สรุปเหรียญรางวัล สพป. จันทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านทับช้าง 36 6 1 0 43
2 บ้านจันทเขลม 27 5 1 0 33
3 บ้านปั้นหม้อ 22 3 0 3 25
4 วัดคลองพลู 20 1 4 1 25
5 บ้านหนองสลุด 17 7 4 3 28
6 บ้านตาเรือง 15 3 1 0 19
7 วัดทับไทร 14 4 0 0 18
8 บ้านเนินมะหาด 13 7 1 3 21
9 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี 13 2 4 1 19
10 วัดสำโรง 10 7 1 1 18
11 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 10 4 0 0 14
12 บ้านโป่งน้ำร้อน 10 3 0 4 13
13 เทศบาลเมืองขลุง 2 8 3 2 2 13
14 เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 8 1 2 0 11
15 บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 8 1 1 1 10
16 บ้านประตง 7 5 6 2 18
17 วัดโป่ง 7 4 3 1 14
18 บ้านดงจิก 7 4 0 0 11
19 บ้านซับตารี 7 2 2 1 11
20 บ้านทรัพย์เจริญ 6 7 8 1 21
21 บ้านคลองคต 6 5 0 0 11
22 บ้านหนองบอน 6 2 0 1 8
23 วัดเวฬุวัน 6 2 0 0 8
24 วัดบางกะไชย 6 1 2 3 9
25 วัดบ้านอ่าง 6 1 0 1 7
26 พลิ้ว 5 9 1 2 15
27 วัดคลองตะเคียน 5 3 2 1 10
28 บ้านป่าวิไลฯ 5 3 2 1 10
29 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 5 2 2 0 9
30 บ้านแปลง 5 2 0 0 7
31 บ้านแหลม 5 1 0 1 6
32 บ้านตรอกนองฯ 4 6 5 0 15
33 บ้านเนินดินแดง 4 4 0 1 8
34 วัดพังงอน 4 3 3 3 10
35 วัดบางสระเก้า 4 3 3 3 10
36 วัดกะทิง 4 3 2 0 9
37 วัดน้ำขุ่น 4 2 2 0 8
38 บ้านนาสนาดก์ 4 2 0 1 6
39 บ้านคลองบอน 4 0 0 0 4
40 วัดวังจะอ้าย 3 10 2 1 15
41 บ้านสวนส้ม 3 5 0 0 8
42 วัดมาบไผ่ฯ 3 5 0 0 8
43 บ้านไทรงาม 3 4 1 1 8
44 บ้านทับสงฆ์ 3 3 0 0 6
45 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 3 2 2 1 7
46 มิตรภาพ 20 3 2 1 0 6
47 บ้านทรัพย์สินพูน 3 2 0 1 5
48 บ้านชากไทย 3 1 3 0 7
49 บ้านคลองน้ำเป็น 3 1 2 2 6
50 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 3 1 2 0 6
51 บ้านเขาหอม 3 1 0 2 4
52 บ้านโพธิ์ 3 1 0 0 4
53 ปะตงวิทยา 3 0 1 0 4
54 บ้านทรัพย์ประเมิน 3 0 0 2 3
55 วัดท่าหัวแหวน 2 6 6 3 14
56 วัดขนุน 2 3 0 1 5
57 วัดทุ่งเพล 2 2 1 0 5
58 วัดวันยาวล่าง 2 1 1 0 4
59 วัดหนองชิ่ม 2 1 1 0 4
60 บ้านโชคดี 2 1 0 1 3
61 วัดตะปอนน้อย 2 1 0 1 3
62 สังวาลย์วิทย์ 6 2 1 0 0 3
63 บ้านหนองเสม็ด 2 1 0 0 3
64 ราชประชานุเคราะห์ 48 2 0 1 0 3
65 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี 2 0 0 0 2
66 ศรีหฤทัย 1 5 1 1 7
67 บ้านช้างข้าม 1 3 3 1 7
68 บ้านมะขาม 1 3 0 2 4
69 วัดปากน้ำ 1 3 0 1 4
70 วัดอิมั้ง 1 2 3 2 6
71 วัดผักกาด 1 2 0 0 3
72 บ้านน้ำตกพลิ้ว 1 2 0 0 3
73 บ้านบ่อ 1 1 2 1 4
74 บ้านเขาทอง 1 1 1 0 3
75 บ้านบ่อเวฬุ 1 1 0 1 2
76 วัดพลวง 1 1 0 1 2
77 บ้านทุ่งม่วง 1 1 0 0 2
78 บ้านเขาแก้ว 1 0 1 0 2
79 วัดเขาตาหน่วย 1 0 1 0 2
80 วิริยาลัยโป่งน้ำร้อน 1 0 0 2 1
81 บ้านคลองกลอย 1 0 0 0 1
82 วัดทุ่งกบิล 1 0 0 0 1
83 วัดเกวียนหัก 1 0 0 0 1
84 บ้านทุ่งกร่าง 0 3 0 0 3
85 บ้านเกาะเปริต(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 0 2 2 1 4
86 วัดตกพรม 0 2 0 0 2
87 บ้านอีมุย 0 1 1 0 2
88 วัดตะเคียนทอง 0 1 0 1 1
89 วัดวังสรรพรส 0 1 0 1 1
90 วัดสะตอน้อย 0 1 0 1 1
91 วัดมะทาย 0 1 0 0 1
92 หนองมะค่า 0 1 0 0 1
93 โฆวินทะ 0 1 0 0 1
94 ปากน้ำแหลมสิงห์ 0 0 4 1 4
95 บ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 0 0 1 1 1
96 บ้านจางวาง 0 0 0 1 0
97 บ้านทุ่งบอน 0 0 0 1 0
รวม 442 227 109 78 778