หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 39 29 74.36% 0 0% 4 10.26% 6 15.38% 39
2 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 35 21 67.74% 6 19.35% 3 9.68% 1 3.23% 31
3 โรงเรียนบ้านพุเลียบ 31 21 75% 2 7.14% 2 7.14% 3 10.71% 28
4 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 29 21 84% 0 0% 1 4% 3 12% 25
5 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 28 18 69.23% 5 19.23% 1 3.85% 2 7.69% 26
6 โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 23 18 78.26% 4 17.39% 1 4.35% 0 0% 23
7 โรงเรียนบ้านนาสวน 23 18 78.26% 3 13.04% 1 4.35% 1 4.35% 23
8 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 28 17 80.95% 2 9.52% 1 4.76% 1 4.76% 21
9 โรงเรียนบ้านวังลาน 26 16 61.54% 4 15.38% 1 3.85% 5 19.23% 26
10 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 21 15 75% 4 20% 1 5% 0 0% 20
11 โรงเรียนบ้านไทรทอง 18 15 83.33% 2 11.11% 1 5.56% 0 0% 18
12 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 20 14 73.68% 4 21.05% 1 5.26% 0 0% 19
13 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 22 13 61.9% 6 28.57% 1 4.76% 1 4.76% 21
14 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 17 13 76.47% 3 17.65% 0 0% 1 5.88% 17
15 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 16 13 81.25% 2 12.5% 0 0% 1 6.25% 16
16 โรงเรียนบ้านปากนาสวน 17 11 64.71% 5 29.41% 0 0% 1 5.88% 17
17 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 15 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
18 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 17 11 78.57% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
19 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 14 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
20 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 12 11 91.67% 0 0% 0 0% 1 8.33% 12
21 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 15 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
22 โรงเรียนบ้านวังด้ง 11 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
23 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 12 9 75% 0 0% 1 8.33% 2 16.67% 12
24 โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
25 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 19 8 57.14% 2 14.29% 3 21.43% 1 7.14% 14
26 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 12 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
27 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 12 8 80% 0 0% 0 0% 2 20% 10
28 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
29 โรงเรียนวัดยางเกาะ 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
30 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 13 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
31 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 11 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
32 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
33 โรงเรียนถาวรวิทยา 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
34 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 15 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
35 โรงเรียนดิศกุล 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
36 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 14 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
37 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 10 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
38 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
39 โรงเรียนบ้านสามหลัง 8 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
40 โรงเรียนวัดชุกพี้ 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
41 โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
42 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
43 โรงเรียนวัดท่าล้อ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
45 โรงเรียนบ้านดงเสลา 11 5 50% 1 10% 1 10% 3 30% 10
46 โรงเรียนวัดวังศาลา 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านเขาปูน 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
48 โรงเรียนวัดหนองตะโก 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนตลาดสำรอง 10 4 40% 5 50% 0 0% 1 10% 10
50 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 9 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
51 โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
53 โรงเรียนบ้านหินแด้น 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
54 โรงเรียนบ้านหัวหิน 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
55 โรงเรียนวัดม่วงชุม 10 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
56 โรงเรียนบ้านหนองบัว 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
57 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 7 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
59 โรงเรียนวัดหนองเสือ 8 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
60 โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
61 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
62 โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
63 โรงเรียนบ้านหนองสามพราน 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
64 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนวัดลำสำรอง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
68 โรงเรียนวัดหนองบัว 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
69 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
70 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
71 โรงเรียนวีรศิลป์ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
72 โรงเรียนบ้านน้ำมุด 10 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านท่าพุ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านโกรกตารอด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม 7 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
78 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 15 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 6 54.55% 11
80 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
81 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
83 โรงเรียนบ้านองหลุ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
84 โรงเรียนบ้านพุประดู่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านท่าแย้ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
88 โรงเรียนบ้านวังสารภี 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
89 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านรางจิก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านหนองโสน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
94 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
98 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
99 โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
100 โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
101 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
102 โรงเรียนบ้านรางสะเดา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
103 โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
105 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านโป่งโก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
108 โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านจันอุย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านเขาตก"ไตรเดชวิทยา" 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านถ้ำ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านท่าหวี 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
116 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านกลอนโด 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนพัฒน์พงศ์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านหนองกลางพง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
121 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนวัดพุน้อย 4 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
126 โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านดงยาง 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
128 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
129 โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
130 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
131 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
132 โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
133 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
134 โรงเรียนบ้านวังเย็น 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นายขาลี สำรองทรัพย์ โทร 0878079241 chalee.sum@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]