สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยนาท
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชัยนาท 21 3 2 1 26
2 อนุบาลสรรคบุรี 20 7 0 0 27
3 เทพรัตน์ 20 0 1 0 21
4 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 14 5 1 0 20
5 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 12 2 0 0 14
6 บ้านหนองต่อ 11 1 0 1 12
7 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 10 6 0 0 16
8 มูลนิธิถาวรวิทยา 10 5 1 2 16
9 บ้านหนองยาง 10 4 1 1 15
10 บ้านกะบกเตี้ย 9 6 0 2 15
11 วัดนางลือ 9 2 0 0 11
12 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 9 1 1 0 11
13 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 9 0 0 0 9
14 วัดวังน้ำขาว 8 5 1 3 14
15 บ้านหนองตะขบ 8 4 0 0 12
16 ชุมชนวัดวังเคียน 8 4 0 0 12
17 เทศบาลเขาท่าพระ 8 3 0 2 11
18 วัดมะปราง 8 2 1 1 11
19 เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 8 2 0 2 10
20 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 8 1 0 1 9
21 อนุบาลเนินขาม 8 1 0 0 9
22 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 8 1 0 0 9
23 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 8 0 0 1 8
24 บ้านหนองแค 7 3 0 0 10
25 เทศบาลบ้านกล้วย 7 2 0 1 9
26 วัดศรีสโมสร 7 1 0 1 8
27 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 7 1 0 0 8
28 วัดศรีวิชัย 7 0 0 2 7
29 วัดวังหมัน 7 0 0 1 7
30 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 6 4 1 0 11
31 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 6 3 0 0 9
32 ราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 6 0 2 2 8
33 บ้านหนองอ้ายสาม 6 0 0 0 6
34 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 5 3 0 0 8
35 อนุบาลกิตติกร 5 3 0 0 8
36 บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) 5 2 0 0 7
37 อนุบาลสรรพยา 5 1 1 2 7
38 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 5 1 0 0 6
39 บ้านหมื่นเทพ 5 1 0 0 6
40 บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 5 1 0 0 6
41 วัดอรัญญวาสี 5 0 1 0 6
42 วัดธรรมิกาวาส 5 0 0 0 5
43 อนุบาลวัดสิงห์ 4 6 1 0 11
44 อนุบาลเมืองชัยนาท 4 2 0 1 6
45 วัดยางศรีเจริญ 4 2 0 0 6
46 วัดบำเพ็ญบุญ 4 1 1 0 6
47 วัดโรงวัว 4 1 0 3 5
48 วัดอารีทวีวนาราม 4 1 0 0 5
49 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 4 0 1 0 5
50 วัดวิจิตรรังสรรค์ 4 0 0 2 4
51 วัดหนองแขม 4 0 0 0 4
52 บ้านหนองหวาย 4 0 0 0 4
53 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 4 0 0 0 4
54 บ้านชัฏฝาง 4 0 0 0 4
55 วัดโฆสิตาราม 4 0 0 0 4
56 วรรณรัตน์วิทยา 4 0 0 0 4
57 วัดเด่นใหญ่ 4 0 0 0 4
58 วัดดอนตะไล้ 4 0 0 0 4
59 วัดคลองบุญ 4 0 0 0 4
60 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 4 0 0 0 4
61 วัดท่า 3 5 0 0 8
62 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 3 4 0 0 7
63 เขื่อนเจ้าพระยา 3 3 0 0 6
64 วัฒนะโชติ 3 2 0 0 5
65 อักษรประสิทธิ์ 3 2 0 0 5
66 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 3 2 0 0 5
67 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 3 2 0 0 5
68 วัดโพธิ์งาม 3 2 0 0 5
69 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 3 2 0 0 5
70 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 3 1 0 0 4
71 บ้านทุ่งกระถิน 3 1 0 0 4
72 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 3 1 0 0 4
73 ชุมชนวัดดักคะนน 3 0 2 1 5
74 วัดเขาแก้ว 3 0 0 2 3
75 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 3 0 0 0 3
76 วัดกำแพง 3 0 0 0 3
77 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 3 0 0 0 3
78 วัดเนินถ่าน 3 0 0 0 3
79 วัดดอนตาล 3 0 0 0 3
80 วัดคลองงิ้ว 3 0 0 0 3
81 อนุบาลมโนรมย์ 2 3 0 1 5
82 ชุมชนวัดมาติการาม 2 3 0 0 5
83 บ้านดอนกะโดน 2 2 1 0 5
84 วัดกำแพง 2 2 0 0 4
85 บ้านทุ่งโพธิ์ 2 2 0 0 4
86 วัดสระไม้แดง 2 1 0 1 3
87 วัดถ้ำเข้ 2 1 0 0 3
88 วัดพระแก้ว 2 1 0 0 3
89 สำราญราษฎร์บำรุง 2 1 0 0 3
90 เทศบาลตำบลสรรพยา 2 1 0 0 3
91 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 2 0 1 1 3
92 วัดเทพรัตนวนาราม 2 0 1 0 3
93 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 2 0 1 0 3
94 วัดดอนตูมกมลาวาส 2 0 1 0 3
95 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 2 0 0 2 2
96 วัดหนองตาตน 2 0 0 1 2
97 วัดโพธิมงคล 2 0 0 0 2
98 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 2 0 0 0 2
99 วัดหัวเด่น 2 0 0 0 2
100 Home school 2 0 0 0 2
101 วัดจั่นเจริญศรี 2 0 0 0 2
102 บ้านหนองแจง 2 0 0 0 2
103 วัดท่ากระแส 2 0 0 0 2
104 วัดสระดู่ 2 0 0 0 2
105 บ้านคลองยาง 2 0 0 0 2
106 วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 1 4 2 0 7
107 อนุบาลเกียรติคุณ 1 4 0 0 5
108 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 1 4 0 0 5
109 อนุบาลหนองมะโมง 1 3 0 0 4
110 วัดพรหมวิหาร 1 2 1 0 4
111 บ้านท่าไม้ 1 2 0 1 3
112 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 1 2 0 1 3
113 วัดท่าแก้ว 1 2 0 0 3
114 วัดหนองจิก 1 2 0 0 3
115 วัดดอนรังนก 1 2 0 0 3
116 วัดไผ่โพธิ์ทอง 1 2 0 0 3
117 เทศบาลหัวยาง 1 1 1 1 3
118 บ้านท่าข้ามวังน้ำ 1 1 1 0 3
119 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 1 1 0 1 2
120 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 1 1 0 1 2
121 บ้านสุขเดือนห้า 1 1 0 0 2
122 วัดโพธิ์ทอง 1 1 0 0 2
123 บ้านวังเดือนห้า 1 1 0 0 2
124 วัดสนามชัย 1 1 0 0 2
125 วัดเขาดิน(วันครู 2502) 1 1 0 0 2
126 บ้านทุ่งกว้าง 1 0 0 1 1
127 วัดธรรมามูล 1 0 0 1 1
128 วัดบ้านใหม่ 1 0 0 1 1
129 วัดสระเนินพระราม 1 0 0 0 1
130 วัดโคกหมู 1 0 0 0 1
131 ชุมชนคลองจันทน์ 1 0 0 0 1
132 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 1 0 0 0 1
133 วัดคลองเกษม 1 0 0 0 1
134 วัดหาดอาษา 1 0 0 0 1
135 บ้านรางจิก 1 0 0 0 1
136 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
137 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 1 0 0 0 1
138 วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 1 0 0 0 1
139 วัดโพธาราม 1 0 0 0 1
140 บ้านหัวถนน 0 3 0 1 3
141 วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 0 2 1 1 3
142 วัดหลวงสิริบูรณาราม 0 2 0 0 2
143 บ้านน้ำพุ 0 1 2 0 3
144 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 0 1 1 0 2
145 บ้านเขาเกล็ด 0 1 0 0 1
146 วัดแหลมหว้า 0 1 0 0 1
147 ลัดดาประชาสรรค์ 0 0 2 0 2
148 วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) 0 0 1 0 1
149 วัดพร้าว 0 0 1 0 1
150 วัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) 0 0 1 0 1
151 อนุบาลณัฐชา 0 0 0 1 0
152 วัดโคกสุก 0 0 0 1 0
153 วัดหลวงพ่อขาว 0 0 0 0 0
รวม 571 197 38 53 859