หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 009 โรงเรียนบ้านกระทิงทอง 0 0 0
2 014 โรงเรียนบ้านคลองกลอย 1 0 0
3 015 โรงเรียนบ้านคลองคต 11 20 17
4 016 โรงเรียนบ้านคลองตาคง 0 0 0
5 017 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 8 16 8
6 018 โรงเรียนบ้านคลองบอน 4 16 10
7 020 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 2 5 3
8 019 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 11 26 17
9 021 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 33 107 61
10 375 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 0 0 0
11 022 โรงเรียนบ้านจางวาง 1 2 1
12 023 โรงเรียนบ้านชากไทย 7 19 7
13 024 โรงเรียนบ้านช้างข้าม 8 15 12
14 026 โรงเรียนบ้านซับตารี 12 25 18
15 027 โรงเรียนบ้านดงจิก 11 25 11
16 028 โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 15 30 24
17 029 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 14 19 19
18 030 โรงเรียนบ้านตาเรือง 20 52 30
19 032 โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 5 8 7
20 033 โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 6 16 9
21 031 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 23 43 31
22 034 โรงเรียนบ้านทับช้าง 44 80 64
23 036 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 6 21 10
24 037 โรงเรียนบ้านทัพนคร 0 0 0
25 039 โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง 3 5 4
26 040 โรงเรียนบ้านทุ่งบอน 1 2 1
27 041 โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 2 2 2
28 038 โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง 0 0 0
29 043 โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 7 16 11
30 044 โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 3 4 3
31 048 โรงเรียนบ้านบ่อ 5 12 7
32 047 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 3 4 3
33 049 โรงเรียนบ้านประตง 20 52 27
34 050 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 28 72 43
35 051 โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 12 25 15
36 057 โรงเรียนบ้านมะขาม 7 11 6
37 058 โรงเรียนบ้านวังตัก 0 0 0
38 059 โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 6 15 10
39 060 โรงเรียนบ้านสวนส้ม 8 11 8
40 061 โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 0 0 0
41 062 โรงเรียนบ้านหนองบอน 9 23 11
42 063 โรงเรียนบ้านหนองระหาน 0 0 0
43 064 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 31 61 42
44 065 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 3 5 3
45 069 โรงเรียนบ้านอีมุย 2 6 4
46 010 โรงเรียนบ้านเกาะเปริต(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 5 10 6
47 012 โรงเรียนบ้านเขาทอง 3 7 6
48 013 โรงเรียนบ้านเขาหอม 6 32 13
49 011 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 2 5 4
50 045 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 9 12 9
51 046 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 24 53 32
52 052 โรงเรียนบ้านแปลง 7 12 10
53 066 โรงเรียนบ้านแหลม 7 22 13
54 067 โรงเรียนบ้านแหลมสิงห์ 0 0 0
55 025 โรงเรียนบ้านโชคดี 4 6 7
56 054 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 17 45 30
57 053 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย 0 0 0
58 056 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 4 16 7
59 068 โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 0
60 042 โรงเรียนบ้านไทรงาม 9 30 15
61 055 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 2 9 5
62 071 โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ 5 15 5
63 072 โรงเรียนพลิ้ว 17 42 16
64 073 โรงเรียนมิตรภาพ 20 6 12 9
65 075 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 20 55 38
66 076 โรงเรียนวัดกะทิง 9 20 12
67 079 โรงเรียนวัดขนุน 6 9 7
68 081 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 11 18 14
69 082 โรงเรียนวัดคลองพลู 27 74 41
70 084 โรงเรียนวัดซึ้งบน 0 0 0
71 085 โรงเรียนวัดซึ้งล่าง 0 0 0
72 086 โรงเรียนวัดตกพรม 2 9 4
73 088 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 4 9 6
74 089 โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ 0 0 0
75 087 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 2 6 3
76 090 โรงเรียนวัดทับไทร 18 46 29
77 094 โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 1 0 0
78 095 โรงเรียนวัดทุ่งเพล 5 11 6
79 093 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 17 26 16
80 092 โรงเรียนวัดท่าเขา 0 0 0
81 096 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 8 17 13
82 097 โรงเรียนวัดน้ำรัก 0 0 0
83 098 โรงเรียนวัดบางกะไชย 12 26 12
84 099 โรงเรียนวัดบางชัน 0 0 0
85 100 โรงเรียนวัดบางสระเก้า 13 44 21
86 101 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 8 11 10
87 102 โรงเรียนวัดปากน้ำ 5 7 5
88 104 โรงเรียนวัดผักกาด 3 11 5
89 105 โรงเรียนวัดพลวง 3 6 3
90 106 โรงเรียนวัดพังงอน 13 35 20
91 107 โรงเรียนวัดมะทาย 1 3 2
92 108 โรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ 8 32 16
93 109 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 16 30 24
94 110 โรงเรียนวัดวังสรรพรส 2 8 4
95 111 โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 4 7 6
96 113 โรงเรียนวัดสะตอน้อย 2 4 3
97 114 โรงเรียนวัดสำโรง 19 53 25
98 116 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 4 9 5
99 117 โรงเรียนวัดอิมั้ง 9 12 9
100 077 โรงเรียนวัดเกวียนหัก 1 5 1
101 078 โรงเรียนวัดเกาะจิก 0 0 0
102 080 โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย 2 2 2
103 112 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 8 42 16
104 103 โรงเรียนวัดโป่ง 16 36 28
105 120 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 8 18 12
106 121 โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 9 26 15
107 122 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 3 4 3
108 123 โรงเรียนหนองมะค่า 1 0 0
109 001 โรงเรียนโฆวินทะ 1 2 2
110 070 โรงเรียนปะตงวิทยา 4 10 4
111 118 โรงเรียนวิริยาลัยโป่งน้ำร้อน 3 28 5
112 119 โรงเรียนศรีหฤทัย 8 21 8
113 124 โรงเรียนอำนวยศึกษา 0 0 0
114 005 โรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว 0 0 0
115 007 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 11 43 15
116 008 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 16 34 22
117 265 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 3 6 3
118 002 โรงเรียนตชด.บ้านคลองมะลิ 0 0 0
119 003 โรงเรียนตชด.บ้านน้ำแดง 0 0 0
120 004 โรงเรียนตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ 0 0 0
121 243 โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 0 0 0
รวม 865 2074 1241
3315

ดร.ประภาศิลป์ ญาติเจริญ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 2 praphasin@gmail.com Tel : 081-9106922
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]