สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าเกวียน 14 5 4 23 32 4 0 1 36
2 บ้านลาดกระทิง 9 2 2 13 17 5 1 0 23
3 บ้านหินแร่ 9 1 2 12 16 3 1 1 20
4 บ้านทุ่งส่าย 7 5 5 17 17 2 0 0 19
5 วัดจรเข้ตาย 5 1 0 6 9 2 0 0 11
6 บ้านหนองขาหยั่ง 5 0 2 7 7 0 0 0 7
7 บ้านมาบนาดี 4 5 1 10 17 3 1 1 21
8 บ้านเขาหินซ้อน 4 3 1 8 12 4 0 2 16
9 บ้านหนองคอก 4 3 1 8 11 1 1 0 13
10 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 4 1 4 9 14 2 1 0 17
11 บ้านเทพประทาน 4 1 1 6 8 3 1 0 12
12 บ้านท่าโพธิ์ 4 1 0 5 5 0 1 0 6
13 สวนป่าอุปถัมภ์ 3 7 0 10 9 8 4 1 21
14 บ้านหนองประโยชน์ 3 3 2 8 7 1 0 0 8
15 ตลาดบางบ่อ 3 3 1 7 18 5 2 0 25
16 วัดหัวกระสังข์ 3 3 1 7 10 5 1 0 16
17 บ้านหนองยาง 3 1 2 6 9 4 1 2 14
18 บ้านร่มโพธิ์ทอง 3 1 1 5 8 0 2 0 10
19 บ้านท่าซุง 3 0 0 3 7 0 0 1 7
20 วัดวังเย็น 2 3 0 5 8 5 2 1 15
21 วัดดอนทอง 2 2 0 4 9 1 0 0 10
22 บ้านสุ่งเจริญ 2 1 1 4 5 0 0 0 5
23 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 2 1 0 3 4 0 2 0 6
24 วัดเสม็ดเหนือ 2 0 0 2 5 0 1 0 6
25 อ่าวช้างไล่ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
26 วัดต้นตาล 2 0 0 2 2 0 1 1 3
27 บ้านท่ากลอย 1 5 0 6 9 2 0 0 11
28 บ้านท่าทองดำ 1 4 2 7 11 3 1 0 15
29 วัดหัวสำโรง 1 4 1 6 8 1 1 0 10
30 บ้านคลองอุดม 1 4 0 5 7 2 1 0 10
31 วัดชำป่างาม 1 3 3 7 7 1 0 1 8
32 บ้านหนองปรือกันยาง 1 2 5 8 13 3 0 0 16
33 บ้านศรีเจริญทอง 1 2 3 6 9 1 0 2 10
34 สามร่ม 1 2 2 5 7 4 2 0 13
35 บ้านวังหิน 1 2 1 4 7 1 1 0 9
36 สียัดพัฒนา 1 1 2 4 6 3 0 0 9
37 บ้านแหลมตะคร้อ 1 1 1 3 6 5 1 0 12
38 วัดทางข้ามน้อย 1 1 1 3 6 2 4 1 12
39 วัดทุ่งยายชี 1 1 1 3 3 2 0 0 5
40 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 1 1 0 2 7 2 0 0 9
41 วัดหินดาษ 1 1 0 2 4 3 2 0 9
42 วัดนาเหล่าบก 1 1 0 2 3 0 0 0 3
43 บ้านยางแดง 1 1 0 2 2 1 0 0 3
44 บ้านคลองยายสร้อย 1 0 2 3 5 2 3 0 10
45 วัดหนองแหน 1 0 1 2 5 1 0 0 6
46 บ้านหนองปลาซิว 1 0 1 2 3 1 1 0 5
47 บ้านท่ากระดาน 1 0 1 2 2 0 0 0 2
48 วัดบางตลาด 1 0 0 1 3 2 0 0 5
49 วัดหนองไม้แก่น 1 0 0 1 3 0 1 0 4
50 วัดดอนขี้เหล็ก 1 0 0 1 2 1 0 0 3
51 วัดหนองปาตอง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
52 สุตะโชติประชาสรรค์ 1 0 0 1 1 2 1 0 4
53 วัดธารพูด 1 0 0 1 1 0 0 1 1
54 วัดวังกะจะ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 0 3 0 3 10 2 1 0 13
56 บ้านห้วยหิน(สนามชัย) 0 3 0 3 4 1 0 0 5
57 บ้านโป่งเจริญ 0 2 5 7 10 6 2 0 18
58 บ้านอ่างเตย 0 2 1 3 6 0 1 1 7
59 บ้านหนองใหญ่ 0 2 1 3 3 6 0 0 9
60 เทศบาล2 วัดโพธิ์ 0 2 1 3 3 1 6 2 10
61 บ้านห้วยพลู 0 2 0 2 4 1 1 0 6
62 จุฑาทิพย์ 0 2 0 2 4 1 0 1 5
63 บ้านปลายคลอง 0 2 0 2 2 0 2 0 4
64 วัดหัวสวน 0 2 0 2 2 0 0 0 2
65 สุตะบำรุงพิทยาคาร 0 2 0 2 1 3 0 0 4
66 บ้านสระไม้แดง 0 1 5 6 12 0 0 0 12
67 วัดลำมหาชัย 0 1 1 2 3 3 1 0 7
68 ภูงามโนนสะอาด 0 1 1 2 3 1 2 0 6
69 บ้านหนองโสน 0 1 1 2 2 7 0 0 9
70 วัดหนองเค็ด 0 1 1 2 2 6 1 0 9
71 บ้านหนองกลางดง 0 1 1 2 2 3 0 0 5
72 บ้านหนองหว้า 0 1 0 1 4 1 0 0 5
73 เทศบาล1 วัดแจ้ง 0 1 0 1 3 3 2 0 8
74 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
75 วัดศรีสุตาราม 0 1 0 1 2 2 0 0 4
76 ดาราจรัส 0 1 0 1 2 1 0 0 3
77 วัดใหม่บางคล้า 0 1 0 1 2 1 0 0 3
78 บ้านท่าเลียบ 0 1 0 1 1 2 1 0 4
79 ไพบูลย์ประชานุกูล 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 วัดปากน้ำ 0 0 2 2 3 5 2 0 10
81 วัดบ้านกล้วย 0 0 2 2 2 2 0 0 4
82 วัดสามแยก 0 0 2 2 2 1 0 0 3
83 บ้านนา 0 0 1 1 7 2 0 0 9
84 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 5 1 0 0 6
85 บ้าน ก.ม.7 0 0 1 1 5 0 1 0 6
86 วัดบางโรง 0 0 1 1 4 5 2 2 11
87 วัดแสนภุมราวาส 0 0 1 1 4 1 0 0 5
88 วัดหนองเสือ 0 0 1 1 3 4 4 0 11
89 บ้านหนองสทิต 0 0 1 1 3 1 0 0 4
90 พนมอิทธิศึกษา 0 0 1 1 2 3 2 0 7
91 บ้านท่าม่วง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
92 วัดดงยาง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
93 วัดสาวชะโงก 0 0 1 1 2 1 0 0 3
94 ห้วยตะปอก 0 0 1 1 1 4 0 1 5
95 สุวรรณคีรี 0 0 0 0 6 1 0 1 7
96 บ้านอ่างทอง 0 0 0 0 4 4 2 1 10
97 วัดสระสองตอน 0 0 0 0 4 1 0 0 5
98 ไทยรัฐวิทยา 41 0 0 0 0 4 0 1 0 5
99 วัดบางกระเจ็ด 0 0 0 0 2 2 4 2 8
100 บ้านกระบกเตี้ย 0 0 0 0 2 2 1 0 5
101 วัดท่าลาดเหนือ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
102 ไทรทองอุปถัมภ์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
103 บ้านอ่างตะแบก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
104 วัดชายเคือง 0 0 0 0 2 0 2 0 4
105 บ้านคลองสอง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
106 วัดดอนท่านา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
107 บางพะเนียง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
108 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
109 วัดเสม็ดใต้ 0 0 0 0 1 4 1 0 6
110 อนุบาลศรีวรการ แปลงยาว 0 0 0 0 1 2 2 1 5
111 ธีราวิทยา 0 0 0 0 1 1 3 1 5
112 วัดสะแกงาม 0 0 0 0 1 1 1 2 3
113 วัดพงษาราม 0 0 0 0 1 1 1 1 3
114 วัดโคกหัวข้าว 0 0 0 0 1 1 0 1 2
115 บ้านห้วยน้ำใส 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 บ้านไร่ดอน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
117 สว่างศรัทธาธรรมสถาน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
118 บ้านม่วงโพรง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
119 บ้านธรรมรัตน์ใน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 วัดบึงกระจับ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 วัดบ้านซ่อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 วัดสนามช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 วัดแหลมไผ่ศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 ไม้แก้วประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 วัดนาน้อย 0 0 0 0 0 3 1 0 4
126 บ้านปรือวาย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
127 บ้านวังคู 0 0 0 0 0 1 1 0 2
128 บ้านอ่างเสือดำ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
129 บ้านโคกตะเคียนงาม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
130 วัดหัวไทร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
131 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
132 วัดเทพนาราม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
133 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 วัดไผ่ขวาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 วัดกกสับ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
137 บ้านทุ่งส่อหงษา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
138 บ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
139 บ้านท่าคาน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
140 วัดลาดบัวขาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
141 วัดไผ่แก้ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 วัดคูมอญ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
143 วัดหนองบัว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
144 วัดแปลงยาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 136 127 94 357 604 228 110 39 942