สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าเกวียน 14 5 4 23 32 4 0 1 36
2 บ้านลาดกระทิง 9 2 2 13 17 5 1 0 23
3 บ้านหินแร่ 9 1 2 12 16 3 1 1 20
4 บ้านทุ่งส่าย 7 5 5 17 17 2 0 0 19
5 วัดจรเข้ตาย 5 1 0 6 9 2 0 0 11
6 บ้านหนองขาหยั่ง 5 0 2 7 7 0 0 0 7
7 บ้านเขาหินซ้อน 4 3 1 8 12 4 0 2 16
8 บ้านหนองคอก 4 3 1 8 11 1 1 0 13
9 สวนป่าอุปถัมภ์ 3 7 0 10 9 8 4 1 21
10 บ้านหนองประโยชน์ 3 3 2 8 7 1 0 0 8
11 ตลาดบางบ่อ 3 3 1 7 18 5 2 0 25
12 บ้านท่าโพธิ์ 3 1 0 4 4 0 1 0 5
13 บ้านท่าซุง 3 0 0 3 7 0 0 1 7
14 วัดวังเย็น 2 3 0 5 8 5 2 1 15
15 บ้านมาบนาดี 2 2 1 5 12 2 1 1 15
16 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 2 1 3 6 11 2 1 0 14
17 บ้านหนองยาง 2 1 1 4 7 4 1 2 12
18 บ้านสุ่งเจริญ 2 1 1 4 5 0 0 0 5
19 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 2 1 0 3 4 0 2 0 6
20 บ้านเทพประทาน 2 0 0 2 6 2 0 0 8
21 วัดเสม็ดเหนือ 2 0 0 2 5 0 1 0 6
22 อ่าวช้างไล่ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
23 วัดต้นตาล 2 0 0 2 2 0 1 1 3
24 บ้านท่ากลอย 1 5 0 6 9 2 0 0 11
25 วัดหัวสำโรง 1 4 1 6 8 1 1 0 10
26 วัดชำป่างาม 1 3 3 7 7 1 0 1 8
27 บ้านท่าทองดำ 1 3 2 6 10 3 1 0 14
28 วัดหัวกระสังข์ 1 3 1 5 8 5 1 0 14
29 บ้านหนองปรือกันยาง 1 2 5 8 13 3 0 0 16
30 บ้านศรีเจริญทอง 1 2 3 6 9 1 0 2 10
31 สามร่ม 1 2 2 5 7 4 2 0 13
32 บ้านวังหิน 1 2 1 4 7 1 1 0 9
33 สียัดพัฒนา 1 1 2 4 6 3 0 0 9
34 บ้านแหลมตะคร้อ 1 1 1 3 6 5 1 0 12
35 วัดทางข้ามน้อย 1 1 1 3 6 2 4 1 12
36 วัดทุ่งยายชี 1 1 1 3 3 2 0 0 5
37 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 1 1 0 2 7 2 0 0 9
38 วัดหินดาษ 1 1 0 2 4 3 2 0 9
39 วัดนาเหล่าบก 1 1 0 2 3 0 0 0 3
40 บ้านยางแดง 1 1 0 2 2 1 0 0 3
41 บ้านคลองยายสร้อย 1 0 2 3 4 2 3 0 9
42 วัดหนองแหน 1 0 1 2 5 1 0 0 6
43 บ้านหนองปลาซิว 1 0 1 2 3 1 1 0 5
44 บ้านร่มโพธิ์ทอง 1 0 1 2 3 0 2 0 5
45 วัดดอนทอง 1 0 0 1 6 1 0 0 7
46 วัดบางตลาด 1 0 0 1 3 2 0 0 5
47 วัดหนองไม้แก่น 1 0 0 1 3 0 1 0 4
48 วัดดอนขี้เหล็ก 1 0 0 1 2 1 0 0 3
49 สุตะโชติประชาสรรค์ 1 0 0 1 1 2 1 0 4
50 วัดธารพูด 1 0 0 1 1 0 0 1 1
51 วัดวังกะจะ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 0 3 0 3 10 2 1 0 13
53 บ้านคลองอุดม 0 3 0 3 5 2 1 0 8
54 บ้านห้วยหิน(สนามชัย) 0 3 0 3 4 1 0 0 5
55 บ้านโป่งเจริญ 0 2 5 7 10 6 2 0 18
56 บ้านอ่างเตย 0 2 1 3 6 0 1 1 7
57 บ้านหนองใหญ่ 0 2 1 3 3 6 0 0 9
58 เทศบาล2 วัดโพธิ์ 0 2 1 3 3 1 6 2 10
59 บ้านห้วยพลู 0 2 0 2 4 1 1 0 6
60 จุฑาทิพย์ 0 2 0 2 4 1 0 1 5
61 บ้านปลายคลอง 0 2 0 2 2 0 2 0 4
62 วัดหัวสวน 0 2 0 2 2 0 0 0 2
63 สุตะบำรุงพิทยาคาร 0 2 0 2 1 3 0 0 4
64 บ้านสระไม้แดง 0 1 5 6 12 0 0 0 12
65 วัดลำมหาชัย 0 1 1 2 3 3 1 0 7
66 ภูงามโนนสะอาด 0 1 1 2 3 1 2 0 6
67 บ้านหนองโสน 0 1 1 2 2 7 0 0 9
68 บ้านหนองกลางดง 0 1 1 2 2 3 0 0 5
69 บ้านหนองหว้า 0 1 0 1 4 1 0 0 5
70 เทศบาล1 วัดแจ้ง 0 1 0 1 3 3 2 0 8
71 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
72 วัดศรีสุตาราม 0 1 0 1 2 2 0 0 4
73 ดาราจรัส 0 1 0 1 2 1 0 0 3
74 วัดใหม่บางคล้า 0 1 0 1 2 1 0 0 3
75 บ้านท่าเลียบ 0 1 0 1 1 2 1 0 4
76 ไพบูลย์ประชานุกูล 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 วัดปากน้ำ 0 0 2 2 3 5 2 0 10
78 วัดบ้านกล้วย 0 0 2 2 2 2 0 0 4
79 วัดสามแยก 0 0 2 2 2 1 0 0 3
80 บ้านนา 0 0 1 1 7 2 0 0 9
81 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 5 1 0 0 6
82 บ้าน ก.ม.7 0 0 1 1 5 0 1 0 6
83 วัดบางโรง 0 0 1 1 4 5 2 2 11
84 วัดหนองเสือ 0 0 1 1 3 4 4 0 11
85 บ้านหนองสทิต 0 0 1 1 3 1 0 0 4
86 พนมอิทธิศึกษา 0 0 1 1 2 3 2 0 7
87 บ้านท่าม่วง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
88 วัดสาวชะโงก 0 0 1 1 2 1 0 0 3
89 วัดหนองเค็ด 0 0 1 1 1 6 1 0 8
90 ห้วยตะปอก 0 0 1 1 1 4 0 1 5
91 วัดดงยาง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
92 บ้านท่ากระดาน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
93 สุวรรณคีรี 0 0 0 0 6 1 0 1 7
94 บ้านอ่างทอง 0 0 0 0 4 4 2 1 10
95 วัดสระสองตอน 0 0 0 0 4 1 0 0 5
96 ไทยรัฐวิทยา 41 0 0 0 0 4 0 1 0 5
97 วัดบางกระเจ็ด 0 0 0 0 2 2 4 2 8
98 บ้านกระบกเตี้ย 0 0 0 0 2 2 1 0 5
99 วัดท่าลาดเหนือ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
100 ไทรทองอุปถัมภ์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
101 บ้านอ่างตะแบก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
102 วัดแสนภุมราวาส 0 0 0 0 2 1 0 0 3
103 วัดชายเคือง 0 0 0 0 2 0 2 0 4
104 บ้านคลองสอง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
105 วัดดอนท่านา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
106 บางพะเนียง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
107 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
108 วัดเสม็ดใต้ 0 0 0 0 1 4 1 0 6
109 อนุบาลศรีวรการ แปลงยาว 0 0 0 0 1 2 2 1 5
110 ธีราวิทยา 0 0 0 0 1 1 3 1 5
111 วัดสะแกงาม 0 0 0 0 1 1 1 2 3
112 วัดพงษาราม 0 0 0 0 1 1 1 1 3
113 วัดโคกหัวข้าว 0 0 0 0 1 1 0 1 2
114 บ้านห้วยน้ำใส 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 บ้านไร่ดอน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 สว่างศรัทธาธรรมสถาน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
117 บ้านม่วงโพรง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
118 บ้านธรรมรัตน์ใน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 วัดบึงกระจับ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 วัดบ้านซ่อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 วัดสนามช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 วัดแหลมไผ่ศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 ไม้แก้วประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 วัดนาน้อย 0 0 0 0 0 3 1 0 4
125 บ้านปรือวาย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
126 บ้านวังคู 0 0 0 0 0 1 1 0 2
127 บ้านอ่างเสือดำ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
128 บ้านโคกตะเคียนงาม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
129 วัดหัวไทร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
130 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
131 วัดเทพนาราม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
132 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 วัดหนองปาตอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 วัดไผ่ขวาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 วัดกกสับ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
137 บ้านทุ่งส่อหงษา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
138 บ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
139 บ้านท่าคาน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
140 วัดลาดบัวขาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
141 วัดไผ่แก้ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 วัดคูมอญ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
143 วัดหนองบัว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
144 วัดแปลงยาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 120 117 90 327 570 226 109 39 905