สรุปเหรียญรางวัล สพป. จันทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านทับช้าง 31 6 0 0 37
2 บ้านจันทเขลม 22 5 1 0 28
3 บ้านปั้นหม้อ 19 3 0 3 22
4 บ้านหนองสลุด 15 4 3 3 22
5 วัดคลองพลู 15 1 4 1 20
6 บ้านตาเรือง 13 3 0 0 16
7 วัดทับไทร 13 2 0 0 15
8 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี 11 1 4 1 16
9 วัดสำโรง 9 7 1 1 17
10 บ้านโป่งน้ำร้อน 9 3 0 4 12
11 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 9 2 0 0 11
12 บ้านเนินมะหาด 8 5 1 3 14
13 เทศบาลเมืองขลุง 2 8 3 2 2 13
14 เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 8 1 2 0 11
15 บ้านประตง 6 5 6 1 17
16 บ้านหนองบอน 6 2 0 1 8
17 วัดเวฬุวัน 6 2 0 0 8
18 วัดบางกะไชย 6 1 2 3 9
19 บ้านซับตารี 6 1 2 1 9
20 วัดบ้านอ่าง 6 1 0 1 7
21 บ้านทรัพย์เจริญ 5 4 7 1 16
22 บ้านคลองคต 5 4 0 0 9
23 วัดโป่ง 5 2 3 1 10
24 บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 5 1 1 1 7
25 บ้านตรอกนองฯ 4 6 5 0 15
26 พลิ้ว 4 6 1 1 11
27 บ้านเนินดินแดง 4 4 0 1 8
28 วัดบางสระเก้า 4 3 3 3 10
29 บ้านป่าวิไลฯ 4 3 2 1 9
30 บ้านดงจิก 4 3 0 0 7
31 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 4 2 2 0 8
32 วัดกะทิง 4 1 2 0 7
33 บ้านแหลม 4 1 0 1 5
34 วัดวังจะอ้าย 3 9 1 1 13
35 วัดมาบไผ่ฯ 3 5 0 0 8
36 วัดพังงอน 3 3 2 3 8
37 บ้านทับสงฆ์ 3 3 0 0 6
38 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 3 2 2 1 7
39 วัดคลองตะเคียน 3 2 0 1 5
40 บ้านทรัพย์สินพูน 3 2 0 1 5
41 บ้านสวนส้ม 3 2 0 0 5
42 บ้านชากไทย 3 1 3 0 7
43 บ้านคลองน้ำเป็น 3 1 2 2 6
44 บ้านเขาหอม 3 1 0 2 4
45 บ้านโพธิ์ 3 1 0 0 4
46 มิตรภาพ 20 3 1 0 0 4
47 ปะตงวิทยา 3 0 1 0 4
48 บ้านทรัพย์ประเมิน 3 0 0 2 3
49 บ้านคลองบอน 3 0 0 0 3
50 วัดท่าหัวแหวน 2 4 4 3 10
51 บ้านไทรงาม 2 3 1 0 6
52 วัดขนุน 2 3 0 1 5
53 บ้านนาสนาดก์ 2 2 0 1 4
54 วัดหนองชิ่ม 2 1 1 0 4
55 บ้านโชคดี 2 1 0 1 3
56 วัดตะปอนน้อย 2 1 0 1 3
57 บ้านแปลง 2 1 0 0 3
58 บ้านหนองเสม็ด 2 1 0 0 3
59 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 2 0 1 0 3
60 ราชประชานุเคราะห์ 48 2 0 1 0 3
61 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี 2 0 0 0 2
62 ศรีหฤทัย 1 5 1 1 7
63 บ้านช้างข้าม 1 3 3 1 7
64 วัดปากน้ำ 1 3 0 1 4
65 วัดอิมั้ง 1 2 2 2 5
66 บ้านมะขาม 1 2 0 2 3
67 วัดผักกาด 1 2 0 0 3
68 บ้านบ่อ 1 1 2 1 4
69 บ้านเขาทอง 1 1 1 0 3
70 วัดวันยาวล่าง 1 1 1 0 3
71 วัดพลวง 1 1 0 1 2
72 สังวาลย์วิทย์ 6 1 1 0 0 2
73 วัดทุ่งเพล 1 1 0 0 2
74 วัดน้ำขุ่น 1 0 2 0 3
75 บ้านเขาแก้ว 1 0 1 0 2
76 วัดเขาตาหน่วย 1 0 1 0 2
77 วิริยาลัยโป่งน้ำร้อน 1 0 0 2 1
78 บ้านบ่อเวฬุ 1 0 0 1 1
79 บ้านคลองกลอย 1 0 0 0 1
80 วัดทุ่งกบิล 1 0 0 0 1
81 บ้านทุ่งกร่าง 0 3 0 0 3
82 บ้านน้ำตกพลิ้ว 0 2 0 0 2
83 วัดตกพรม 0 2 0 0 2
84 บ้านเกาะเปริต(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 0 1 2 1 3
85 บ้านอีมุย 0 1 1 0 2
86 วัดวังสรรพรส 0 1 0 1 1
87 วัดสะตอน้อย 0 1 0 1 1
88 บ้านทุ่งม่วง 0 1 0 0 1
89 วัดตะเคียนทอง 0 1 0 0 1
90 วัดมะทาย 0 1 0 0 1
91 ปากน้ำแหลมสิงห์ 0 0 4 1 4
92 บ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 0 0 1 1 1
93 บ้านจางวาง 0 0 0 1 0
94 บ้านทุ่งบอน 0 0 0 1 0
รวม 373 185 95 74 727