สรุปเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าเกวียน 32 4 0 1 36
2 ตลาดบางบ่อ 18 5 2 0 25
3 บ้านลาดกระทิง 17 5 1 0 23
4 บ้านมาบนาดี 17 3 1 1 21
5 บ้านทุ่งส่าย 17 2 0 0 19
6 บ้านหินแร่ 16 3 1 1 20
7 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 14 2 1 0 17
8 บ้านหนองปรือกันยาง 13 3 0 0 16
9 บ้านเขาหินซ้อน 12 4 0 2 16
10 บ้านสระไม้แดง 12 0 0 0 12
11 บ้านท่าทองดำ 11 3 1 0 15
12 บ้านหนองคอก 11 1 1 0 13
13 บ้านโป่งเจริญ 10 6 2 0 18
14 วัดหัวกระสังข์ 10 5 1 0 16
15 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 10 2 1 0 13
16 สวนป่าอุปถัมภ์ 9 8 4 1 21
17 บ้านหนองยาง 9 4 1 2 14
18 วัดจรเข้ตาย 9 2 0 0 11
19 บ้านท่ากลอย 9 2 0 0 11
20 บ้านศรีเจริญทอง 9 1 0 2 10
21 วัดดอนทอง 9 1 0 0 10
22 วัดวังเย็น 8 5 2 1 15
23 บ้านเทพประทาน 8 3 1 0 12
24 วัดหัวสำโรง 8 1 1 0 10
25 บ้านร่มโพธิ์ทอง 8 0 2 0 10
26 สามร่ม 7 4 2 0 13
27 บ้านคลองอุดม 7 2 1 0 10
28 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 7 2 0 0 9
29 บ้านนา 7 2 0 0 9
30 บ้านวังหิน 7 1 1 0 9
31 วัดชำป่างาม 7 1 0 1 8
32 บ้านหนองประโยชน์ 7 1 0 0 8
33 บ้านท่าซุง 7 0 0 1 7
34 บ้านหนองขาหยั่ง 7 0 0 0 7
35 บ้านแหลมตะคร้อ 6 5 1 0 12
36 สียัดพัฒนา 6 3 0 0 9
37 วัดทางข้ามน้อย 6 2 4 1 12
38 สุวรรณคีรี 6 1 0 1 7
39 บ้านอ่างเตย 6 0 1 1 7
40 บ้านคลองยายสร้อย 5 2 3 0 10
41 วัดหนองแหน 5 1 0 0 6
42 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 5 1 0 0 6
43 บ้านท่าโพธิ์ 5 0 1 0 6
44 วัดเสม็ดเหนือ 5 0 1 0 6
45 บ้าน ก.ม.7 5 0 1 0 6
46 บ้านสุ่งเจริญ 5 0 0 0 5
47 วัดบางโรง 4 5 2 2 11
48 บ้านอ่างทอง 4 4 2 1 10
49 วัดหินดาษ 4 3 2 0 9
50 บ้านห้วยพลู 4 1 1 0 6
51 จุฑาทิพย์ 4 1 0 1 5
52 บ้านห้วยหิน(สนามชัย) 4 1 0 0 5
53 บ้านหนองหว้า 4 1 0 0 5
54 วัดแสนภุมราวาส 4 1 0 0 5
55 วัดสระสองตอน 4 1 0 0 5
56 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 4 0 2 0 6
57 ไทยรัฐวิทยา 41 4 0 1 0 5
58 บ้านหนองใหญ่ 3 6 0 0 9
59 วัดปากน้ำ 3 5 2 0 10
60 วัดหนองเสือ 3 4 4 0 11
61 เทศบาล1 วัดแจ้ง 3 3 2 0 8
62 วัดลำมหาชัย 3 3 1 0 7
63 วัดทุ่งยายชี 3 2 0 0 5
64 วัดบางตลาด 3 2 0 0 5
65 เทศบาล2 วัดโพธิ์ 3 1 6 2 10
66 ภูงามโนนสะอาด 3 1 2 0 6
67 บ้านหนองปลาซิว 3 1 1 0 5
68 บ้านหนองสทิต 3 1 0 0 4
69 วัดหนองไม้แก่น 3 0 1 0 4
70 อ่าวช้างไล่ 3 0 0 0 3
71 วัดนาเหล่าบก 3 0 0 0 3
72 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 3 0 0 0 3
73 บ้านหนองโสน 2 7 0 0 9
74 วัดหนองเค็ด 2 6 1 0 9
75 พนมอิทธิศึกษา 2 3 2 0 7
76 บ้านหนองกลางดง 2 3 0 0 5
77 วัดบางกระเจ็ด 2 2 4 2 8
78 บ้านกระบกเตี้ย 2 2 1 0 5
79 วัดศรีสุตาราม 2 2 0 0 4
80 วัดบ้านกล้วย 2 2 0 0 4
81 บ้านท่าม่วง 2 2 0 0 4
82 วัดท่าลาดเหนือ 2 2 0 0 4
83 ไทรทองอุปถัมภ์ 2 1 1 0 4
84 บ้านยางแดง 2 1 0 0 3
85 วัดดอนขี้เหล็ก 2 1 0 0 3
86 วัดหนองปาตอง 2 1 0 0 3
87 ดาราจรัส 2 1 0 0 3
88 วัดใหม่บางคล้า 2 1 0 0 3
89 วัดสามแยก 2 1 0 0 3
90 วัดดงยาง 2 1 0 0 3
91 วัดสาวชะโงก 2 1 0 0 3
92 บ้านอ่างตะแบก 2 1 0 0 3
93 บ้านปลายคลอง 2 0 2 0 4
94 วัดชายเคือง 2 0 2 0 4
95 วัดต้นตาล 2 0 1 1 3
96 บ้านคลองสอง 2 0 1 0 3
97 วัดดอนท่านา 2 0 1 0 3
98 บ้านท่ากระดาน 2 0 0 0 2
99 วัดหัวสวน 2 0 0 0 2
100 บางพะเนียง 2 0 0 0 2
101 บ้านหนองแสง 2 0 0 0 2
102 วัดเสม็ดใต้ 1 4 1 0 6
103 ห้วยตะปอก 1 4 0 1 5
104 สุตะบำรุงพิทยาคาร 1 3 0 0 4
105 อนุบาลศรีวรการ แปลงยาว 1 2 2 1 5
106 สุตะโชติประชาสรรค์ 1 2 1 0 4
107 บ้านท่าเลียบ 1 2 1 0 4
108 ธีราวิทยา 1 1 3 1 5
109 วัดสะแกงาม 1 1 1 2 3
110 วัดพงษาราม 1 1 1 1 3
111 วัดโคกหัวข้าว 1 1 0 1 2
112 บ้านห้วยน้ำใส 1 1 0 0 2
113 บ้านไร่ดอน 1 1 0 0 2
114 สว่างศรัทธาธรรมสถาน 1 0 2 0 3
115 บ้านม่วงโพรง 1 0 1 0 2
116 วัดธารพูด 1 0 0 1 1
117 วัดวังกะจะ 1 0 0 0 1
118 ไพบูลย์ประชานุกูล 1 0 0 0 1
119 บ้านธรรมรัตน์ใน 1 0 0 0 1
120 วัดบึงกระจับ 1 0 0 0 1
121 วัดบ้านซ่อง 1 0 0 0 1
122 วัดสนามช้าง 1 0 0 0 1
123 วัดแหลมไผ่ศรี 1 0 0 0 1
124 ไม้แก้วประชานุเคราะห์ 1 0 0 0 1
125 วัดนาน้อย 0 3 1 0 4
126 บ้านปรือวาย 0 2 0 0 2
127 บ้านวังคู 0 1 1 0 2
128 บ้านอ่างเสือดำ 0 1 1 0 2
129 บ้านโคกตะเคียนงาม 0 1 1 0 2
130 วัดหัวไทร 0 1 1 0 2
131 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 0 1 0 1 1
132 วัดเทพนาราม 0 1 0 1 1
133 บ้านนาโพธิ์ 0 1 0 0 1
134 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 0 1 0 0 1
135 วัดไผ่ขวาง 0 1 0 0 1
136 วัดกกสับ 0 0 2 1 2
137 บ้านทุ่งส่อหงษา 0 0 2 0 2
138 บ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง 0 0 1 0 1
139 บ้านท่าคาน 0 0 1 0 1
140 วัดลาดบัวขาว 0 0 1 0 1
141 วัดไผ่แก้ว 0 0 1 0 1
142 วัดคูมอญ 0 0 0 1 0
143 วัดหนองบัว 0 0 0 1 0
144 วัดแปลงยาว 0 0 0 1 0
รวม 604 228 110 39 981