หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ อาคารปฐมวัย ชั้น 1 16 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-12.00 รายงานตัวไม่เกินเวลา 08.00 น. ณ หน้าอาคาร 1 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ อาคารปฐมวัย ชั้น 2 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]