หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชัยนาท

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 30 21 77.78% 3 11.11% 2 7.41% 1 3.7% 27
2 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 27 20 74.07% 7 25.93% 0 0% 0 0% 27
3 โรงเรียนเทพรัตน์ 21 20 95.24% 0 0% 1 4.76% 0 0% 21
4 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 21 14 70% 5 25% 1 5% 0 0% 20
5 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 15 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
6 โรงเรียนบ้านหนองต่อ 13 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
7 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 16 10 62.5% 6 37.5% 0 0% 0 0% 16
8 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนถาวรวิทยา 18 10 55.56% 5 27.78% 1 5.56% 2 11.11% 18
9 โรงเรียนบ้านหนองยาง 16 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
10 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 17 9 52.94% 6 35.29% 0 0% 2 11.76% 17
11 โรงเรียนวัดนางลือ 12 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
12 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
13 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 10 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
14 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 17 8 47.06% 5 29.41% 1 5.88% 3 17.65% 17
15 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 13 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
16 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
17 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 16 8 61.54% 3 23.08% 0 0% 2 15.38% 13
18 โรงเรียนวัดมะปราง 13 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
19 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 12 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
20 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
21 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
23 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 9 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
24 โรงเรียนบ้านหนองแค 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
25 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 11 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
26 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
27 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
28 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 10 7 77.78% 0 0% 0 0% 2 22.22% 9
29 โรงเรียนวัดวังหมัน 11 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
30 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
31 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 10 6 60% 0 0% 2 20% 2 20% 10
33 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
34 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
35 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
36 โรงเรียนบ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
37 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 10 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
38 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
39 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
40 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
41 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
42 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
43 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 11 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 11
44 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
45 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
47 โรงเรียนวัดโรงวัว 8 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
48 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
50 โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
51 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
52 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนวัดคลองบุญ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
58 โรงเรียนวัดหนองแขม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
59 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนวัดท่า 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
62 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
63 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
64 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนวัฒนะโชติ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนวัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
68 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
69 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
74 โรงเรียนวัดเขาแก้ว 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
75 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนวัดกำแพง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนวัดดอนตาล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนวัดเนินถ่าน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
82 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนวัดกำแพง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนวัดสระไม้แดง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
87 โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนวัดพระแก้ว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
92 โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
93 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
94 โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
95 โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
96 โรงเรียนวัดหนองตาตน 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
97 โรงเรียนHome school 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนวัดโพธิมงคล 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านคลองยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านหนองแจง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนวัดท่ากระแส 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนวัดสระดู่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนวัดหัวเด่น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 7 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
107 โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ 6 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
108 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
109 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
112 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
113 โรงเรียนวัดดอนรังนก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนวัดท่าแก้ว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนวัดหนองจิก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
118 โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
119 โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
120 โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
121 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนวัดสนามชัย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู 2502) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
127 โรงเรียนวัดธรรมามูล 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
128 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
129 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านรางจิก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปถัมภ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนวัดคลองเกษม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนวัดหาดอาษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนวัดโคกหมู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนวัดโพธาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านหัวถนน 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
141 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
142 โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
144 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนวัดแหลมหว้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
148 โรงเรียนวัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
149 โรงเรียนวัดพร้าว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
150 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
151 โรงเรียนอนุบาลณัฐชา 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
152 โรงเรียนวัดโคกสุก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
153 โรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]