หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. จันทบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านทับช้าง 44 36 83.72% 6 13.95% 1 2.33% 0 0% 43
2 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 33 27 81.82% 5 15.15% 1 3.03% 0 0% 33
3 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 28 22 78.57% 3 10.71% 0 0% 3 10.71% 28
4 โรงเรียนวัดคลองพลู 27 20 76.92% 1 3.85% 4 15.38% 1 3.85% 26
5 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 31 17 54.84% 7 22.58% 4 12.9% 3 9.68% 31
6 โรงเรียนบ้านตาเรือง 20 15 78.95% 3 15.79% 1 5.26% 0 0% 19
7 โรงเรียนวัดทับไทร 18 14 77.78% 4 22.22% 0 0% 0 0% 18
8 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 24 13 54.17% 7 29.17% 1 4.17% 3 12.5% 24
9 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 20 13 65% 2 10% 4 20% 1 5% 20
10 โรงเรียนวัดสำโรง 19 10 52.63% 7 36.84% 1 5.26% 1 5.26% 19
11 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 14 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
12 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 17 10 58.82% 3 17.65% 0 0% 4 23.53% 17
13 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 16 8 53.33% 3 20% 2 13.33% 2 13.33% 15
14 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
15 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
16 โรงเรียนบ้านประตง 20 7 35% 5 25% 6 30% 2 10% 20
17 โรงเรียนวัดโป่ง 16 7 46.67% 4 26.67% 3 20% 1 6.67% 15
18 โรงเรียนบ้านดงจิก 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
19 โรงเรียนบ้านซับตารี 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
20 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 23 6 27.27% 7 31.82% 8 36.36% 1 4.55% 22
21 โรงเรียนบ้านคลองคต 11 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
22 โรงเรียนบ้านหนองบอน 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
23 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
24 โรงเรียนวัดบางกะไชย 12 6 50% 1 8.33% 2 16.67% 3 25% 12
25 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
26 โรงเรียนพลิ้ว 17 5 29.41% 9 52.94% 1 5.88% 2 11.76% 17
27 โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 12 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
28 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
29 โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
30 โรงเรียนบ้านแปลง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
31 โรงเรียนบ้านแหลม 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
32 โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 15 4 26.67% 6 40% 5 33.33% 0 0% 15
33 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
34 โรงเรียนวัดบางสระเก้า 13 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 3 23.08% 13
35 โรงเรียนวัดพังงอน 13 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 3 23.08% 13
36 โรงเรียนวัดกะทิง 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
37 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
38 โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
39 โรงเรียนบ้านคลองบอน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
40 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 16 3 18.75% 10 62.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
41 โรงเรียนบ้านสวนส้ม 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
42 โรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
43 โรงเรียนบ้านไทรงาม 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
44 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
46 โรงเรียนมิตรภาพ 20 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
48 โรงเรียนบ้านชากไทย 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
49 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
50 โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
51 โรงเรียนบ้านเขาหอม 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
52 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนปะตงวิทยา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
55 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 17 2 11.76% 6 35.29% 6 35.29% 3 17.65% 17
56 โรงเรียนวัดขนุน 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
57 โรงเรียนวัดทุ่งเพล 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
58 โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
59 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านโชคดี 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
61 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
62 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนศรีหฤทัย 8 1 12.5% 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
67 โรงเรียนบ้านช้างข้าม 8 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
68 โรงเรียนบ้านมะขาม 7 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
69 โรงเรียนวัดปากน้ำ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
70 โรงเรียนวัดอิมั้ง 9 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
71 โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนวัดผักกาด 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านบ่อ 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
74 โรงเรียนบ้านเขาทอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
76 โรงเรียนวัดพลวง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
77 โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
79 โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
80 โรงเรียนวิริยาลัยโป่งน้ำร้อน 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
81 โรงเรียนบ้านคลองกลอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนวัดเกวียนหัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านเกาะเปริต(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
86 โรงเรียนวัดตกพรม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านอีมุย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
88 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
89 โรงเรียนวัดวังสรรพรส 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
90 โรงเรียนวัดสะตอน้อย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
91 โรงเรียนวัดมะทาย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนหนองมะค่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนโฆวินทะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ 5 0 0% 0 0% 4 80% 1 20% 5
95 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
96 โรงเรียนบ้านจางวาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
97 โรงเรียนบ้านทุ่งบอน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ดร.ประภาศิลป์ ญาติเจริญ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 2 praphasin@gmail.com Tel : 081-9106922
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]