สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยนาท
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชัยนาท 19 2 2 1 23
2 เทพรัตน์ 16 0 1 0 17
3 อนุบาลสรรคบุรี 14 4 0 0 18
4 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 12 3 1 0 16
5 บ้านหนองยาง 10 4 1 1 15
6 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 10 2 0 0 12
7 มูลนิธิถาวรวิทยา 9 5 1 2 15
8 บ้านกะบกเตี้ย 9 4 0 2 13
9 บ้านหนองต่อ 9 1 0 1 10
10 วัดวังน้ำขาว 8 5 1 3 14
11 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 8 5 0 0 13
12 บ้านหนองตะขบ 8 4 0 0 12
13 เทศบาลเขาท่าพระ 8 3 0 2 11
14 เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 8 2 0 2 10
15 วัดมะปราง 8 1 1 1 10
16 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 8 1 0 1 9
17 อนุบาลเนินขาม 8 1 0 0 9
18 บ้านหนองแค 7 3 0 0 10
19 เทศบาลบ้านกล้วย 7 2 0 1 9
20 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 7 1 0 0 8
21 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 7 1 0 0 8
22 วัดวังหมัน 7 0 0 1 7
23 ราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 6 0 2 2 8
24 วัดศรีวิชัย 6 0 0 2 6
25 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 6 0 0 1 6
26 บ้านหนองอ้ายสาม 6 0 0 0 6
27 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 6 0 0 0 6
28 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 5 4 1 0 10
29 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 5 3 0 0 8
30 บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) 5 2 0 0 7
31 อนุบาลกิตติกร 5 2 0 0 7
32 อนุบาลสรรพยา 5 1 1 2 7
33 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 5 1 1 0 7
34 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 5 1 0 0 6
35 บ้านหมื่นเทพ 5 1 0 0 6
36 วัดนางลือ 5 1 0 0 6
37 บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 5 1 0 0 6
38 วัดอรัญญวาสี 5 0 1 0 6
39 วัดธรรมิกาวาส 5 0 0 0 5
40 อนุบาลวัดสิงห์ 4 6 1 0 11
41 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 4 3 0 0 7
42 วัดโรงวัว 4 1 0 3 5
43 วัดศรีสโมสร 4 1 0 1 5
44 วัดอารีทวีวนาราม 4 1 0 0 5
45 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 4 0 1 0 5
46 วัดวิจิตรรังสรรค์ 4 0 0 2 4
47 วัดหนองแขม 4 0 0 0 4
48 บ้านหนองหวาย 4 0 0 0 4
49 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 4 0 0 0 4
50 วัดโฆสิตาราม 4 0 0 0 4
51 วรรณรัตน์วิทยา 4 0 0 0 4
52 วัดดอนตะไล้ 4 0 0 0 4
53 ชุมชนวัดวังเคียน 4 0 0 0 4
54 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 4 0 0 0 4
55 วัดท่า 3 5 0 0 8
56 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 3 4 0 0 7
57 อักษรประสิทธิ์ 3 2 0 0 5
58 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 3 2 0 0 5
59 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 3 2 0 0 5
60 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 3 2 0 0 5
61 วัดยางศรีเจริญ 3 2 0 0 5
62 วัฒนะโชติ 3 1 0 0 4
63 บ้านทุ่งกระถิน 3 1 0 0 4
64 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 3 1 0 0 4
65 ชุมชนวัดดักคะนน 3 0 2 1 5
66 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 3 0 0 0 3
67 บ้านชัฏฝาง 3 0 0 0 3
68 วัดดอนตาล 3 0 0 0 3
69 วัดเด่นใหญ่ 3 0 0 0 3
70 วัดคลองงิ้ว 3 0 0 0 3
71 วัดคลองบุญ 3 0 0 0 3
72 ชุมชนวัดมาติการาม 2 3 0 0 5
73 เขื่อนเจ้าพระยา 2 3 0 0 5
74 บ้านดอนกะโดน 2 2 1 0 5
75 วัดกำแพง 2 2 0 0 4
76 บ้านทุ่งโพธิ์ 2 2 0 0 4
77 วัดบำเพ็ญบุญ 2 1 1 0 4
78 สำราญราษฎร์บำรุง 2 1 0 0 3
79 เทศบาลตำบลสรรพยา 2 1 0 0 3
80 วัดเทพรัตนวนาราม 2 0 1 0 3
81 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 2 0 1 0 3
82 วัดดอนตูมกมลาวาส 2 0 1 0 3
83 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 2 0 0 2 2
84 วัดหนองตาตน 2 0 0 1 2
85 วัดโพธิมงคล 2 0 0 0 2
86 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 2 0 0 0 2
87 Home school 2 0 0 0 2
88 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 2 0 0 0 2
89 บ้านหนองแจง 2 0 0 0 2
90 วัดสระดู่ 2 0 0 0 2
91 บ้านคลองยาง 2 0 0 0 2
92 วัดกำแพง 2 0 0 0 2
93 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 2 0 0 0 2
94 วัดเนินถ่าน 2 0 0 0 2
95 วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 1 4 2 0 7
96 อนุบาลเกียรติคุณ 1 4 0 0 5
97 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 1 4 0 0 5
98 วัดพรหมวิหาร 1 2 1 0 4
99 อนุบาลมโนรมย์ 1 2 0 1 3
100 บ้านท่าไม้ 1 2 0 1 3
101 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 1 2 0 1 3
102 วัดท่าแก้ว 1 2 0 0 3
103 วัดดอนรังนก 1 2 0 0 3
104 เทศบาลหัวยาง 1 1 1 1 3
105 บ้านท่าข้ามวังน้ำ 1 1 1 0 3
106 วัดสระไม้แดง 1 1 0 1 2
107 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 1 1 0 1 2
108 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 1 1 0 1 2
109 อนุบาลเมืองชัยนาท 1 1 0 1 2
110 วัดถ้ำเข้ 1 1 0 0 2
111 บ้านวังเดือนห้า 1 1 0 0 2
112 วัดพระแก้ว 1 1 0 0 2
113 วัดสนามชัย 1 1 0 0 2
114 วัดไผ่โพธิ์ทอง 1 1 0 0 2
115 วัดเขาแก้ว 1 0 0 2 1
116 บ้านทุ่งกว้าง 1 0 0 1 1
117 วัดธรรมามูล 1 0 0 1 1
118 วัดบ้านใหม่ 1 0 0 1 1
119 วัดสระเนินพระราม 1 0 0 0 1
120 วัดโคกหมู 1 0 0 0 1
121 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 1 0 0 0 1
122 วัดคลองเกษม 1 0 0 0 1
123 วัดหาดอาษา 1 0 0 0 1
124 วัดโพธิ์ทอง 1 0 0 0 1
125 บ้านรางจิก 1 0 0 0 1
126 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
127 วัดท่ากระแส 1 0 0 0 1
128 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 1 0 0 0 1
129 วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 1 0 0 0 1
130 วัดเขาดิน(วันครู 2502) 1 0 0 0 1
131 วัดโพธาราม 1 0 0 0 1
132 วัดโพธิ์งาม 1 0 0 0 1
133 บ้านหัวถนน 0 3 0 1 3
134 อนุบาลหนองมะโมง 0 3 0 0 3
135 วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 0 2 1 1 3
136 วัดหนองจิก 0 2 0 0 2
137 วัดหลวงสิริบูรณาราม 0 2 0 0 2
138 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 0 1 1 0 2
139 บ้านเขาเกล็ด 0 1 0 0 1
140 บ้านสุขเดือนห้า 0 1 0 0 1
141 วัดแหลมหว้า 0 1 0 0 1
142 บ้านน้ำพุ 0 0 2 0 2
143 ลัดดาประชาสรรค์ 0 0 2 0 2
144 วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) 0 0 1 0 1
145 วัดพร้าว 0 0 1 0 1
146 วัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) 0 0 1 0 1
147 อนุบาลณัฐชา 0 0 0 1 0
148 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 1 0
149 วัดโคกสุก 0 0 0 1 0
150 วัดหลวงพ่อขาว 0 0 0 0 0
รวม 492 171 37 53 753