หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือเจ้าสามพระยา นายปราโมทย์ เลขัวัฒนะ   0910308998
2 ค่ายลูกเสือเจ้าสามพระยา นายปราโมทย์ เลขัวัฒนะ   0910308998
3 ราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชััยนาท นายปราโมทย์ เลขะวัฒนะ   0910308998
4 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ ข้างศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายปราโมทย์ เลขะวัฒนะ   0910308998
5 สพป.ชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นายปราโมทย์ เลขะวัฒนะ   0910308998
6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นายปราโมทย์ เลขะวัฒนะ   0910308998
7 โรงเรียนวัดศรีวิชัย ถนนพรหมประเสริฐ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท นายปราโมทย์ เลขะวัฒนะ +ผอ.อรรณนพ บัวพงษ์   0910308998
8 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล/นายปราโมทย์ เลขะวัฒนะ   0910308998
9 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นายปราโมทย์ เลขะวัฒนะ   0910308998


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]