หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 048 โรงเรียนบุญสมอนุบาล 0 0 0
2 015 โรงเรียนบ้านคลองกะพง 0 0 0
3 016 โรงเรียนบ้านคลองครก 2 2 2
4 017 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 0 0 0
5 018 โรงเรียนบ้านคลองลาว 2 6 4
6 022 โรงเรียนบ้านชำโสม 0 0 0
7 021 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 3 14 7
8 023 โรงเรียนบ้านซอยสอง 3 4 4
9 025 โรงเรียนบ้านตาเลียว 0 0 0
10 024 โรงเรียนบ้านต้นกระบก 1 5 2
11 027 โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 0 0 0
12 030 โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 0 0 0
13 031 โรงเรียนบ้านประแกต 0 0 0
14 033 โรงเรียนบ้านมาบโอน 1 3 1
15 034 โรงเรียนบ้านยางระหง 0 0 0
16 036 โรงเรียนบ้านวังปลา 0 0 0
17 039 โรงเรียนบ้านวังอีเเอ่น 2 28 6
18 038 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 5 10 7
19 040 โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 0 0 0
20 041 โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 0 0 0
21 042 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 0 0 0
22 044 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 0 0 0
23 045 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 0 0 0
24 043 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 1 8 2
25 046 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 1 1 1
26 014 โรงเรียนบ้านเขามะปริง 0 0 0
27 013 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 1 8 1
28 020 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 0 0 0
29 026 โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 0 0 0
30 028 โรงเรียนบ้านเนินจำปา 6 11 8
31 029 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 0 0 0
32 011 โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 0 0 0
33 012 โรงเรียนบ้านแก้ว 12 29 19
34 019 โรงเรียนบ้านโคกวัด 0 0 0
35 032 โรงเรียนบ้านโป่งวัว 1 2 1
36 035 โรงเรียนบ้านไร่เก่า 0 0 0
37 057 โรงเรียนวัดขุนซ่อง 4 9 6
38 058 โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาโป่งเกตุ 0 0 0
39 064 โรงเรียนวัดคมบาง 0 0 0
40 065 โรงเรียนวัดคลองขุด 0 0 0
41 066 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 7 15 9
42 067 โรงเรียนวัดช้างข้าม 1 1 1
43 068 โรงเรียนวัดดอนตาล 0 0 0
44 069 โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 0 0 0
45 070 โรงเรียนวัดทองทั่ว 0 0 0
46 073 โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 0 0 0
47 072 โรงเรียนวัดท่าศาลา 0 0 0
48 071 โรงเรียนวัดท่าแคลง 0 0 0
49 074 โรงเรียนวัดนาซา 0 0 0
50 075 โรงเรียนวัดนายายอาม 1 2 2
51 079 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 3 5 4
52 081 โรงเรียนวัดพลับ 0 0 0
53 082 โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 2 9 4
54 083 โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 1 1 1
55 086 โรงเรียนวัดรำพัน 4 12 4
56 088 โรงเรียนวัดวังหิน 0 0 0
57 087 โรงเรียนวัดวังเวียน 0 0 0
58 089 โรงเรียนวัดสนามไชย 0 0 0
59 090 โรงเรียนวัดสามผาน 0 0 0
60 091 โรงเรียนวัดสิงห์ 3 9 3
61 095 โรงเรียนวัดหนองคัน 7 23 14
62 097 โรงเรียนวัดหนองบัว 2 5 2
63 098 โรงเรียนวัดหนองสีงา 0 0 0
64 099 โรงเรียนวัดหนองแหวน 2 3 2
65 096 โรงเรียนวัดหนองไทร 0 0 0
66 100 โรงเรียนวัดหมูดุด 0 0 0
67 053 โรงเรียนวัดเกาะขวาง 0 0 0
68 054 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 0 0 0
69 055 โรงเรียนวัดเกาะโตนด 0 0 0
70 059 โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 1 1
71 060 โรงเรียนวัดเขาวงกต 0 0 0
72 077 โรงเรียนวัดเนินยาง 0 0 0
73 078 โรงเรียนวัดเนินสูง 0 0 0
74 076 โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 0 0 0
75 092 โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 0 0 0
76 093 โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 0 0 0
77 056 โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 0 0 0
78 061 โรงเรียนวัดแขมหนู 0 0 0
79 094 โรงเรียนวัดแสลง 0 0 0
80 062 โรงเรียนวัดโขดหอย 0 0 0
81 063 โรงเรียนวัดโขมง 0 0 0
82 084 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 0 0 0
83 085 โรงเรียนวัดโยธานิมิต 0 0 0
84 080 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 3 6 3
85 103 โรงเรียนสฤษดิเดช 10 19 12
86 104 โรงเรียนสฤษดิเดช 8 16 15
87 105 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 12 21 17
88 106 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 6 29 10
89 010 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 0 0 0
90 004 โรงเรียนตังเอ็ง 2 4 3
91 005 โรงเรียนตากสินศึกษา 0 0 0
92 047 โรงเรียนบุญสมวิทยา 0 0 0
93 049 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 0 0 0
94 050 โรงเรียนยอแซฟวิทยา 0 0 0
95 051 โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย 0 0 0
96 052 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 0 0 0
97 101 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 2 2 2
98 102 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 1 1
99 107 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 5 12 5
100 007 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 0 0 0
101 001 โรงเรียน ตชด.บ่อชะอม 0 0 0
102 002 โรงเรียน ตชด.บ้านคลองแดง 0 0 0
103 003 โรงเรียน ตชด.บ้านหางแมว 0 0 0
104 006 โรงเรียนเทศบาลบ้านป่าแดง 0 0 0
105 008 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 1 1 1
106 009 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม 0 0 0
รวม 129 337 187
524


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]