หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.5 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
-
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4 30 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.1 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.2 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.2 30 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.5 30 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.1 30 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง ลานโล่ง ป.3/1-2 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม/ดรงอาหาร 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง ลานโล่ง ป.3/1-2 30 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.6 30 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร PEER ชั้น 1 ห้อง ห้องโล่ง 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร PEER ชั้น 1 ห้อง ห้องโล่ง 29 ต.ค. 2558 09.30-12.30
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร PEER ชั้น 1 ห้อง ห้องโล่ง 30 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-


นายขาลี สำรองทรัพย์ โทร 0878079241 chalee.sum@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]