สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยนาท
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เทพรัตน์ 8 4 2 14 20 0 1 0 21
2 อนุบาลชัยนาท 5 7 6 18 21 3 2 1 26
3 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 5 2 3 10 12 2 0 0 14
4 อนุบาลเนินขาม 5 1 0 6 8 1 0 0 9
5 อนุบาลสรรคบุรี 4 9 5 18 20 7 0 0 27
6 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 4 3 0 7 8 0 0 1 8
7 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 4 0 0 4 5 1 0 0 6
8 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 3 7 2 12 10 6 0 0 16
9 วัดวังน้ำขาว 3 5 2 10 8 5 1 3 14
10 บ้านหนองยาง 3 4 2 9 10 4 1 1 15
11 บ้านหนองต่อ 3 3 3 9 11 1 0 1 12
12 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 3 2 1 6 9 1 1 0 11
13 เทศบาลบ้านกล้วย 3 2 0 5 7 2 0 1 9
14 บ้านหนองตะขบ 3 1 1 5 8 4 0 0 12
15 วัดวังหมัน 3 1 1 5 7 0 0 1 7
16 วัดธรรมิกาวาส 3 1 0 4 5 0 0 0 5
17 วัดหนองแขม 3 1 0 4 4 0 0 0 4
18 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 3 0 0 3 8 1 0 0 9
19 บ้านหมื่นเทพ 3 0 0 3 5 1 0 0 6
20 วัดอรัญญวาสี 3 0 0 3 5 0 1 0 6
21 บ้านหนองหวาย 3 0 0 3 4 0 0 0 4
22 เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 2 4 1 7 8 2 0 2 10
23 วัดนางลือ 2 3 1 6 9 2 0 0 11
24 ชุมชนวัดวังเคียน 2 2 3 7 8 4 0 0 12
25 วัดศรีวิชัย 2 2 3 7 7 0 0 2 7
26 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 2 1 2 5 6 4 1 0 11
27 ราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 2 1 1 4 6 0 2 2 8
28 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 2 1 0 3 5 3 0 0 8
29 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 2 1 0 3 4 0 0 0 4
30 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 2 0 3 5 9 0 0 0 9
31 บ้านชัฏฝาง 2 0 1 3 4 0 0 0 4
32 ชุมชนวัดดักคะนน 2 0 0 2 3 0 2 1 5
33 วัดสระไม้แดง 2 0 0 2 2 1 0 1 3
34 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 3 3 7 14 5 1 0 20
35 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 1 3 3 7 6 3 0 0 9
36 เทศบาลเขาท่าพระ 1 3 2 6 8 3 0 2 11
37 บ้านกะบกเตี้ย 1 2 3 6 9 6 0 2 15
38 วัดมะปราง 1 2 0 3 8 2 1 1 11
39 วัดโฆสิตาราม 1 1 1 3 4 0 0 0 4
40 วัฒนะโชติ 1 1 1 3 3 2 0 0 5
41 อักษรประสิทธิ์ 1 1 1 3 3 2 0 0 5
42 มูลนิธิถาวรวิทยา 1 1 0 2 10 5 1 2 16
43 วัดศรีสโมสร 1 1 0 2 7 1 0 1 8
44 วรรณรัตน์วิทยา 1 1 0 2 4 0 0 0 4
45 วัดท่า 1 1 0 2 3 5 0 0 8
46 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 1 1 0 2 3 0 0 0 3
47 วัดถ้ำเข้ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
48 อนุบาลเกียรติคุณ 1 1 0 2 1 4 0 0 5
49 วัดอารีทวีวนาราม 1 0 2 3 4 1 0 0 5
50 วัดโรงวัว 1 0 1 2 4 1 0 3 5
51 อนุบาลสรรพยา 1 0 0 1 5 1 1 2 7
52 อนุบาลเมืองชัยนาท 1 0 0 1 4 2 0 1 6
53 เขื่อนเจ้าพระยา 1 0 0 1 3 3 0 0 6
54 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 1 0 0 1 3 2 0 0 5
55 วัดกำแพง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
56 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 1 0 0 1 3 0 0 0 3
57 วัดเนินถ่าน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
58 วัดกำแพง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
59 วัดพระแก้ว 1 0 0 1 2 1 0 0 3
60 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1 0 0 1 2 0 1 1 3
61 วัดโพธิมงคล 1 0 0 1 2 0 0 0 2
62 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
63 วัดหัวเด่น 1 0 0 1 2 0 0 0 2
64 อนุบาลหนองมะโมง 1 0 0 1 1 3 0 0 4
65 วัดท่าแก้ว 1 0 0 1 1 2 0 0 3
66 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 1 0 0 1 1 1 0 1 2
67 วัดสระเนินพระราม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 วัดโคกหมู 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 0 3 0 3 3 1 0 0 4
70 บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) 0 2 2 4 5 2 0 0 7
71 วัดเด่นใหญ่ 0 2 1 3 4 0 0 0 4
72 วัดพรหมวิหาร 0 2 1 3 1 2 1 0 4
73 บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 0 2 0 2 5 1 0 0 6
74 บ้านหนองแค 0 1 2 3 7 3 0 0 10
75 บ้านหนองอ้ายสาม 0 1 2 3 6 0 0 0 6
76 วัดบำเพ็ญบุญ 0 1 2 3 4 1 1 0 6
77 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 0 1 1 2 7 1 0 0 8
78 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 3 2 0 0 5
79 วัดดอนตาล 0 1 1 2 3 0 0 0 3
80 Home school 0 1 1 2 2 0 0 0 2
81 วัดจั่นเจริญศรี 0 1 1 2 2 0 0 0 2
82 อนุบาลวัดสิงห์ 0 1 0 1 4 6 1 0 11
83 วัดดอนตะไล้ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
84 วัดโพธิ์งาม 0 1 0 1 3 2 0 0 5
85 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 0 1 0 1 3 2 0 0 5
86 ชุมชนวัดมาติการาม 0 1 0 1 2 3 0 0 5
87 บ้านหนองแจง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
88 วัดท่ากระแส 0 1 0 1 2 0 0 0 2
89 วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 0 1 0 1 1 4 2 0 7
90 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 0 1 0 1 1 4 0 0 5
91 วัดหนองจิก 0 1 0 1 1 2 0 0 3
92 บ้านสุขเดือนห้า 0 1 0 1 1 1 0 0 2
93 วัดโพธิ์ทอง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
94 ชุมชนคลองจันทน์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
95 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
96 วัดคลองเกษม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
97 วัดหาดอาษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
98 บ้านเขาเกล็ด 0 1 0 1 0 1 0 0 1
99 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 0 0 3 3 8 1 0 1 9
100 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 0 0 2 2 4 0 1 0 5
101 วัดวิจิตรรังสรรค์ 0 0 2 2 4 0 0 2 4
102 บ้านทุ่งกระถิน 0 0 2 2 3 1 0 0 4
103 วัดเขาแก้ว 0 0 2 2 3 0 0 2 3
104 อนุบาลมโนรมย์ 0 0 2 2 2 3 0 1 5
105 วัดเทพรัตนวนาราม 0 0 2 2 2 0 1 0 3
106 อนุบาลกิตติกร 0 0 1 1 5 3 0 0 8
107 วัดยางศรีเจริญ 0 0 1 1 4 2 0 0 6
108 วัดคลองบุญ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
109 สำราญราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
110 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 0 0 1 1 2 0 1 0 3
111 วัดสระดู่ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
112 บ้านทุ่งกว้าง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
113 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 0 0 0 0 4 0 0 0 4
114 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 0 0 0 0 3 4 0 0 7
115 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
116 วัดคลองงิ้ว 0 0 0 0 3 0 0 0 3
117 บ้านดอนกะโดน 0 0 0 0 2 2 1 0 5
118 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
119 เทศบาลตำบลสรรพยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
120 วัดดอนตูมกมลาวาส 0 0 0 0 2 0 1 0 3
121 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 0 0 0 0 2 0 0 2 2
122 วัดหนองตาตน 0 0 0 0 2 0 0 1 2
123 บ้านคลองยาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
124 บ้านท่าไม้ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
125 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 1 2 0 1 3
126 วัดดอนรังนก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
127 วัดไผ่โพธิ์ทอง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
128 เทศบาลหัวยาง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
129 บ้านท่าข้ามวังน้ำ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
130 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
131 บ้านวังเดือนห้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
132 วัดสนามชัย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
133 วัดเขาดิน(วันครู 2502) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
134 วัดธรรมามูล 0 0 0 0 1 0 0 1 1
135 วัดบ้านใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
136 บ้านรางจิก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 วัดโพธาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านหัวถนน 0 0 0 0 0 3 0 1 3
142 วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 0 0 0 0 0 2 1 1 3
143 วัดหลวงสิริบูรณาราม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
144 บ้านน้ำพุ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
145 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
146 วัดแหลมหว้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 ลัดดาประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
148 วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
149 วัดพร้าว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
150 วัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
151 อนุบาลณัฐชา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
152 วัดโคกสุก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
153 วัดหลวงพ่อขาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 136 127 97 360 571 197 38 53 806