หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.ชัยนาท อาคาร 2 ชั้น ห้อง ชั้น 2 ห้องสมุด 18 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.ชัยนาท ห้อง ชั้น 2 ห้องสมุด 18 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารอนุบาลชั้น 4 ห้อง ห้องอาเชียน 18 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารอนุบาลชั้น 4 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 18 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารอนุบาลชั้น 4 ห้อง ห้องอาเชียน 19 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]