สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยนาท
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เทพรัตน์ 6 3 1 10 16 0 1 0 17
2 อนุบาลชัยนาท 5 6 5 16 19 2 2 1 23
3 อนุบาลเนินขาม 5 1 0 6 8 1 0 0 9
4 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 4 1 0 5 6 0 0 1 6
5 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 4 0 0 4 5 1 0 0 6
6 วัดวังน้ำขาว 3 5 2 10 8 5 1 3 14
7 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 3 5 2 10 8 5 0 0 13
8 บ้านหนองยาง 3 4 2 9 10 4 1 1 15
9 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 3 2 3 8 10 2 0 0 12
10 บ้านหนองต่อ 3 2 3 8 9 1 0 1 10
11 เทศบาลบ้านกล้วย 3 2 0 5 7 2 0 1 9
12 บ้านหนองตะขบ 3 1 1 5 8 4 0 0 12
13 วัดวังหมัน 3 1 1 5 7 0 0 1 7
14 วัดธรรมิกาวาส 3 1 0 4 5 0 0 0 5
15 วัดหนองแขม 3 1 0 4 4 0 0 0 4
16 บ้านหมื่นเทพ 3 0 0 3 5 1 0 0 6
17 วัดอรัญญวาสี 3 0 0 3 5 0 1 0 6
18 บ้านหนองหวาย 3 0 0 3 4 0 0 0 4
19 อนุบาลสรรคบุรี 2 5 4 11 14 4 0 0 18
20 เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 2 4 1 7 8 2 0 2 10
21 ราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 2 1 1 4 6 0 2 2 8
22 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 2 1 1 4 5 4 1 0 10
23 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 2 1 0 3 5 3 0 0 8
24 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 2 1 0 3 4 0 0 0 4
25 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 2 0 0 2 7 1 0 0 8
26 ชุมชนวัดดักคะนน 2 0 0 2 3 0 2 1 5
27 เทศบาลเขาท่าพระ 1 3 2 6 8 3 0 2 11
28 บ้านกะบกเตี้ย 1 2 3 6 9 4 0 2 13
29 วัดศรีวิชัย 1 2 3 6 6 0 0 2 6
30 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 1 2 2 5 4 3 0 0 7
31 วัดมะปราง 1 2 0 3 8 1 1 1 10
32 วัดโฆสิตาราม 1 1 1 3 4 0 0 0 4
33 อักษรประสิทธิ์ 1 1 1 3 3 2 0 0 5
34 วัฒนะโชติ 1 1 1 3 3 1 0 0 4
35 มูลนิธิถาวรวิทยา 1 1 0 2 9 5 1 2 15
36 วรรณรัตน์วิทยา 1 1 0 2 4 0 0 0 4
37 วัดท่า 1 1 0 2 3 5 0 0 8
38 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 1 1 0 2 3 0 0 0 3
39 อนุบาลเกียรติคุณ 1 1 0 2 1 4 0 0 5
40 วัดอารีทวีวนาราม 1 0 2 3 4 1 0 0 5
41 วัดโรงวัว 1 0 1 2 4 1 0 3 5
42 บ้านชัฏฝาง 1 0 1 2 3 0 0 0 3
43 อนุบาลสรรพยา 1 0 0 1 5 1 1 2 7
44 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 1 0 0 1 3 2 0 0 5
45 วัดกำแพง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
46 วัดโพธิมงคล 1 0 0 1 2 0 0 0 2
47 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
48 วัดท่าแก้ว 1 0 0 1 1 2 0 0 3
49 วัดสระไม้แดง 1 0 0 1 1 1 0 1 2
50 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 1 0 0 1 1 1 0 1 2
51 วัดสระเนินพระราม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 วัดโคกหมู 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 0 2 2 4 12 3 1 0 16
54 บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) 0 2 2 4 5 2 0 0 7
55 วัดพรหมวิหาร 0 2 1 3 1 2 1 0 4
56 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 0 2 0 2 5 1 1 0 7
57 วัดนางลือ 0 2 0 2 5 1 0 0 6
58 บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 0 2 0 2 5 1 0 0 6
59 บ้านหนองแค 0 1 2 3 7 3 0 0 10
60 บ้านหนองอ้ายสาม 0 1 2 3 6 0 0 0 6
61 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 0 1 1 2 7 1 0 0 8
62 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 3 2 0 0 5
63 วัดดอนตาล 0 1 1 2 3 0 0 0 3
64 วัดเด่นใหญ่ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
65 Home school 0 1 1 2 2 0 0 0 2
66 อนุบาลวัดสิงห์ 0 1 0 1 4 6 1 0 11
67 วัดศรีสโมสร 0 1 0 1 4 1 0 1 5
68 วัดดอนตะไล้ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
69 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 0 1 0 1 3 2 0 0 5
70 ชุมชนวัดมาติการาม 0 1 0 1 2 3 0 0 5
71 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
72 บ้านหนองแจง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
73 วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 0 1 0 1 1 4 2 0 7
74 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 0 1 0 1 1 4 0 0 5
75 วัดถ้ำเข้ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
76 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 วัดคลองเกษม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
78 วัดหาดอาษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
79 วัดโพธิ์ทอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านเขาเกล็ด 0 1 0 1 0 1 0 0 1
81 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 0 0 3 3 8 1 0 1 9
82 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 0 0 2 2 6 0 0 0 6
83 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 0 0 2 2 4 0 1 0 5
84 วัดวิจิตรรังสรรค์ 0 0 2 2 4 0 0 2 4
85 บ้านทุ่งกระถิน 0 0 2 2 3 1 0 0 4
86 วัดบำเพ็ญบุญ 0 0 2 2 2 1 1 0 4
87 วัดเทพรัตนวนาราม 0 0 2 2 2 0 1 0 3
88 อนุบาลกิตติกร 0 0 1 1 5 2 0 0 7
89 ชุมชนวัดวังเคียน 0 0 1 1 4 0 0 0 4
90 สำราญราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
91 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 0 0 1 1 2 0 1 0 3
92 วัดสระดู่ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
93 อนุบาลมโนรมย์ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
94 บ้านทุ่งกว้าง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
95 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 0 0 0 0 4 0 0 0 4
96 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 0 0 0 0 3 4 0 0 7
97 วัดยางศรีเจริญ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
98 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
99 วัดคลองงิ้ว 0 0 0 0 3 0 0 0 3
100 วัดคลองบุญ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
101 เขื่อนเจ้าพระยา 0 0 0 0 2 3 0 0 5
102 บ้านดอนกะโดน 0 0 0 0 2 2 1 0 5
103 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
104 เทศบาลตำบลสรรพยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
105 วัดดอนตูมกมลาวาส 0 0 0 0 2 0 1 0 3
106 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 0 0 0 0 2 0 0 2 2
107 วัดหนองตาตน 0 0 0 0 2 0 0 1 2
108 บ้านคลองยาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
109 วัดกำแพง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
110 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
111 วัดเนินถ่าน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
112 บ้านท่าไม้ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
113 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 1 2 0 1 3
114 วัดดอนรังนก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
115 เทศบาลหัวยาง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
116 บ้านท่าข้ามวังน้ำ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
117 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
118 อนุบาลเมืองชัยนาท 0 0 0 0 1 1 0 1 2
119 บ้านวังเดือนห้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 วัดพระแก้ว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
121 วัดสนามชัย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
122 วัดไผ่โพธิ์ทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 วัดเขาแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 2 1
124 วัดธรรมามูล 0 0 0 0 1 0 0 1 1
125 วัดบ้านใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
126 บ้านรางจิก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 วัดท่ากระแส 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 วัดเขาดิน(วันครู 2502) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 วัดโพธาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 วัดโพธิ์งาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 บ้านหัวถนน 0 0 0 0 0 3 0 1 3
135 อนุบาลหนองมะโมง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
136 วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 0 0 0 0 0 2 1 1 3
137 วัดหนองจิก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
138 วัดหลวงสิริบูรณาราม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
139 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
140 บ้านสุขเดือนห้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 วัดแหลมหว้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 บ้านน้ำพุ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
143 ลัดดาประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
144 วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
145 วัดพร้าว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
146 วัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
147 อนุบาลณัฐชา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
149 วัดโคกสุก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
150 วัดหลวงพ่อขาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 105 101 80 286 492 171 37 53 700