หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคารโดม ห้อง โซน A 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคารโดม ห้อง โซน A 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคารโดม ห้อง โซน B 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคารโดม ห้อง โซน B 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคารโดม ห้อง โซน C 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคารโดม ห้อง โซน C 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคารโดม ห้อง โซน D 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคารโดม ห้อง โซน E 29 ต.ค. 2558 09.30-11.30
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคารโดม ห้อง โซน F 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคารโดม ห้อง โซน D 30 ต.ค. 2558 09.30-11.30
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคารโดม ห้อง โซน E 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคารโดม ห้อง โซน F 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าล้อ 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าล้อ 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าล้อ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าล้อ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคาร 2 ชั้น 1 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคาร 2 ชั้น 1 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
-


นายขาลี สำรองทรัพย์ โทร 0878079241 chalee.sum@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]