หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนHome school 3 3 3
2 004 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 6 15 11
3 005 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 1 1 1
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 0 0 0
5 009 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 6 41 12
6 010 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 4 12 8
7 011 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 5 26 13
8 012 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 13 24 19
9 013 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 5 12 8
10 014 โรงเรียนชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) 0 0 0
11 008 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 4 11 8
12 007 โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 0 0 0
13 015 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 9 22 19
14 016 โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 0 0 0
15 024 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 8 10 10
16 025 โรงเรียนบ้านกลาง(วิโรจน์สามัคคีประชาสรรค์) 0 0 0
17 026 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 17 35 25
18 031 โรงเรียนบ้านคลองยาง 2 3 3
19 032 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 4 10 7
20 033 โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 5 11 7
21 034 โรงเรียนบ้านดอนแตง 0 0 0
22 035 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 0 0 0
23 038 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 4 9 6
24 039 โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 2 3 2
25 040 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 4 6 6
26 036 โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 3 6 3
27 037 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 4 5 4
28 041 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 3 7 4
29 043 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 15 37 27
30 047 โรงเรียนบ้านรางจิก 1 6 3
31 049 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 11 24 18
32 051 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 10 15 13
33 052 โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 0 0 0
34 050 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 2 3 2
35 053 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 0 0 0
36 054 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 9 26 15
37 055 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา 0 0 0
38 056 โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 2 7 3
39 057 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 10 17 14
40 062 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 12 22 15
41 061 โรงเรียนบ้านหนองต่อ 13 26 21
42 063 โรงเรียนบ้านหนองยาง 16 32 26
43 064 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 4 12 8
44 065 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 7 14 10
45 060 โรงเรียนบ้านหนองเด่น 0 0 0
46 058 โรงเรียนบ้านหนองแค 10 27 18
47 059 โรงเรียนบ้านหนองแจง 2 8 4
48 066 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 6 15 12
49 067 โรงเรียนบ้านหัวถนน 4 10 7
50 068 โรงเรียนบ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) 0 0 0
51 027 โรงเรียนบ้านเก่า 0 0 0
52 029 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 6 17 10
53 028 โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 1 1 1
54 030 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 0 0 0
55 042 โรงเรียนบ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) 7 9 9
56 044 โรงเรียนบ้านโป่งแค 0 0 0
57 045 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปถัมภ์) 1 3 2
58 046 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 3 7 5
59 048 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 4 4 4
60 069 โรงเรียนพระยาตาก 0 0 0
61 071 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 6 46 11
62 073 โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 2 12 6
63 077 โรงเรียนวัดกรุณา 0 0 0
64 078 โรงเรียนวัดกำแพง 3 5 5
65 079 โรงเรียนวัดกำแพง 4 9 7
66 082 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 1 2 2
67 083 โรงเรียนวัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0
68 085 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 3 6 5
69 086 โรงเรียนวัดคลองธรรม 0 0 0
70 087 โรงเรียนวัดคลองบุญ 4 7 7
71 084 โรงเรียนวัดคลองเกษม 1 1 1
72 093 โรงเรียนวัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) 1 2 1
73 095 โรงเรียนวัดจันทน์ 0 0 0
74 094 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 2 4 3
75 096 โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 4 10 7
76 097 โรงเรียนวัดดอนตาล 3 4 4
77 098 โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 3 7 5
78 100 โรงเรียนวัดดอนรังนก 3 4 4
79 099 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 0 0 0
80 102 โรงเรียนวัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 5 9 7
81 103 โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 3 5 4
82 104 โรงเรียนวัดทองนพคุณ 0 0 0
83 105 โรงเรียนวัดท่า 8 24 15
84 106 โรงเรียนวัดท่ากระแส 2 2 2
85 109 โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 1 2 2
86 107 โรงเรียนวัดท่าแก้ว 3 10 6
87 108 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 4 5 4
88 111 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 4 9 7
89 112 โรงเรียนวัดธรรมามูล 2 5 3
90 113 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 6 10 8
91 114 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 2 4 4
92 115 โรงเรียนวัดนางลือ 12 29 22
93 120 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 6 22 12
94 117 โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 0 0 0
95 118 โรงเรียนวัดบ้านหนอง 0 0 0
96 119 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 2 4 3
97 123 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 16 23 23
98 125 โรงเรียนวัดฝาง 0 0 0
99 126 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 4 6 5
100 127 โรงเรียนวัดพระแก้ว 3 6 5
101 128 โรงเรียนวัดพร้าว 1 2 2
102 129 โรงเรียนวัดพิกุลงาม 0 0 0
103 135 โรงเรียนวัดมะปราง 13 28 20
104 136 โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 4 7 5
105 137 โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 7 21 14
106 138 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 6 14 10
107 139 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 8 24 15
108 141 โรงเรียนวัดวงเดือน 0 0 0
109 142 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 17 35 21
110 143 โรงเรียนวัดวังหมัน 11 27 16
111 144 โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 6 13 9
112 145 โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 0 0 0
113 147 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 21 45 34
114 148 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 10 19 13
115 149 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 9 25 17
116 146 โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 0 0 0
117 150 โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 5 11 8
118 151 โรงเรียนวัดสนามชัย 2 4 3
119 152 โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 3 6 4
120 153 โรงเรียนวัดสระดู่ 2 8 4
121 154 โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 1 3 2
122 155 โรงเรียนวัดสระไม้แดง 4 5 4
123 156 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 0 0 0
124 158 โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 4 7 5
125 159 โรงเรียนวัดสะพานหิน(คุรุราษฎร์ศึกษา) 0 0 0
126 160 โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 1 2 2
127 157 โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 0 0 0
128 162 โรงเรียนวัดหนองจิก 3 9 6
129 164 โรงเรียนวัดหนองตาตน 4 6 5
130 166 โรงเรียนวัดหนองน้อย 0 0 0
131 167 โรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0
132 168 โรงเรียนวัดหนองพังนาค 0 0 0
133 165 โรงเรียนวัดหนองเต่าดำ 0 0 0
134 161 โรงเรียนวัดหนองแขม 4 29 12
135 163 โรงเรียนวัดหนองแซง 0 0 0
136 169 โรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว 1 0 0
137 170 โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 2 4 4
138 171 โรงเรียนวัดหอระฆัง 0 0 0
139 173 โรงเรียนวัดหัวตะพาน 0 0 0
140 174 โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 4 8 6
141 175 โรงเรียนวัดหัวหว้า 0 0 0
142 172 โรงเรียนวัดหัวเด่น 2 3 3
143 176 โรงเรียนวัดหาดอาษา 1 3 2
144 181 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 6 14 9
145 182 โรงเรียนวัดอัมพวัน 0 0 0
146 183 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 5 8 7
147 184 โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 3 3 3
148 185 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) 1 6 3
149 081 โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู 2502) 2 6 4
150 080 โรงเรียนวัดเขาแก้ว 5 12 8
151 101 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 4 6 5
152 110 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 3 4 4
153 116 โรงเรียนวัดเนินถ่าน 3 8 6
154 177 โรงเรียนวัดแหลมหว้า 1 3 2
155 088 โรงเรียนวัดโคกจันทน์ 0 0 0
156 090 โรงเรียนวัดโคกสุก 1 6 3
157 091 โรงเรียนวัดโคกหมู 1 2 2
158 089 โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 3 6 3
159 092 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 4 13 8
160 121 โรงเรียนวัดโบสถ์ 0 0 0
161 122 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 5 12 9
162 130 โรงเรียนวัดโพธาราม 1 3 2
163 134 โรงเรียนวัดโพธิมงคล 3 5 3
164 131 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 6 14 10
165 132 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 2 3 3
166 133 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 2 4 4
167 140 โรงเรียนวัดโรงวัว 8 14 8
168 178 โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 3 6 6
169 179 โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 0 0 0
170 180 โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 0 0 0
171 124 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 3 3 3
172 186 โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 3 9 5
173 189 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 30 74 50
174 192 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 6 12 9
175 194 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 11 20 14
176 195 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 27 55 41
177 196 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 10 44 22
178 198 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 5 21 6
179 199 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 11 34 22
180 191 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 9 13 11
181 193 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 7 11 10
182 003 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 6 10 7
183 017 โรงเรียนเทพรัตน์ 21 51 33
184 002 โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 0 0 0
185 023 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 9 17 14
186 070 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนถาวรวิทยา 18 49 30
187 074 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 4 9 8
188 075 โรงเรียนวัฒนะโชติ 5 9 6
189 076 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 0 0 0
190 187 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 8 22 15
191 190 โรงเรียนอนุบาลณัฐชา 2 0 0
192 197 โรงเรียนอนุบาลสุธิชา 0 0 0
193 188 โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ 6 22 8
194 200 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 5 10 8
195 201 โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา 3 7 5
196 019 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 7 12 9
197 020 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 11 25 13
198 021 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 12 43 24
199 022 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง 4 7 6
200 018 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 16 30 21
201 072 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 10 28 19
รวม 888 2081 1403
3484


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]