หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง COM ห้อง LAB 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 29 ต.ค. 2558 10.30-13.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหม่ 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องสังคมศึกษา 29 ต.ค. 2558 09.00-16.00
-


นายขาลี สำรองทรัพย์ โทร 0878079241 chalee.sum@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]