สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. จันทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านทับช้าง 18 6 7 31 36 6 1 0 43
2 บ้านจันทเขลม 12 3 7 22 27 5 1 0 33
3 วัดคลองพลู 7 7 3 17 20 1 4 1 25
4 บ้านปั้นหม้อ 6 7 2 15 22 3 0 3 25
5 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี 5 2 2 9 13 2 4 1 19
6 เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 5 0 1 6 8 1 2 0 11
7 บ้านตาเรือง 4 7 2 13 15 3 1 0 19
8 วัดสำโรง 4 4 4 12 10 7 1 1 18
9 บ้านเนินมะหาด 4 3 5 12 13 7 1 3 21
10 บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 4 2 1 7 8 1 1 1 10
11 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 4 1 3 8 10 4 0 0 14
12 วัดคลองตะเคียน 4 0 1 5 5 3 2 1 10
13 วัดทับไทร 3 7 3 13 14 4 0 0 18
14 บ้านทรัพย์เจริญ 3 4 1 8 6 7 8 1 21
15 วัดบ้านอ่าง 3 2 1 6 6 1 0 1 7
16 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 3 2 0 5 5 2 2 0 9
17 วัดเวฬุวัน 3 0 1 4 6 2 0 0 8
18 บ้านแหลม 3 0 1 4 5 1 0 1 6
19 บ้านโป่งน้ำร้อน 2 6 0 8 10 3 0 4 13
20 บ้านหนองบอน 2 3 2 7 6 2 0 1 8
21 เทศบาลเมืองขลุง 2 2 1 2 5 8 3 2 2 13
22 บ้านแปลง 2 1 1 4 5 2 0 0 7
23 บ้านตรอกนองฯ 2 1 1 4 4 6 5 0 15
24 วัดโป่ง 2 1 0 3 7 4 3 1 14
25 บ้านซับตารี 2 1 0 3 7 2 2 1 11
26 วัดน้ำขุ่น 2 0 2 4 4 2 2 0 8
27 บ้านทรัพย์ประเมิน 2 0 0 2 3 0 0 2 3
28 บ้านประตง 1 4 1 6 7 5 6 2 18
29 บ้านดงจิก 1 4 0 5 7 4 0 0 11
30 บ้านหนองสลุด 1 3 6 10 17 7 4 3 28
31 บ้านป่าวิไลฯ 1 2 2 5 5 3 2 1 10
32 บ้านคลองคต 1 1 2 4 6 5 0 0 11
33 วัดพังงอน 1 1 2 4 4 3 3 3 10
34 บ้านเนินดินแดง 1 1 1 3 4 4 0 1 8
35 บ้านสวนส้ม 1 1 1 3 3 5 0 0 8
36 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 1 1 1 3 3 1 2 0 6
37 บ้านนาสนาดก์ 1 1 0 2 4 2 0 1 6
38 บ้านไทรงาม 1 0 2 3 3 4 1 1 8
39 บ้านเขาหอม 1 0 2 3 3 1 0 2 4
40 บ้านทับสงฆ์ 1 0 1 2 3 3 0 0 6
41 บ้านโพธิ์ 1 0 1 2 3 1 0 0 4
42 บ้านโชคดี 1 0 1 2 2 1 0 1 3
43 สังวาลย์วิทย์ 6 1 0 1 2 2 1 0 0 3
44 บ้านบ่อเวฬุ 1 0 1 2 1 1 0 1 2
45 วัดมาบไผ่ฯ 1 0 0 1 3 5 0 0 8
46 มิตรภาพ 20 1 0 0 1 3 2 1 0 6
47 วัดวันยาวล่าง 1 0 0 1 2 1 1 0 4
48 วัดตะปอนน้อย 1 0 0 1 2 1 0 1 3
49 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
50 บ้านช้างข้าม 1 0 0 1 1 3 3 1 7
51 บ้านทุ่งม่วง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
52 วิริยาลัยโป่งน้ำร้อน 1 0 0 1 1 0 0 2 1
53 วัดท่าหัวแหวน 0 2 3 5 2 6 6 3 14
54 วัดทุ่งเพล 0 2 0 2 2 2 1 0 5
55 วัดผักกาด 0 2 0 2 1 2 0 0 3
56 บ้านคลองบอน 0 1 2 3 4 0 0 0 4
57 วัดวังจะอ้าย 0 1 2 3 3 10 2 1 15
58 วัดบางสระเก้า 0 1 1 2 4 3 3 3 10
59 บ้านชากไทย 0 1 1 2 3 1 3 0 7
60 บ้านคลองน้ำเป็น 0 1 1 2 3 1 2 2 6
61 บ้านมะขาม 0 1 1 2 1 3 0 2 4
62 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 0 1 0 1 3 2 2 1 7
63 วัดหนองชิ่ม 0 1 0 1 2 1 1 0 4
64 บ้านหนองเสม็ด 0 1 0 1 2 1 0 0 3
65 บ้านบ่อ 0 1 0 1 1 1 2 1 4
66 บ้านเขาทอง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
67 วัดบางกะไชย 0 0 3 3 6 1 2 3 9
68 วัดกะทิง 0 0 3 3 4 3 2 0 9
69 พลิ้ว 0 0 2 2 5 9 1 2 15
70 บ้านทรัพย์สินพูน 0 0 0 0 3 2 0 1 5
71 ปะตงวิทยา 0 0 0 0 3 0 1 0 4
72 วัดขนุน 0 0 0 0 2 3 0 1 5
73 ราชประชานุเคราะห์ 48 0 0 0 0 2 0 1 0 3
74 ศรีหฤทัย 0 0 0 0 1 5 1 1 7
75 วัดปากน้ำ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
76 วัดอิมั้ง 0 0 0 0 1 2 3 2 6
77 บ้านน้ำตกพลิ้ว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
78 วัดพลวง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
79 บ้านเขาแก้ว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
80 วัดเขาตาหน่วย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
81 บ้านคลองกลอย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
82 วัดทุ่งกบิล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
83 วัดเกวียนหัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
84 บ้านทุ่งกร่าง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
85 บ้านเกาะเปริต(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 0 2 2 1 4
86 วัดตกพรม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
87 บ้านอีมุย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
88 วัดตะเคียนทอง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
89 วัดวังสรรพรส 0 0 0 0 0 1 0 1 1
90 วัดสะตอน้อย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
91 วัดมะทาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
92 หนองมะค่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
93 โฆวินทะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
94 ปากน้ำแหลมสิงห์ 0 0 0 0 0 0 4 1 4
95 บ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 0 0 0 0 0 0 1 1 1
96 บ้านจางวาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
97 บ้านทุ่งบอน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 138 107 97 342 442 227 109 78 778