สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. จันทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านทับช้าง 15 5 6 26 31 6 0 0 37
2 บ้านจันทเขลม 8 3 6 17 22 5 1 0 28
3 บ้านปั้นหม้อ 6 4 2 12 19 3 0 3 22
4 วัดคลองพลู 5 6 1 12 15 1 4 1 20
5 เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 5 0 1 6 8 1 2 0 11
6 บ้านตาเรือง 4 6 1 11 13 3 0 0 16
7 วัดสำโรง 4 4 3 11 9 7 1 1 17
8 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 4 1 3 8 9 2 0 0 11
9 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี 4 0 2 6 11 1 4 1 16
10 วัดทับไทร 3 6 2 11 13 2 0 0 15
11 วัดบ้านอ่าง 3 2 1 6 6 1 0 1 7
12 บ้านทรัพย์เจริญ 3 2 1 6 5 4 7 1 16
13 วัดเวฬุวัน 3 0 1 4 6 2 0 0 8
14 บ้านโป่งน้ำร้อน 2 5 0 7 9 3 0 4 12
15 บ้านหนองบอน 2 3 2 7 6 2 0 1 8
16 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 2 2 0 4 4 2 2 0 8
17 เทศบาลเมืองขลุง 2 2 1 2 5 8 3 2 2 13
18 บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 2 1 1 4 5 1 1 1 7
19 บ้านตรอกนองฯ 2 1 1 4 4 6 5 0 15
20 บ้านซับตารี 2 1 0 3 6 1 2 1 9
21 บ้านแหลม 2 0 1 3 4 1 0 1 5
22 วัดคลองตะเคียน 2 0 1 3 3 2 0 1 5
23 บ้านทรัพย์ประเมิน 2 0 0 2 3 0 0 2 3
24 บ้านหนองสลุด 1 3 6 10 15 4 3 3 22
25 บ้านเนินมะหาด 1 3 5 9 8 5 1 3 14
26 บ้านประตง 1 3 1 5 6 5 6 1 17
27 บ้านป่าวิไลฯ 1 2 1 4 4 3 2 1 9
28 วัดพังงอน 1 1 2 4 3 3 2 3 8
29 บ้านคลองคต 1 1 1 3 5 4 0 0 9
30 บ้านเนินดินแดง 1 1 1 3 4 4 0 1 8
31 วัดโป่ง 1 1 0 2 5 2 3 1 10
32 บ้านสวนส้ม 1 1 0 2 3 2 0 0 5
33 บ้านนาสนาดก์ 1 1 0 2 2 2 0 1 4
34 บ้านเขาหอม 1 0 2 3 3 1 0 2 4
35 บ้านทับสงฆ์ 1 0 1 2 3 3 0 0 6
36 บ้านโพธิ์ 1 0 1 2 3 1 0 0 4
37 บ้านโชคดี 1 0 1 2 2 1 0 1 3
38 สังวาลย์วิทย์ 6 1 0 1 2 1 1 0 0 2
39 วัดมาบไผ่ฯ 1 0 0 1 3 5 0 0 8
40 มิตรภาพ 20 1 0 0 1 3 1 0 0 4
41 วัดตะปอนน้อย 1 0 0 1 2 1 0 1 3
42 บ้านแปลง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
43 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
44 บ้านช้างข้าม 1 0 0 1 1 3 3 1 7
45 วัดน้ำขุ่น 1 0 0 1 1 0 2 0 3
46 วิริยาลัยโป่งน้ำร้อน 1 0 0 1 1 0 0 2 1
47 บ้านบ่อเวฬุ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
48 บ้านดงจิก 0 2 0 2 4 3 0 0 7
49 วัดผักกาด 0 2 0 2 1 2 0 0 3
50 วัดท่าหัวแหวน 0 1 3 4 2 4 4 3 10
51 วัดบางสระเก้า 0 1 1 2 4 3 3 3 10
52 วัดวังจะอ้าย 0 1 1 2 3 9 1 1 13
53 บ้านชากไทย 0 1 1 2 3 1 3 0 7
54 บ้านคลองน้ำเป็น 0 1 1 2 3 1 2 2 6
55 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 0 1 1 2 2 0 1 0 3
56 บ้านมะขาม 0 1 1 2 1 2 0 2 3
57 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 0 1 0 1 3 2 2 1 7
58 วัดหนองชิ่ม 0 1 0 1 2 1 1 0 4
59 บ้านหนองเสม็ด 0 1 0 1 2 1 0 0 3
60 บ้านบ่อ 0 1 0 1 1 1 2 1 4
61 บ้านเขาทอง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
62 วัดทุ่งเพล 0 1 0 1 1 1 0 0 2
63 วัดบางกะไชย 0 0 3 3 6 1 2 3 9
64 พลิ้ว 0 0 2 2 4 6 1 1 11
65 วัดกะทิง 0 0 2 2 4 1 2 0 7
66 บ้านคลองบอน 0 0 2 2 3 0 0 0 3
67 บ้านไทรงาม 0 0 2 2 2 3 1 0 6
68 บ้านทรัพย์สินพูน 0 0 0 0 3 2 0 1 5
69 ปะตงวิทยา 0 0 0 0 3 0 1 0 4
70 วัดขนุน 0 0 0 0 2 3 0 1 5
71 ราชประชานุเคราะห์ 48 0 0 0 0 2 0 1 0 3
72 ศรีหฤทัย 0 0 0 0 1 5 1 1 7
73 วัดปากน้ำ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
74 วัดอิมั้ง 0 0 0 0 1 2 2 2 5
75 วัดวันยาวล่าง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
76 วัดพลวง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
77 บ้านเขาแก้ว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
78 วัดเขาตาหน่วย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
79 บ้านคลองกลอย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
80 วัดทุ่งกบิล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
81 บ้านทุ่งกร่าง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
82 บ้านน้ำตกพลิ้ว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
83 วัดตกพรม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
84 บ้านเกาะเปริต(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 0 1 2 1 3
85 บ้านอีมุย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
86 วัดวังสรรพรส 0 0 0 0 0 1 0 1 1
87 วัดสะตอน้อย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
88 บ้านทุ่งม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
89 วัดตะเคียนทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 วัดมะทาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
91 ปากน้ำแหลมสิงห์ 0 0 0 0 0 0 4 1 4
92 บ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 0 0 0 0 0 0 1 1 1
93 บ้านจางวาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
94 บ้านทุ่งบอน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 111 87 81 279 373 185 95 74 653