ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1

 .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน สพปฬกาญจนบุรี เขต 1 :.   
สพป.กาญจนบุรี ได้โอนข้อมูลไปแข่งขันในระดับภาค
     แล้ว หากจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ให้ไปเปลี่ยน
     ตัวในระดับภาค ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

ขณะนี้สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูได้แล้ว
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 29-30 ตุลาคม พ.ศ.2558 
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน 1 วัน
พิมพ์เกียรติบัตร ตั้งแต่ วันที่  2  พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดอ่างทอง =>  17 - 19 ธันวาคม 2558

วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 11:02 น.