สรุปเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าเกวียน 32 4 0 1 36
2 ตลาดบางบ่อ 18 5 2 0 25
3 บ้านลาดกระทิง 17 5 1 0 23
4 บ้านทุ่งส่าย 17 2 0 0 19
5 บ้านหินแร่ 16 3 1 1 20
6 บ้านหนองปรือกันยาง 13 3 0 0 16
7 บ้านเขาหินซ้อน 12 4 0 2 16
8 บ้านมาบนาดี 12 2 1 1 15
9 บ้านสระไม้แดง 12 0 0 0 12
10 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 11 2 1 0 14
11 บ้านหนองคอก 11 1 1 0 13
12 บ้านโป่งเจริญ 10 6 2 0 18
13 บ้านท่าทองดำ 10 3 1 0 14
14 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 10 2 1 0 13
15 สวนป่าอุปถัมภ์ 9 8 4 1 21
16 วัดจรเข้ตาย 9 2 0 0 11
17 บ้านท่ากลอย 9 2 0 0 11
18 บ้านศรีเจริญทอง 9 1 0 2 10
19 วัดวังเย็น 8 5 2 1 15
20 วัดหัวกระสังข์ 8 5 1 0 14
21 วัดหัวสำโรง 8 1 1 0 10
22 สามร่ม 7 4 2 0 13
23 บ้านหนองยาง 7 4 1 2 12
24 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 7 2 0 0 9
25 บ้านนา 7 2 0 0 9
26 บ้านวังหิน 7 1 1 0 9
27 วัดชำป่างาม 7 1 0 1 8
28 บ้านหนองประโยชน์ 7 1 0 0 8
29 บ้านท่าซุง 7 0 0 1 7
30 บ้านหนองขาหยั่ง 7 0 0 0 7
31 บ้านแหลมตะคร้อ 6 5 1 0 12
32 สียัดพัฒนา 6 3 0 0 9
33 วัดทางข้ามน้อย 6 2 4 1 12
34 บ้านเทพประทาน 6 2 0 0 8
35 สุวรรณคีรี 6 1 0 1 7
36 วัดดอนทอง 6 1 0 0 7
37 บ้านอ่างเตย 6 0 1 1 7
38 บ้านคลองอุดม 5 2 1 0 8
39 วัดหนองแหน 5 1 0 0 6
40 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 5 1 0 0 6
41 วัดเสม็ดเหนือ 5 0 1 0 6
42 บ้าน ก.ม.7 5 0 1 0 6
43 บ้านสุ่งเจริญ 5 0 0 0 5
44 วัดบางโรง 4 5 2 2 11
45 บ้านอ่างทอง 4 4 2 1 10
46 วัดหินดาษ 4 3 2 0 9
47 บ้านคลองยายสร้อย 4 2 3 0 9
48 บ้านห้วยพลู 4 1 1 0 6
49 จุฑาทิพย์ 4 1 0 1 5
50 บ้านห้วยหิน(สนามชัย) 4 1 0 0 5
51 บ้านหนองหว้า 4 1 0 0 5
52 วัดสระสองตอน 4 1 0 0 5
53 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 4 0 2 0 6
54 บ้านท่าโพธิ์ 4 0 1 0 5
55 ไทยรัฐวิทยา 41 4 0 1 0 5
56 บ้านหนองใหญ่ 3 6 0 0 9
57 วัดปากน้ำ 3 5 2 0 10
58 วัดหนองเสือ 3 4 4 0 11
59 เทศบาล1 วัดแจ้ง 3 3 2 0 8
60 วัดลำมหาชัย 3 3 1 0 7
61 วัดทุ่งยายชี 3 2 0 0 5
62 วัดบางตลาด 3 2 0 0 5
63 เทศบาล2 วัดโพธิ์ 3 1 6 2 10
64 ภูงามโนนสะอาด 3 1 2 0 6
65 บ้านหนองปลาซิว 3 1 1 0 5
66 บ้านหนองสทิต 3 1 0 0 4
67 บ้านร่มโพธิ์ทอง 3 0 2 0 5
68 วัดหนองไม้แก่น 3 0 1 0 4
69 อ่าวช้างไล่ 3 0 0 0 3
70 วัดนาเหล่าบก 3 0 0 0 3
71 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 3 0 0 0 3
72 บ้านหนองโสน 2 7 0 0 9
73 พนมอิทธิศึกษา 2 3 2 0 7
74 บ้านหนองกลางดง 2 3 0 0 5
75 วัดบางกระเจ็ด 2 2 4 2 8
76 บ้านกระบกเตี้ย 2 2 1 0 5
77 วัดศรีสุตาราม 2 2 0 0 4
78 วัดบ้านกล้วย 2 2 0 0 4
79 บ้านท่าม่วง 2 2 0 0 4
80 วัดท่าลาดเหนือ 2 2 0 0 4
81 ไทรทองอุปถัมภ์ 2 1 1 0 4
82 บ้านยางแดง 2 1 0 0 3
83 วัดดอนขี้เหล็ก 2 1 0 0 3
84 ดาราจรัส 2 1 0 0 3
85 วัดใหม่บางคล้า 2 1 0 0 3
86 วัดสามแยก 2 1 0 0 3
87 วัดสาวชะโงก 2 1 0 0 3
88 บ้านอ่างตะแบก 2 1 0 0 3
89 วัดแสนภุมราวาส 2 1 0 0 3
90 บ้านปลายคลอง 2 0 2 0 4
91 วัดชายเคือง 2 0 2 0 4
92 วัดต้นตาล 2 0 1 1 3
93 บ้านคลองสอง 2 0 1 0 3
94 วัดดอนท่านา 2 0 1 0 3
95 วัดหัวสวน 2 0 0 0 2
96 บางพะเนียง 2 0 0 0 2
97 บ้านหนองแสง 2 0 0 0 2
98 วัดหนองเค็ด 1 6 1 0 8
99 วัดเสม็ดใต้ 1 4 1 0 6
100 ห้วยตะปอก 1 4 0 1 5
101 สุตะบำรุงพิทยาคาร 1 3 0 0 4
102 อนุบาลศรีวรการ แปลงยาว 1 2 2 1 5
103 สุตะโชติประชาสรรค์ 1 2 1 0 4
104 บ้านท่าเลียบ 1 2 1 0 4
105 ธีราวิทยา 1 1 3 1 5
106 วัดสะแกงาม 1 1 1 2 3
107 วัดพงษาราม 1 1 1 1 3
108 วัดโคกหัวข้าว 1 1 0 1 2
109 วัดดงยาง 1 1 0 0 2
110 บ้านห้วยน้ำใส 1 1 0 0 2
111 บ้านไร่ดอน 1 1 0 0 2
112 สว่างศรัทธาธรรมสถาน 1 0 2 0 3
113 บ้านม่วงโพรง 1 0 1 0 2
114 วัดธารพูด 1 0 0 1 1
115 วัดวังกะจะ 1 0 0 0 1
116 ไพบูลย์ประชานุกูล 1 0 0 0 1
117 บ้านท่ากระดาน 1 0 0 0 1
118 บ้านธรรมรัตน์ใน 1 0 0 0 1
119 วัดบึงกระจับ 1 0 0 0 1
120 วัดบ้านซ่อง 1 0 0 0 1
121 วัดสนามช้าง 1 0 0 0 1
122 วัดแหลมไผ่ศรี 1 0 0 0 1
123 ไม้แก้วประชานุเคราะห์ 1 0 0 0 1
124 วัดนาน้อย 0 3 1 0 4
125 บ้านปรือวาย 0 2 0 0 2
126 บ้านวังคู 0 1 1 0 2
127 บ้านอ่างเสือดำ 0 1 1 0 2
128 บ้านโคกตะเคียนงาม 0 1 1 0 2
129 วัดหัวไทร 0 1 1 0 2
130 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 0 1 0 1 1
131 วัดเทพนาราม 0 1 0 1 1
132 บ้านนาโพธิ์ 0 1 0 0 1
133 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 0 1 0 0 1
134 วัดหนองปาตอง 0 1 0 0 1
135 วัดไผ่ขวาง 0 1 0 0 1
136 วัดกกสับ 0 0 2 1 2
137 บ้านทุ่งส่อหงษา 0 0 2 0 2
138 บ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง 0 0 1 0 1
139 บ้านท่าคาน 0 0 1 0 1
140 วัดลาดบัวขาว 0 0 1 0 1
141 วัดไผ่แก้ว 0 0 1 0 1
142 วัดคูมอญ 0 0 0 1 0
143 วัดหนองบัว 0 0 0 1 0
144 วัดแปลงยาว 0 0 0 1 0
รวม 570 226 109 39 944