3 0 0 7
95 วัดญาณรังษาราม 0 0 0 0 4 2 0 0 6
96 สุเหร่าคลอง 14 0 0 0 0 3 1 0 0 4
97 คลองขวาง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
98 ประกอบราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 3 0 0 5
99 วัดโพธาราม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
100 ศรีวรการ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
101 วัดบางสาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
102 วัดแคราย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
103 วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
104 วัดสองคลอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
105 สิทธิสุนทรอุทิศ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
106 วัดบางผึ้ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
107 วัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
108 วัดแสนภูดาษ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
109 จันทร์เจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 วัฒนาลัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 วัดคู้เกษมสโมสร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 วัดจรเข้น้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 วัดผาณิตาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 วัดเทพนิมิตร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 สุเหร่าคลอง 18 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 สุเหร่าลาดน้ำขาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านสีล้ง 0 0 0 0 0 4 1 1 5
119 เทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 0 0 0 0 0 2 2 0 4
120 วัดสุคันธศีลาราม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
121 เทพประสิทธิ์วิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
122 คลองตาเอี่ยม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 ดาราสมุทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 บ้านบางแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านบึงพระอาจารย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 บ้านแขวงกลั่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 วัดบางไทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 วัดพุทธอุดมวิหาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บึงเทพยา 0 0 0 0 0 0 1 2 1
130 ปากบึงสิงโต 0 0 0 0 0 0 1 0 1
131 วัดบางพระ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
132 วัดรามัญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
133 สุเหร่าหลวงแพ่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
134 สุเหร่าจรเข้น้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
135 วัดคลอง 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 144 124 104 372 518 207 41 17 766