หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ เวที 16 พ.ย. 2558 13.00-15.00
-
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ เวที 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว หอประชุม อ.แปลงยาว 16 พ.ย. 2558 13.00-15.00
-
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว หอประชุม อ.แปลงยาว 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว หอประชุม อ.แปลงยาว 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว หอประชุม อ.แปลงยาว 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว หอประชุม อ.แปลงยาว 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว หอประชุม อ.แปลงยาว 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว หอประชุม อ.แปลงยาว 16 พ.ย. 2558 15.00-16.00
-
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว หอประชุม อ.แปลงยาว 16 พ.ย. 2558 15.00-16.00
-
11 500 การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เวทีใหญ่ 16 พ.ย. 2558 18.00-20.00 -
12 501 การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เวทีใหญ่ 16 พ.ย. 2558 18.00-20.00 -Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]