หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายพระยาสุรสิงห์ เต๊นท์ลูกเสือค่ายพระยาสุรสีห์ 16 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.00 รายงานตัวไม่เกินเวลา 08.00 น. ณ หน้าอาคาร 1 โรงรเียน
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายพระยาสุรสิงห์ เต๊นท์ลูกเสือค่ายพระยาสุรสีห์ 16 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายพระยาสุรสิงห์ เต๊นท์ลูกเสือค่ายพระยาสุรสีห์ 16 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ อาคารห้องสมุด ชั้น ชั้น 2 16 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ อาคารห้องสมุด ชั้น ชั้น 2 16 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]