หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ห้องประชุมรวมใจ 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ห้องประชุมรวมใจ 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ ห้องสมุด 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ ห้องสมุด 16 พ.ย. 2558 13.00-16.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ ห้อง ป.1 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]