หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดท่าเกวียน 39 32 86.49% 4 10.81% 0 0% 1 2.7% 37
2 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 27 18 72% 5 20% 2 8% 0 0% 25
3 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 24 17 73.91% 5 21.74% 1 4.35% 0 0% 23
4 โรงเรียนบ้านมาบนาดี 22 17 77.27% 3 13.64% 1 4.55% 1 4.55% 22
5 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 22 17 89.47% 2 10.53% 0 0% 0 0% 19
6 โรงเรียนบ้านหินแร่ 21 16 76.19% 3 14.29% 1 4.76% 1 4.76% 21
7 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 17 14 82.35% 2 11.76% 1 5.88% 0 0% 17
8 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 16 13 81.25% 3 18.75% 0 0% 0 0% 16
9 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 20 12 66.67% 4 22.22% 0 0% 2 11.11% 18
10 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
11 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 16 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
12 โรงเรียนบ้านหนองคอก 14 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
13 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 21 10 55.56% 6 33.33% 2 11.11% 0 0% 18
14 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 17 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
15 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
16 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 23 9 40.91% 8 36.36% 4 18.18% 1 4.55% 22
17 โรงเรียนบ้านหนองยาง 17 9 56.25% 4 25% 1 6.25% 2 12.5% 16
18 โรงเรียนบ้านท่ากลอย 12 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
19 โรงเรียนวัดจรเข้ตาย 12 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
20 โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 12 9 75% 1 8.33% 0 0% 2 16.67% 12
21 โรงเรียนวัดดอนทอง 11 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
22 โรงเรียนวัดวังเย็น 16 8 50% 5 31.25% 2 12.5% 1 6.25% 16
23 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
24 โรงเรียนวัดหัวสำโรง 20 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
25 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 10 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
26 โรงเรียนสามร่ม 13 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
27 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 11 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
28 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 11 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
29 โรงเรียนบ้านนา 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
30 โรงเรียนบ้านวังหิน 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
31 โรงเรียนวัดชำป่างาม 11 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
32 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
33 โรงเรียนบ้านท่าซุง 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
34 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
35 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 12 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
36 โรงเรียนสียัดพัฒนา 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
37 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย 13 6 46.15% 2 15.38% 4 30.77% 1 7.69% 13
38 โรงเรียนสุวรรณคีรี 9 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
39 โรงเรียนบ้านอ่างเตย 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
40 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 11 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
41 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
42 โรงเรียนวัดหนองแหน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
43 โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
44 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
45 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
47 โรงเรียนวัดบางโรง 13 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 13
48 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 11 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
49 โรงเรียนวัดหินดาษ 13 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
50 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
51 โรงเรียนจุฑาทิพย์ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
52 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
53 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัย) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
54 โรงเรียนวัดสระสองตอน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
57 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 9 3 33.33% 6 66.67% 0 0% 0 0% 9
59 โรงเรียนวัดปากน้ำ 11 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
60 โรงเรียนวัดหนองเสือ 13 3 27.27% 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 11
61 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้ง 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
62 โรงเรียนวัดลำมหาชัย 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
63 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนวัดบางตลาด 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ 14 3 25% 1 8.33% 6 50% 2 16.67% 12
66 โรงเรียนภูงามโนนสะอาด 8 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
68 โรงเรียนบ้านหนองสทิต 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
70 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนอ่าวช้างไล่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 2 22.22% 7 77.78% 0 0% 0 0% 9
74 โรงเรียนวัดหนองเค็ด 9 2 22.22% 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 9
75 โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
76 โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
77 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด 11 2 20% 2 20% 4 40% 2 20% 10
78 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
84 โรงเรียนดาราจรัส 6 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านยางแดง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนวัดดงยาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนวัดสามแยก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนวัดสาวชะโงก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนวัดหนองปาตอง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
94 โรงเรียนวัดชายเคือง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
95 โรงเรียนวัดต้นตาล 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
96 โรงเรียนบ้านคลองสอง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
97 โรงเรียนวัดดอนท่านา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
98 โรงเรียนบางพะเนียง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านหนองแสง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนวัดหัวสวน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
103 โรงเรียนห้วยตะปอก 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
104 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 8 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนอนุบาลศรีวรการ แปลงยาว 7 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนบ้านท่าเลียบ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
107 โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
108 โรงเรียนธีราวิทยา 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
109 โรงเรียนวัดสะแกงาม 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
110 โรงเรียนวัดพงษาราม 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
111 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
112 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านไร่ดอน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านม่วงโพรง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
116 โรงเรียนวัดธารพูด 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
117 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนวัดบึงกระจับ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนวัดบ้านซ่อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนวัดวังกะจะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนวัดสนามช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนวัดนาน้อย 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านปรือวาย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านวังคู 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
130 โรงเรียนวัดหัวไทร 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
131 โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
132 โรงเรียนวัดเทพนาราม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
133 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนวัดกกสับ 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
137 โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง 6 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านท่าคาน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
140 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
141 โรงเรียนวัดไผ่แก้ว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
142 โรงเรียนวัดคูมอญ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
143 โรงเรียนวัดหนองบัว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
144 โรงเรียนวัดแปลงยาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]